مجله کودک 514 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران- خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 886 امور مشترکان مجله هفتگی «دوست» مرد چوپان که تشنهاش بود، بیخبر از همه جا، به طرف کوزه رفت و آن را برداشت، تا آب بنوشد. اما هنوز کوزه را به دهانش نزدیک نکرده بود، که

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 41