مجله کودک 462 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 462 صفحه 3

سخنانی از معصومین علیهمالسلام امام سجاد(ع): دعای مؤمن از سه حال خارج نیست. یا برایش ذخیره میشود یا در دنیا برآورده میشود، یا بلایی را که می خواهد به او برسد، دفع میکند. Õ Õ Õ امام علی(ع): گاه چیزی را از خدا میخواهی اما به تو داده نمیشود و دیر یا زود بهتر از آن به تو داده میشود یا به خاطر آنچه خیر و مصلحت تو در آن است از برآورده شدن خواستهات دریغ میشود. Õ Õ Õ رسول اکرم(ص): بهترین زمان برای این که خدای عزوجل را بخوانید، سحرگاهان است. Õ Õ Õ امام صادق(ع): هر که خواهد از خداوند عزوجل حاجتی طلب کند، به صلوات فرستادن بر محمد و آل او آغاز نماید، سپس حاجتش را بخواهد و در پایان نیز بر محمد و آل محمد صلوات فرستد. Õ Õ Õ امام حسن(ع): کسی که در دلش هوایی جز خشنودی خدا خطور نکند، من ضمانت میکنم که خداوند دعایش را مستجاب کند. Õ Õ Õ امام باقر(ع): سزاوار است که مؤمن درهنگام خوشی و آسایش همانگونه دعا کند که در هنگام سختی و گرفتاری. Õ Õ Õ امام رضا(ع): آن کس که اندوهی از قلب و چهرهی انسان مؤمنی بزداید، خداوند در روز رستاخیز اندوه از قلبش بزداید. علی امینخواه، 13 ساله از قم شلهزرد نذری بوی خوش شلهزرد فضای خانه را پر کرده بود. مریم چشمهایش را که باز کرد، بوی شلهزرد را احساس کرد. سریع از جا بلند شد. لباسش را عوض کرد و بعد از شستن دست و صورت، سری به آشپزخانه زد. مادربزرگ کنار گاز ایستاده بود و شلهزرد را هم میزد. مادرش هم در گوشهی دیگر آشپزخانه، ظروفهای شلهزرد را آماده میکرد. مریم سلام کرد و پرسید: مادربزرگ، این همه شلهزرد را برای چه درست کردهای؟ مادربزرگ با محبت نگاهی به مریم کرد و گفت: اینها نذری است. مریم پرسید: نذری؟! یعنی چه؟! مادربزرگ نگاهی به مادر انداخت و پاسخ داد: نذر آقا امام حسین(ع). انشاءالله که مورد قبول پروردگار و آقا امام حسین(ع) قرار بگیره. مریم باز هم پرسید: مادربزرگ برای چه مردم نذر میکنند؟ مادربزرگ: دخترم انسانها حاجتها و آرزوهایی دارند که برای رسیدن به اونها به پروردگار پناه میآرن و نذر میکنند که اگر اون حاجتها و آرزوها برآورده بشه، مثلاً مثل الآن نذری بین مردم پخش کنند. من هم یه نذری داشتم که باید ادا میکردم. حالا تو هم اگه دوست داری تو این کار خیر سهیم بشی، برو خلال پسته، خلال بادام و دارچین آماده کن که روی شلهزردهارو تزیین کنیم. * * * مریم با مادر و مادربزرگ مشغول تزیین شلهزردها بودند. ظرفهای پر شلهزرد با تزیین دارچین با نام مبارک «یا حسین» و خلال پسته و بادام، زیبایی خاصی به آشپزخانه داده بود. مادر ظرفها را داخل سینی گذاشت و از مریم هم کمک خواست تا آنها را بین همسایهها پخش کنند. مریم به مادربزرگ گفت: مادربزرگ، میشه یه ظرف هم برای دوستم زهرا ببرم؟ مادربزرگ با لبخند گفت: چراکه نمیشه دخترم، بیا این ظرف شلهزرد هم برای دوست تو. * * * مریم در حالی که ظرفهای شلهزرد را با احتیاط به طرف خانهی دوستش میبرد، احساس خوبی داشت. میدانست که زهرا از دیدن او و شلهزرد خوشحال خواهد شد. بهخصوص که او شلهزرد خودش را هم آورده بود تا در کنار زهرا بخورد. یاد و خاطرهی آن روز برای همیشه در ذهن مریم باقی ماند. سمیه چمنی، 13 ساله از تهران مقدمه میل بیپایان بشر برای پی بردن به فضا و اسرار آن پایانی ندارد. این علاقه، از مشاهده صورتهای فلکی در آسمان و در سالهای بسیار دور در انسان پیداشد. این هفته شما را با صورتهای فلکی و موضوعهای دیگری از علوم نجوم آشنا میکنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 462صفحه 3