مجله کودک 405 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 405 صفحه 13

نکته هم اشاره کنم. معرق جزومعدود هنرهایی است که همان تابلوی اولیه کسی که شروع به کار کرده است هم زیباست . و این به خاطر ویژگی هایی است که در طبیعت چوب قرار دارد. اگر شما بخواهید نقاشی کار کنید شاید جرات نکنید کارهای اولیه خود را به کسی نشان دهید و یا اگر بخواهید موسیقی کار کنید باید مدت ها در یک کنج تمرین کنید چرا که صدای ساز شما اگر هنوز بلد نشده باشید آن را درست بنوازیددیگران را آزار خواهد داد . یک معرق کار با ماده ای کار میکند که خود به خود زیباست . بعضی چوب ها به قدری زیبا هستند که می توان ساعت ها به آنها نگاه کرد. به همین علت است که گفتم حتی اولین تابلویی که کسی می سازد زیباست . آن همه زیبای یو بافت ورنگ جذاب را خداوند به چوب داده است. یکمعرق کار، تکه هایی از این آفریده های خدا را به امانت میگیرد ودر کنار هم می چیند و به نوعی می توان گفت که با خدا یک کار مشترک انجام میدهد. ادامه دارد Ÿ موضع تمبر : طراحی هنری پست برونئی Ÿ قیمت : نیم واحد Ÿ سال انتشار: ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 405صفحه 13