مجله کودک 210 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 7

صد حبّه دارد یک خوشه انگور هر حبّه یک رنگ هر حبّه یک جور *** هر حبّه در خود یک هسته دارد هر هسته رازی سر بسته دارد *** در هندوانه صد تخمه خفته هر تخمه دارد رازی نهفته *** این رازها را بنشین و بنگر فریاد بردار الله اکبر ----- نام اسلحه: PPD مدل 38/34 طول: هفتاد سانتی متر وزن: سه کیلو و هفتصد گرم خشاب: 71 فشنگ سرعت حرکت گلوله: 490 متر بر ثانیه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 7