مجله کودک 210 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 23

نام اسلحه: FNMAG طول: یک متر و بیست سانتی متر وزن: 10 کیلوگرم خشاب: نوار فشنگ حداکثر برد: 3000 متر برد موثر: 1800 متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 23