نامه
لزوم هوشیاری در برابر مقاصد تفرقه انگیزان؛ و چند تذکر در مورد وکلای شرعی
نامه به آقای سید احمد خمینی (چند تذکر درباره وکلای شرعی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1349

زمان (قمری) : 14 ذی الحجه ‭1390

شماره صفحه : 332

موضوع : لزوم هوشیاری در برابر مقاصد تفرقه انگیزان؛ و چند تذکر در مورد وکلای شرعی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خمینی، سید احمد

نامه به آقای سید احمد خمینی (چند تذکر درباره وکلای شرعی)

نامه

زمان: 22 بهمن 1349 / 14 ذی الحجه 1390

مکان:  نجف

موضوع: لزوم هوشیاری در برابر مقاصد تفرقه انگیزان؛ و چند تذکر در مورد وکلای شرعی

مخاطب: خمینی، سید احمد

‏بسمه تعالی‏

‏14 ذی الحجه 1390‏

‏احمد عزیز،‏

‏     ان شاء الله با سلامت و سعادت قرین باشید. مدتی است از مرقومات شمااحساس‏‎ ‎‏می کنم که شما به طور ناآگاه تحریک شده اید که به اصطلاح خودتان وکیل تهران را‏‎ ‎‏محدود یا معذور دارید حتی مرقومات شما از اینجانب هم تجاوز کرده و به کس دیگر‏‎ ‎‏هم نوشته اید و تحریک آمیز بوده است. شما آنچه من توجه دارم و تجربه کرده ام، تجربه‏‎ ‎‏ندارید و اشخاص را آن نحو که می شناسم نمی شناسید و اغراض مختلفه را نمی توانید به‏‎ ‎‏این زودی تشخیص دهید. من بیش از چهل سال است که با این اشخاص معاشر بوده ام.‏‎ ‎‏آنچه انتخاب کرده ام چه در نجف و چه در تهران پس از معاشرت طولانی بوده است و‏‎ ‎‏حتماً بدانید که هم راجع به یک نفر شخصِ علاقه مند مؤثر که در نجف است‏‎[1]‎‏ دستهایی‏‎ ‎‏در کار است که به هر نحو شده است او را برنجانند و هم راجع به شخصی که در تهران‏‎ ‎‏است و من در بین دوستانم از او علاقه مندتر و صحیح تر سراغ ندارم.‏‎[2]‎‏. شما مکرر مرقوم‏‎ ‎‏می دارید که باید وکلای بیشتری باشد، با آنکه وکیل منحصر نیست و اشخاص متعددی‏‎ ‎

‏هستند لکن علاقه مند جدی منحصر است و آن هم با دست خود ما می خواهند برکنارش‏‎ ‎‏کنند و همِّ اینها لطمه به اینجانب است نه به آن اشخاص؛ اگر جایز بود شرعاً برای شما‏‎ ‎‏بعضی از امور را توضیح می دادم تا از خواب گران برخیزید. و من از شما توقع دارم که در‏‎ ‎‏موضوع شخص اینجانب و از اوضاع مربوط به من با احدی مکاتبه نکنید و مشغول کار‏‎ ‎‏خودتان باشید. و آنچه لازم است به خود من بنویسید و اگر نقصی می بینید به غیر من حق‏‎ ‎‏ندارید بنویسید چون شما و طرف مکاتبۀ شما از اوضاع محیط ما درست مطلع نیستید و با‏‎ ‎‏صفای نفس به همه نگاه می کنید. والسلام علیکم.‏

‏     از نصایح پدرانه ان شاء الله نمی رنجید.‏

‏     مرقوم مورخ سه بهمن، الآن واصل شد؛ که باز راجع به قضیۀ آقای آشتیانی مرقوم‏‎ ‎‏شده بود. باز از لحن تند شما معلوم می شود تحریک زیاد شده اید، شما بدانید که وکیل‏‎ ‎‏تهرانِ من خلاف صلاحِ من نمی کند، از ایشان استفسار نموده ام و منتظر جواب هستم. اما‏‎ ‎‏آمدن ایشان به قم برخلاف صلاح نبوده. شما گاهی می گویید که عدم دخالت اصحاب‏‎ ‎‏شما صحیح نیست و گاهی می گویید دخالت آن آقا صحیح نیست اما اشخاصی که‏‎ ‎‏می خواهند آقای آشتیانی را برنجانند نمی شود ساکت کرد و من هم اهل اینکه هر روز به‏‎ ‎‏اشخاص کاغذ بنویسم و رفع نگرانی بکنم نیستم. شهریۀ قم وجود و عدمش اهمیت‏‎ ‎‏ندارد و من کسب آبرو از آن نمی خواهم بکنم و شما هم از این معانی نگران نباشید و‏‎ ‎‏ملتفت باشید با دست شما و طرف مکاتبۀ شما یک وقت دوستان صمیمی من از من‏‎ ‎‏نرنجند. اشخاصی که به شما مطالبی می گویند درست دقت کنید که با وسایطی ممکن‏‎ ‎‏است تحریک شده و بخواهند با دست خودتان مقاصد خودشان را انجام دهند. مع ذلک‏‎ ‎‏این مطالب موجب نیست که شما اگر مطلبی می شنوید به من ننویسید. به خود من مراجعه‏‎ ‎‏کنید و اگر صلاح دانستید کسانی که این نحو امور را می گویند مرقوم دارید.‏

‏     از قرّة العین عزیزم امیدوارم که از نصایح من رنجیده خاطر نشود. والسلام علیک.‏

 

  • ـ آقای نصرالله خلخالی.
  • ـ آقای سید احمد خمینی دربارۀ این نامه می گوید: در زمان وصول نامه، موضوعی که امام به آن اشاره کرده، یعنی  دستهای پنهانی که در صدد ایجاد اختلاف بین یاران امام و پراکنده ساختن آنان بوده اند، غیر قابل درک بود اما بعد از  پیروزی انقلاب، دسترسی به اسناد ساواک، آشکار شد که در قم و در نجف افرادی مرتبط با ساواک مشخصاً برای این  کار مأموریت داشته اند. واین نامۀ امام حاکی از دقت و تیزبینی ایشان است.