مجله کودک 502 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 502 صفحه 21

ÕÕ برخی علایم حساسیت، سرفه، سرماخوردگی و مانند آنها به وسیله دارو کمتر میشوند. ضررهای دارو ÕÕ بعضی داروها اعتیادآورند، هرچند فایدههای دارویی دارند، ولی در درازمدت باعث اعتیاد فرد به دارو میشوند. ÕÕ بعضی داروها به صورت ناخواسته، عوارض جانبی دارند. مثلاً دارویی که برای سردرد تجویز شده باشد، ممکن است اثرات بدی بر روی کبد باقی بگذارد. ÕÕ بعضی داروها اگر با هم مصرف شوند، ممکن است اثرات زیانبار و حتی غیرمنتظرهای روی بدن ایجاد کنند. حتی ممکن است یک دارو اثر داروی دیگر را قویتر کند، یا کاملاً آن را بیاثر کند. خطرات داروها با آگاهی و شناخت ما از این ترکیبات شیمیایی قوی، ارتباط دارند. مثلاً مصرف «دُز» صحیح دارو اهمیت زیادی در سلامتی ما دارند. دُز دارو مقدار دارویی است که در یک وعده، پزشک مصرف آن را توصیه کرده است. اگر دارو برابر مصرف توصیه شده، استفاده شود، خطر دارو کم میشود. بعضی داروها را نباید با غذا یا نوشیدنی مصرف کرد و فقط از آب باید استفاده کرد. پزشک در این خصوص توصیه لازم را خواهد کرد. بعضی دیگر از داروها را باید در زمان مشخصی مصرف کرد. اگر ما مصرف آن دارو را در زمان مشخص فراموش کردیم، دُز بعدی را نباید دوبرابر کنیم تا فکر کنیم که جبران مصرف نکردن دُز قبلی را کردهایم. این کار اشتباه است! خانههای این شهر زندانی شده است. بچهها ناراحت شدند گفتند چه کسی او را زندانی کرده؟ ستاره آنچه را که دیده بود برایشان تعریف کرد. بچهها گفتند باید به کمک ماه برویم. ستاره گفت چگونه میتوانیم به

مجلات دوست کودکانمجله کودک 502صفحه 21