مجله کودک 502 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 502 صفحه 26

ای خدایی که چشمههای روان از دل خاک از تو میجوشد جامهی سبز از تو میپوشد  علیاصغر نصرتی خوش به حال دلم در را باز کرد و با فریاد گفت چرا مزاحم من میشوید بروید وگرنه حساب شما را میرسم. در این هنگام ستاره بزرگ جلو آمد و گفت من خودم ماه را در خانه تو دیدم زودباش ماه را آزاد کن. مرد در حالی که به سمت بچهها حملهور

مجلات دوست کودکانمجله کودک 502صفحه 26