مجله کودک 358 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 358 صفحه 16

آسمان تو را که دید ، باز شد پُر از آفتاب شد نگاه او پرده سیاه را کنار زد باز شد به روی صبح راه او —افتخارات تیم آ .اس رم سه بار قهرمان سری A لیگ فوتبال ایتالیا شده است که اولین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 358صفحه 16