مجله کودک 516 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 516 صفحه 29

نگاه پینگپنگباز چینی به توپ در جریان رقابتهای قهرمانی جهان در شانگهای چین حرکت نمایشی «نات آدامز» موتورسوار آمریکایی در رقابتهای موتوکراس شهر رم- ایتالیا «پیرمرد و گرگ» پیرمردی هیزمشکن هر روز به جنگل میرفت و پشتهای هیزم فراهم میکرد و روی دوش خود به شهر میآورد و

مجلات دوست کودکانمجله کودک 516صفحه 29