پیام
اخطار به سران حزب منحل دمکرات ـ حدود آزادی مطبوعات
پیام به نیروهای نظامی (اخطار به سران حزب دمکرات و حدود آزادی مطبوعات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 5 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 351

موضوع : اخطار به سران حزب منحل دمکرات ـ حدود آزادی مطبوعات

زبان اثر : فارسی

مخاطب : نیروهای نظامی و انتظامی و پاسداران

پیام به نیروهای نظامی (اخطار به سران حزب دمکرات و حدود آزادی مطبوعات)

پیام

‏زمان: 6 شهریور 1358 / 5 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اخطار به سران حزب منحل دمکرات ـ حدود آزادی مطبوعات‏

‏مخاطب: نیروهای نظامی و انتظامی و پاسداران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بدین وسیله مطالب زیر اعلام می شود:‏

‏     1ـ هماهنگی در قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران به طور قاطع باید‏‎ ‎‏ادامه پیدا کند. متخلفینْ مجرم شناخته می شوند و مؤاخذه می گردند.‏

‏     2ـ با سران حزب منحلۀ دمکرات و دیگر سران ـ که خائنان به ملت و کشور اسلامی‏‎ ‎‏هستند و قیام بر ضد حکومت مرکزی نمودند ـ با شدت عمل می شود و جوانان عزیز و‏‎ ‎‏برومند کُرد آنان را گرفته، و تحویل نیروهای انتظامی دهند.‏

‏     3ـ علمای اعلام اهل سنت، مکلفند شرعاً که با قوای انتظامی همکاری کنند و‏‎ ‎‏مخفیگاه خائنان را در صورتی که می دانند به آنان نشان دهند و با آنان معاملۀ مرتد از‏‎ ‎‏اسلام نمایند تا نزد خدا مسئول نباشند.‏

‏     4ـ من مکرر اعلام کرده ام که در اسلامْ نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح‏‎ ‎‏نیست. تمام مسلمین ـ چه اهل سنت و چه شیعی ـ برادر و برابر و همه برخوردار از همۀ‏‎ ‎‏مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند‏‎ ‎‏ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همۀ برادران اهل سنت تقاضا دارم‏‎ ‎‏که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند.‏

‏     5ـ هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد.‏‎ ‎‏متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می رسند.‏

‏     6ـ آن دسته از اعضای حزب منحل دمکرات و سایر برادران ما که به وسیلۀ تبلیغات‏

‏باطل سران جنایتکار این حزب اغفال شده اند، در صورتی که به برادران مسلمان خود‏‎ ‎‏بپیوندند، اسلحه را زمین گذاشته و تسلیم شوند، باز هم مورد عفو هستند و در امان‏‎ ‎‏حکومت جمهوری اسلامی می باشند.‏

‏     7ـ درعین حال که باید سلسله مراتب درقوای انتظامی دقیقاً مراعات شود و اطاعت از‏‎ ‎‏مافوق حتمی است، مافوق موظف است با زیردست رفتار اسلامی ـ انسانی داشته باشد.‏

‏     8ـ شایعه سازیهای ضد انقلاب که از چپ و راست برخلاف مسیر ملت می شود و‏‎ ‎‏دولت را متهم به اختناق می کنند، جداً مردود است. ما در طول پیروزی انقلاب گوشزد‏‎ ‎‏کردیم که آزادی مطبوعات مورد نظر ماست لیکن از خیانت و توطئه به طور جدی و‏‎ ‎‏بدون اغماض، جلوگیری می شود. مطبوعاتی که توطئه گر و مخالف مسیر ملت نباشند،‏‎ ‎‏پس از تحقیق ، آزاد خواهند بود.‏

‏     9ـ دادستانهای دادگاهها موظفند که بار دیگر رسیدگی به مطبوعات و حال‏‎ ‎‏نویسندگان آنها را بر عهده گیرند و هریک از مطبوعات را که توطئه گر و مخالف مصالح‏‎ ‎‏ملت و کشور ندانستند اجازۀ نشر دهند و از نشریات مخالف مصالح ملت و کشور جداً‏‎ ‎‏جلوگیری کنند.‏

‏     10ـ مردم به هیچ وجه حق ندارند به کتابفروشیها تعرض نمایند در صورتی که‏‎ ‎‏دادستان شهرستانها نشریاتی را مضر انقلاب و مصلحت کشور تشخیص دادند موظف به‏‎ ‎‏جلوگیری هستند. اشخاص غیرمسئول از دخالت در این امور جداً خودداری کنند والاّ‏‎ ‎‏مؤاخذه می شوند.‏

‏     11ـ مطبوعات موظفند از تیترهایی که موجب تحریک و یا تضعیف مردم می شود و‏‎ ‎‏یا مخالف واقع است خودداری کنند و خود را با مسیر انقلاب تطبیق دهند؛ و نیز از درج‏‎ ‎‏مقالاتی که مضر به انقلاب و موجب تفرقه می شود خودداری کنند که این خود توطئه‏‎ ‎‏محسوب می شود. والسلام.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎