مجله کودک 323 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 23

1- آب باران در مخازنی جمع آوری می شود . 2- تجهیزات تصفیه آب ، آب را از آلودگی و ناخالصی تصفیه می کنند . 3- تانک های بزرگ ذخیره­ی آب تصفیه شده ، آب را در خود جمع می کنند . 4- از زیرزمین ، لوله ها مانند شبکه ای از شاخه های درخت ، آب را به مصرف کننده می رسانند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 23