مجله کودک 502 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 502 صفحه 36

بره بره فرزند گوسفند است. گوسفند پستانداری است که در راسته سمداران قرار دارد. گوسفندها برای پشم و گوشتشان پرورش داده میشوند. به گوسفند ماده، میش هم گفته میشود. ابتدا با 4 خط ساده به عنوان دست و پای بره، نقاشی خود را شروع میکنیم. سپس طرح کلی بدن و سر را به آن اضافه میکنیم. طراحی گوش و پوزه بره را در مرحله دوم انجام میدهیم. نور ندارد؟ مرد خجالتزده به فکر فرو رفت... ماه در حالی که به مرد نگاه میکرد گفت آری من وقتی که در آسمان هستم نورانیم چرا که نور من از خورشید است و من به تنهایی هیچ نوری ندارم. من فقط در آسمان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 502صفحه 36