مجله کودک 324 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 324 صفحه 16

جمعه- سوم اسفند کودتای سوم اسفند 1299 یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر کشورمان ، کودتای سوم اسفند سال 1299 هجری شمسی است . انگلیسی ها که سابقه ی طولانی در استعمار کشور داشتند ، طراح و مجری اصلی این کودتا بودند . در آن زمان حکومت قاجار بر کشور ما حاکم بود و انگلیسی ها برای حفظ منافع خود و جلوگیری از نفوذ روس ها که رقیب انگلیسی ها بودند ، تصمیم گرفتند افرادی را سر کار آوردند تا منافع آنها را به خوبی تامین کنند . انگلیسی ها دو نفر را برای این منظور به خدمت گرفتند . اول شخصی به نام سید « ضیاالدین طباطبایی » صاحب روزنامه ی « رعد » را برای مقاصد خود ، مناسب تشخیص دادند . سپس برای اجرای کودتا ، شخصی به نام « رضاخان میرپنج » را که در همدان فرمانده ی قوای نظامی بود به خدمت گرفتند . گاهی بعضی چیزها را که نمی توانیم ببینیم با ابزار خاصی اندازه می گیریم ، « آمپرسنج » وسیله ای است که توسط آن شدت جریان الکتریکی را در یک وسیله ی برقی اندازه می گیریم .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 324صفحه 16