مجله کودک 397 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 5

یک خاطره، هزار پند خدا را قادر بدانید در اتاقی که حضرتامام(س) در آن مینشستند، عکسی بو که ایشان خیلی به آن علاقه داشند. عکس منسوب به حضرترسول(ص) بود. یکی از فرزندان حضرتامام در این باره نقل میکند: ایشان علاقهی عجیبی به این موضوع تمبر: کلنی آفریقای جنوبی قیمت: نیم واحد سال انتشار: 1857

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 5