مجله کودک 367 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 367 صفحه 12

امیرمحمد لاجورد دوستانی که میآیند و میروند د کتاب، باغ و بوستان فرزانگان است. همچنین از کتاب به عنوان غذای روح بشر یاد شده است. در کتابخانهها، در این باغ و بوستان بزرگ، برای روحمان تا بخواهید خوراک وجود دارد. هفته پیش قسمت اول دیدار با آقای علی محسنی، رئیس کتابخانه مرکزی پارک شهر را خواندید. این هفته ادامه این دیدار را پی میگیریم. * * * · گویا برگهدانهای کتاب دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرند. حرکت به سوی دولت الکترونیکی است و مکانیزهشدن کتابخانههای عمومی هم از این بحث جدا نیست. · الآن این کتابخانهها تا چه اندازه مکانیزه است؟ به طور کامل. روش سنتی حدف شده و به جای آن از روش مکانیزه استفاده میشود. اعضا از طریق سیستمهای رایانه به جستجوی کتاب میپردازند. با این شیوه آنها میتوانند خیلی راحتتر و سریعتر به کتاب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. یک شب وال ای برای هواخوری از اتاقکش خارج میشود · اعضا با کتابها هم میتوانند ارتباط مستقیم داشته باشند؟ بله، مخزن کتابخانه بر روی اعضا باز است. آنها میتوانند مستقیماً به قفسههای کتاب مراجعه کنند و کتابها را ورق بزنند، به سالن ببرند و مطالعه کنند، و یا اینکه آنها را به امانت ببرند. ·و آیا این باعث نمیشود که­گاهی کتابها جابهجا شوند و سر جای خودشان قرار نگیرند؟ اگرچه راهنماییهای لازم انجام میشود و از اعضا خواسته میشود تا کتابها را دقیقاً در همان جای مخصوص به خودشان قرار دهند اما با این

مجلات دوست کودکانمجله کودک 367صفحه 12