مجله کودک 407 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 407 صفحه 4

یک خاطره هزار پند مسجد را نباید طریق ]راه[ قرار داد در زمانی که حضرت امام (س) در قم تشریف داشتند و نهضت هنوز شروع نشده بود، روزی یکی از دوستان ایشان از کربلا آمده بودند. حضرت امام اظهار علاقه کردند که به دیدن دوستشان بروند. یکی از روحانیون که این خاطره را نقل میکند، میگوید: من با پسر دوست حضرت امام هم درس بودم. به این واسطه از پدرشان وقت ملاقات گرفتم. اتفاقاً روزی که قرار شد برویم، باران آمده بود و کوچهها پر از گِل بود. وسیله رفت و آمد در آن زمان، درشکه بود. در خدمت حضرت امام با درشکه تا سر کوچه رفتیم، پسر آن آقا، چون کوچه پس کوچهها ر ا میشناخت. تصمیم گرفت از راهی بروم که نزدیک باشد تا امام کمتر ناراحت شوند. مسجدی آنجا بود که ایشان راهنمایی کرد و یا هم وارد حیاط مسجد شدیم و از بغل مسجد، از در فرعی خارج شدیم و از کوچه خود دیدار کردند. وقتی برگشتند، باز به در آن مسجد رسیدیم و خواتیم از همان راه برگردیم که راه نزدیکتر بشود و امام اذیت نشوند. امام فرمودند: مسجد را نباید طریق (ره) قرار داد. از کوچه برویم. 1ـ یک توپ چرخان فضایی: کره زمین با وزنی حدود شش هزار میلیون، میلیون، میلیون تن، مانند یک توپ چرخان و سبک در هر ثانیه،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 407صفحه 4