مجله کودک 514 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 29

هفته نوزدهم: سهشنبه 20/10/90 داماش گیلان استقلال، ساعت 15، ورزشگاه سردار جنگل رشت راهآهن شهرری ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران فجر شهید سپاسی شیراز صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه مس کرمان نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان تراکتورسازی تبریز ذوبآهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز چهارشنبه 21/10/90 فولاد خوزستان مس سرچشمه، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز سپاهان اصفهان صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه ذوبآهن فولادشهر سایپای البرز شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج پرسپولیس شاهین بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران هفته بیستم: یکشنبه 25/10/90 نفت تهران فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران داماش گیلان فجر شهید سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه شهید عضدی رشت مس سرچشمه ملوان بندرانزلی، ساعت 5، ورزشگاه شهید باهنر کرمان شاهین بوشهر تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان ذوبآهن اصفهان سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه ذوبآهن فولادشهر صبای قم راهآهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم استقلال مس کرمان، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی تهران دوشنبه 26/10/90 شهرداری تبریز پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز هفته بیست ویکم: پنجشنبه 29/10/90 تراکتورسازی تبریز داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز ملوان بندرانزلی شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی فجر شهید سپاسی شیراز استقلال، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز فولاد خوزستان ذوبآهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز جمعه 30/10/90 راهآهن شهرری نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران سپاهان اصفهان شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه ذوبآهن فولادشهر سایپای البرز صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج پرسپولیس مس سرچشمه، ساعت 16:25، ورزشگاه آزادی تهران آرزو کرد که همهی آنها مال او باشد. آن دو از هوس و آرزوی خود با یکدیگر صحبت کردند و تصمیم گرفتند محصول کارشان را با هم عوض کنند. پس مرد شکارچی، پرندهها و خرگوشهایی را که شکار کرده

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 29