مجله کودک 323 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 31

این جدول ، هر هفته به موضوع خاصی می پردازد . کلمه های مربوط به آن موضوع برای شما نوشته می شود که شما باید حروف این کلمه ها را در جدول پیدا کنید . این حروف در جدول از سمت راست به چپ یا چپ به راست ، بالا به پایین و یا پایین به بالا قرار گرفته اند . شما باید دور از این حروف خط بکشید . بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده در جدول ، البته به ترتیب ، رمز جدول ، البته به ترتیب ، رمز جدول را پیدا کنید و برایمان بفرستید . فقط یادتان باشد حروف این کلمه ها (در جدول) ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشد . پاسخ هایتان را تا دو هفته بعد از انتشار این شماره از مجله ، برای ما بفرستیدو یادتان باشد حتماً روی پاکت نامه بنویسید : « مربوط به مسابقة 323 » حتماً نام و نام خانوادگی و نشانی پستی خود را به طورکامل و خوانا روی پاکت بنویسید . موضوع این هفته : لباس های زمستانی کلمه ها : شال گردن- کلاه- دستکش- چکمه- پالتو- پوتین- بارانی- ژاکت در مسابقات شیرجه ، داوران برای اجرای تکنیک های ظریف هنگام شیرجه زدن امتیازات مخصوصی قایل می شوند . شیرجه از ارتفاع ده متری از سطح آب انجام می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 31