مجله کودک 210 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 22

نام اسلحه: FNFnc طول: یک متر وزن: سه کیلو و هشتصد گرم خشاب: 30 فشنگ حداکثر برد: 600 متر برد موثر: 450 متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 22