مجله کودک 478 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 478 صفحه 40

شاعران ایرانی نورالدین عبدالرحمان جامی: در سال 817 هجری قمری جام به دنیا آمد. تخلّص او به جامی به دو علت بود، یکی ارادتش نسبت به شیخ احمد جام و دیگری به علت اینکه در «جام» متولد شده بود. او بزرگترین استاد سخن بعد از حافظ بهشمار میرود. از آثار او به «نفخاتالانس» و بهارستان در نثر و هفت اورنگ در نظم میتوان اشاره کرد. او در سال 898 هجری قمری در هرات وفات یافت. * * * خواجه شمسالدین محمّد شیرازی معروف به حافظ و ملقب به لسانالغیب: در سال 726 هجری قمری در شیراز متولد شد. دوران کودکی را به علت فوت پدر در فقر و تنگدستی سپری کرد و تحصیل نمود. به کمک حافظهی قوی خود قرآن را حفظ کرد و بسیار زیبا تفسیر مینمود. به همین خاطر به «حافظ» شهرت یافت. دیوان او که یک دیوان عرفانی است شامل مثنوی، قصیده، غزل، ترجیعبند، رباعی و مغنینامه میباشد. «حافظ» در سال 793 هجری قمری در شیراز فوت کرد و او را در حومهی شیراز، در محلی که اکنون به حافظیه مشهورات، دفن کردند. * * * حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم معروف به خیام نیشابوری: وی از حکما، شاعران، ریاضیدانان و منجمین اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری و معاصر با دورهی «سلجوقیان» است. او در دوران سلطنت سلطان ملکشاه سلجوقی و در زمان صدارت خواجه نظامالملک طوسی، تقویم را اصلاح نمود و آن را تقویم «جلالی» نامید. شهرت او بیشتر به خاطر رباعیاتش است. او در سال 520 هجری قمری دیده از جهان فرو بست و در امامزاده محروق نیشابور دفن گردید. ماندانا ایمانی، 12ساله از تهران مهنوش دست پاک/ 5 ساله / از تهران یکی از پرسرعتترین کشتیهای بادبانی، کشتی «کلیپر» نام داشت که از 3 گروه اصلی و دو یا سه گروه فرعی بادبان برخوردار بود. در قرن 19 میلادی محمولههای بزرگ چای با این نوع کشتی حمل میشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 478صفحه 40