مجله کودک 514 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 12

Õ بارها و بارها درباره لزوم تلاش برای حفظ محیط زیست شنیدهایم. فعالیتها در این زمینه بیتاثیر نبودهاند و اکنون برخی از مردم آشنایی بیشتری نسبت به محیط زیست خود و حساسیت آن پیدا کردهاند. اما واقعیت این است که هنوز بیشتر ما رفتار مناسبی، شایسته محیط زیست خود نداریم و همچنان به آن آسیب وارد میکنیم. به همین طریق پیش برود در نهایت چه میشود؟ آینده را چطور میبینید؟ اگرچه صحبت درباره آینده سخت است اما نظر شخصی خود را بگویید. در بیرحمانه استفاده کردن از منابع طبیعی و فکر نکردن به این موضوع که این منابع محدود است، در حجم زیادی از آلایندهها که به سبب نحوه زندگی خود به طبیعت وارد میکنیم، و کلاً در رابطه با شیوه زندگی انسان امروز باید گفت که طبیعت مورد ظلم قرار گرفته است. پیشرفت روز به روز دانش و صنعت، حجم انبوهی از محصولات گوناگون که هم تولید آنها آلودگیهای بسیاری ایجاد میکند هم مصرف آنها، رشد جمعیت، نوع زندگی خیلی از ما که خودخواهانه است، توقع زیاد بشر امروز از زندگی و... همه به مظلوم واقع شدن محیط زیستمان انجامیده است. دوست داریم غذا بخوریم؟ بعد از غذا خوردن با ظرفهای کثیف مواجهیم؟ شستن ظرفها برایمان زحمت دارد؟ خب میتوان از زحمت شستن ظرفها خلاص شد. چطور؟ استفاده از ظروف یکبار مصرف. پس از یکباره استفاده از آنها میتوانید به دورشان شیر و گُراز، با دیدن این صحنه، دست از مبارزه کشیدند و به همدیگر گفتند: «مهم نیست کی زودتر آب بخورد! مهم این است که اگر زنده بمانیم و با هم دوست باشیم، بهتر از این است که خوراک کرکسها و لاشخورها بشویم!»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 12