مجله کودک 405 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 405 صفحه 39

... حرکت سریع بال زدن زنبور را به صورتی که می بینید نشان میدهیم . طراحی دست و پا را هم در همین مرحله انجام می دهیم. ... خط های اصلی را پررنگ می کنیم و برای نشان دادن بیشتر حرکت زنبور ، چند خط د رچپ و راست تصویر نقاشی می کنیم. ... زنبور ما آماده عسل سازی است! آن را رنگ امیزی کنید. Ÿ موضع تمبر : پل سیدنی Ÿ قیمت : سه واحد Ÿ سال انتشار: 1927

مجلات دوست کودکانمجله کودک 405صفحه 39