مجله کودک 405 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 405 صفحه 16

بخشش از پشت در امام رضا (ع) درمیان جمع نشسته بودند و با صبر وشکیباییبه یک یک سوالهایی که مردم از ایشان می کردند . پاسخ میدادند. صدای گرم و آسمانی شان آرامش دلهای شکسته و زخم خوردة مردمی بود که جز امام بزرگوارشان پناهی نداشتند . امام درحال پاسخ گفتن به سوالی بودند که ناگهان مردی غمگین و ناامید وارد شد. امام فوراً متوجه او شدند و پس از پایان صحبتشان از مرد سوال کردند : « برادر کیستی و چرا این چنین غمگین وپریشانی ؟» مرد پاسخ داد : «سلام و درود برفرزند پیامبر اکرم. مردی مسلمانم واهل خراسان . از سفر حج باز می گردم . در راه همه پولی را که همراه داشتم . گم کردم . اکنون نمی دانم چگونه به شهر و دیار خود بازگردم . من مردی ثروتمندم و اگر یاری ام کنید که به خانه باز گردم . برابر آنچه به من بخشیده اید باز پس خواهم فرستاد.» حضرت فرمودند :« بنشین . خداوند تو را رحمت کند.» Ÿ موضع تمبر : نقشه مالزی Ÿ قیمت : سی واحد Ÿ سال انتشار: 1976

مجلات دوست کودکانمجله کودک 405صفحه 16