مجله کودک 502 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 502 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد بازی گلولههای کاموا مادربزرگ دختربچهی روی جلد، مشغول بافتن یک لباس بافتنی زیبا برای نوهاش میباشد. اما گربه شیطان خانه، یکی از گلولههای کاموا را از سبد مادربزرگ برداشته و با آن بازی میکند. در پشت جلد گلوله کاموا با چند گلوله کاموای هم رنگ دیگر درهم آمیخته است و کلاف سردرگمی از کامواهای داخل هم فرورفته را تشکیل داده است. در این بازی شما باید مشخص کنید که هر شماره پشت جلد، سرنخ کدام گلوله کاموا است. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر: 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست شعر دوست قصه دوست کتاب در مجله ماه گمشده صبا کاظمی ابرها در آسمان حرکت میکردند و هر لحظه تصویری میساختند. آسمان رفته رفته تاریکتر میشد و ستارهها دانه دانه نمایان شده و میدرخشیدند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 502صفحه 2