فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏17 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز (تهذیب نفس در تعلیم و تربیت)‏1‏

‏               لزوم تحقق محتوای جمهوری اسلامی1‏

‏               تعلیم و تربیت2‏

‏               خطرات علم بدون تزکیه و تربیت2‏

‏               ضرورت اصلاح نَفْس4‏

‏               توصیه به جوانها4‏

‏17 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و پزشکان (تدوین قانون اساسی)‏6‏

‏               تلاش همگانی در حلّ مشکلات اساسی کشور6‏

‏               رهایی از سلطۀ فرهنگی غرب7‏

‏               تشکیل مجلس خبرگان8‏

‏17 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز (مقصد انبیا)‏10‏

‏               ‏‏مقصد اصلی انبیا‏‏10‏

‏               ‏‏اهتمام مادّیین به طبیعت‏‏11‏

‏               ‏‏هدف از تعلیمات انبیا‏‏11‏

‏               ‏‏هدف ملت از نهضت اسلامی‏‏12‏

‏               ‏‏کوشش همگانی در اسلامی شدن نظام‏‏14‏

‏               ‏‏عمل به وظیفه‏‏16‏

‏               ‏‏ملاک مترقی بودن یک کشور‏‏17‏

‏               ‏‏اهمیّت تحوّل روحی افراد‏‏17‏

‏               ‏‏دولت، خدمتگزار است نه فرمانفرما‏‏18‏

‏               ‏‏عدالت اجتماعی، هدف جمهوری اسلامی‏‏19‏


‏17 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی قم (توطئۀ گروههای چپ)‏21‏

‏               ‏‏دشمنان خلق، نوکران امریکا‏‏21‏

‏               ‏‏مؤسّس حزب توده‏‏22‏

‏18 / 4 / 1358‏   پیام به ملت ایران (هفت توصیه به دولت و ملت)‏24‏

‏18 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران (حل مشکلات با ایمان و روحیۀ قوی)‏28‏

‏               ‏‏کار برای خدا‏‏28‏

‏               ‏‏مشکلات انقلاب‏‏28‏

‏               ‏‏ایمان به خدا رمز پیروزی‏‏31‏

‏               ‏‏ضرورت نجات معتادان‏‏31‏

‏               ‏‏تحول روحی در جوانها‏‏31‏

‏19 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم و پرسنل ارتش (استقلال کشور ـ نقش ارتش)‏33‏

‏               ‏‏تفاوت قبل از انقلاب با بعد از انقلاب‏‏33‏

‏               ‏‏نقش ارتش در استقلال کشور‏‏34‏

‏               ‏‏حفظ سلسله مراتب در قوای نظامی و انتظامی‏‏34‏

‏19 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان پالایشگاه نفت تبریز (رفع آشفتگیها)‏35‏

‏               ‏‏آشفتگی های انقلاب ها‏‏35‏

‏               ‏‏نیاز به فرصت برای بازسازی کشور‏‏36‏

‏               ‏‏ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان‏‏37‏

‏19 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اردن و سودان (رمز پیروزی مسلمین)‏38‏

‏               ‏‏مسلمین در صدر اسلام‏‏38‏

‏               ‏‏آفت گفتار بدون عمل‏‏39‏

‏               ‏‏ضرورت تحوّل در روحیۀ مسلمین‏‏40‏

‏               ‏‏دولت های اسلامی، منشأ بسیاری از مصیبت ها‏‏41‏

‏               ‏‏مردمی نبودن دولت های اسلامی‏‏41‏

‏               ‏‏رمز غلبۀ ملت ایران بر طاغوت‏‏42‏

‏20 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی از کارگران (اهمیت تنظیم قانون اساسی)‏43‏

‏               ‏‏غفلت از کارهای اصلی‏‏43‏

‏               ‏‏بهره برداری دشمن از تفرقه‏‏43‏

‏               ‏‏آفتهای اختلاف‏‏44‏


‏20 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای سپاه پاسداران سپید دشت (اهمیت شغل پاسداری)‏45‏

‏               ‏‏پاسداری از انقلاب وظیفۀ همگانی‏‏45‏

‏               ‏‏مسئولیت مهم پاسداران‏‏46‏

‏21 / 4 / 1358‏   حکم به آقای موسوی خوئینی ها جهت تنظیم برنامه های رادیو ـ تلویزیون‏47‏

‏21 / 4 / 1358‏   نامه به آقای علی توحیدی (تسلیت درگذشت آقای مهدوی)‏48‏

‏21 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان 62 (احکام مترقی اسلام)‏49‏

‏               ‏‏ترس دشمنان از اسلام‏‏49‏

‏               ‏‏تلاش برای استقرار حکومت اسلامی‏‏50‏

‏               ‏‏وحدت کلمه در اسلام خواهی‏‏51‏

‏21 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی (اهمیت مجلس خبرگان)‏52‏

‏               ‏‏وضعیت نیروی انسانی در رژیم شاه‏‏52‏

‏               ‏‏حل مشکلات با تشکیل مجلس شورا‏‏54‏

‏               ‏‏ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان‏‏55‏

‏               ‏‏انتقاد از بی توجهی به مسائل اساسی و اصلی کشور‏‏56‏

‏21 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان کمیتۀ امور صنفی (اهمیت قانون اساسی)‏58‏

‏               ‏‏اولویت امر قانون اساسی‏‏58‏

‏               ‏‏اهمیت مجلس خبرگان‏‏58‏

‏               ‏‏خطر بی توجهی به مسئلۀ قانون اساسی‏‏59‏

‏               ‏‏ایجاد اختلاف، مانع به نتیجه رسیدن نهضت‏‏60‏

‏               ‏‏ایجاد محرومیت با نام «تمدن بزرگ»‏‏61‏

‏               ‏‏هشدار و نصیحت به گرانفروشان‏‏62‏

‏21 / 4 / 1358‏   بیانات در جمع هیأت مدیرۀ بنیاد مسکن (اعلام کارهای انجام شده)‏63‏

‏22 / 4 / 1358‏   نامه به آقای مصطفی عطری نژاد (جلوگیری از حیف و میل در خانۀ فرهنگ)‏64‏

‏22 / 4 / 1358‏   اجازه نامه به آقای علی اکبر آشتیانی، در امور حسبیه و شرعیه‏65‏

‏22 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج)‏66‏

‏               ‏‏هدف دشمن، ایجاد اغتشاش است‏‏66‏

‏               ‏‏مسئلۀ اصلی؛ بررسی قانون اساسی و تعیین خبرگان‏‏67‏

‏               ‏‏ویژگیهای نمایندگان مجلس خبرگان‏‏67‏

‏               ‏‏حفظ خونسردی در برابر تحریکات دشمنان‏‏68‏


‏23 / 4 / 1358‏   حکم نمایندگی در وزارت ارشاد ملی به آقای سید هادی خسروشاهی‏69‏

‏23 / 4 / 1358‏   بیانات در جمع هیأت کرۀ جنوبی (قیام ملت برای برقراری عدالت)‏70‏

‏23 / 4 / 1358‏   بیانات در جمع کارگران و متخصصان کرۀ جنوبی (مبنای روابط بر عدالت)‏71‏

‏23 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای هیأت اقتصادی از یوگسلاوی (برنامۀ دولت اسلامی)‏72‏

‏               ‏‏برنامۀ دولت اسلامی‏‏72‏

‏23 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع فرهنگیان شهرستان شهرضا (همراهی پرورش با آموزش)‏74‏

‏               ‏‏همراهی پرورش با آموزش‏‏74‏

‏               ‏‏ضرورت استقلال فرهنگی‏‏75‏

‏               ‏‏غربزدگی، مصیبت بزرگ ممالک شرق‏‏75‏

‏23 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ ورزشی اصفهان (توطئۀ استعمار)‏77‏

‏               ‏‏نقشۀ استعمارگران؛ انحراف یا سرکوبی نیروها‏‏77‏

‏               ‏‏تبلیغات شاه بر علیه روحانیت‏‏78‏

‏               ‏‏راههای گوناگون استعمار در سرکوب و انحراف ملتها‏‏79‏

‏               ‏‏آثار غربزدگی‏‏80‏

‏               ‏‏مکتبهای توحیدی ـ انسانی، ضامن تمدّن‏‏82‏

‏               ‏‏ثمرات جمهوری اسلامی در مدتی کوتاه‏‏83‏

‏               ‏‏لزوم توجه همگانی به اسلام و وحدت کلمه‏‏84‏

‏24 / 4 / 1358‏   نامه به آقای امامی (تحقق جمهوری اسلامی)‏85‏

‏24 / 4 / 1358‏   پیام به آقای سید رضی شیرازی (ترور و حرکات مذبوحانۀ دشمن)‏86‏

‏24 / 4 / 1358‏   سخنرانی درجمع روحانیون و فرماندهان(مقایسه حکومت اسلامی با رژیمهای فاسد)‏87‏

‏               ‏‏تفاوت وضع ارتش در حکومت اسلامی و رژیمهای فاسد‏‏87‏

‏               ‏‏بی ثمر بودن ترورها‏‏88‏

‏               ‏‏وحدت مردم از برکات نهضت اسلامی است‏‏89‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی باید در همۀ شئون، اسلامی باشد‏‏90‏

‏24 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه‎ ‎           تهران (مجلس خبرگان ـ توطئۀ گروهکها)‏91‏

‏               ‏‏تمام توجه باید به قانون اساسی و مجلس خبرگان باشد‏‏91‏

‏               ‏‏ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان‏‏91‏

‏               ‏‏توطئه در طرح مسائل فرعی‏‏92‏


‏               ‏‏ویژگیهای نمایندگان مجلس شورا‏‏92‏

‏               ‏‏دشمنان نهضت در پیِ اختلافند‏‏93‏

‏               ‏‏پیش نویس قانون اساسی‏‏93‏

‏24 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اساتید و کارکنان وزارت کشور (اقدام عمال امریکا به ترور)‏95‏

‏               ‏‏ترور، نشان ضعف دشمن است‏‏95‏

‏               ‏‏حرکت گروهها بر خلاف اسلام و مصلحت ملت است‏‏96‏

‏               ‏‏گروهکها حافظ منافع امریکا‏‏97‏

‏               ‏‏محتوای نظام اسلامی باید اسلامی باشد‏‏99‏

‏               ‏‏اهمیت مسئلۀ قانون اساسی و مجلس خبرگان‏‏100‏

‏24 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع روحانیون و اساتید (قانون اساسی ـ انتخابات خبرگان)‏102‏

‏               ‏‏توطئۀ دشمن در ایجاد تفرقه میان دانشگاه و حوزه‏‏102‏

‏               ‏‏صاحبنظران دربارۀ قانون اساسی نظر دهند‏‏103‏

‏               ‏‏ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان‏‏104‏

‏               ‏‏جاودانگی اسلام و احکام آن‏‏104‏

‏               ‏‏روحیۀ اسلامی و وحدت کلمه‏‏105‏

‏               ‏‏حل مشکلات با همراهی ملت، استقرار دولت و مجلس شورا‏‏106‏

‏25 / 4 / 1358‏   پیام به ملت ایران ودعوت به راهپیمایی حمایت از نظام اسلامی‏107‏

‏25 / 4 / 1358‏   فرمان عفو متهمین، به دادستان دادگاههای انقلاب اسلامی‏108‏

‏25 / 4 / 1358‏   حکم رسیدگی به امور منطقه بابل به آقای هادی روحانی‏109‏

‏25 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم خوزستان (توطئه در اجرای احکام اسلامی)‏110‏

‏               ‏‏لزوم توجه بیشتر عربها به اسلام‏‏110‏

‏               ‏‏هدف از اغتشاشها‏‏110‏

‏               ‏‏تلاش مردمی برای شکست توطئه ها‏‏112‏

‏               ‏‏ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان‏‏112‏

‏25 / 4 / 1358‏   بیانات در جمع نمایندگان مدارس کرمان (قانون اساسی ـ مجلس خبرگان)‏114‏

‏25 / 4 / 1358‏   بیانات در جمع اعضای اتحادیۀ فدراسیون اسلامی استرالیا(قدرت ایمان)‏115‏

‏26 / 4 / 1358‏   سخنرانی درجمع فرمانداران دربارۀ ویژگیهای سران حکومت اسلامی‏116‏

‏               ‏‏در حکومت اسلامی، فرمانفرمایی و فرمانبری نیست‏‏116‏

‏               ‏‏مردمی نبودن رژیمهای سلطنتی و طاغوتی‏‏117‏


‏               ‏‏جدایی دولتها از ملتها، منشأ گرفتاریها‏‏118‏

‏               ‏‏رژیم سلطنتی، رژیمی است غلط و بی منطق‏‏120‏

‏               ‏‏تفاوت رژیم سلطنتی با نظام جمهوری‏‏120‏

‏               ‏‏وظیفۀ مجریان و ناظران انتخابات‏‏121‏

‏               ‏‏توجه مسئولان به ضعفا و مستمندان‏‏122‏

‏26 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران مهدیۀ تهران (عنایت الهی در پیروزی نهضت)‏125‏

‏               ‏‏وظیفۀ ما در قبال عنایات الهی‏‏125‏

‏               ‏‏محاسبات غلط مادیگرایانه‏‏126‏

‏               ‏‏پیروزی و استمرار انقلاب در گرو توجه به خدا، برادری و وحدت‏‏127‏

‏26 / 4 / 1358‏   بیاناتی خطاب به سفیر یمن شمالی (مشکلات عمدۀ مسلمانان)‏129‏

‏26 / 4 / 1358‏   سخنرانی درجمع بانوان دانشجوی اصفهان (رمز پیروزی، وحدت و اسلامخواهی)‏131‏

‏               ‏‏اعتصام به حبل الله ‏‏131‏

‏               ‏‏رمز پیروزی ملت، اسلامخواهی و وحدت‏‏131‏

‏               ‏‏رعب الهی در دل دشمنان ملت‏‏132‏

‏               ‏‏قانون اساسی و انتخابات خبرگان‏‏133‏

‏26 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی بهداری و بهزیستی (رسالت مادران)‏134‏

‏               ‏‏برتری تزکیۀ نفس بر علم و حکمت‏‏134‏

‏               ‏‏نفوس تزکیه نشده منشأ گرفتاریها‏‏134‏

‏               ‏‏وظیفۀ مادران در راستای وظیفۀ انبیا‏‏136‏

‏               ‏‏تأثیر تربیت مادر‏‏136‏

‏               ‏‏ضرورت تحول تربیت طاغوتی به تربیت انسانی ـ اسلامی‏‏137‏

‏27 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه پلیس (نقش پلیس در رژیم طاغوت)‏138‏

‏               ‏‏ویژگی قوای انتظامی در عصر طاغوت‏‏138‏

‏               ‏‏شیوۀ برخورد حکومتهای دست نشانده با مردم‏‏139‏

‏               ‏‏ویژگی قوای انتظامی اسلام‏‏140‏

‏               ‏‏وظیفۀ قوای انتظامی در نظام جمهوری اسلامی‏‏141‏

‏               ‏‏برقراری آرامش روحی در مملکت اسلامی‏‏142‏

‏28 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع افسران و درجه داران هوانیروز (تفاهم ارتش و ملت)‏143‏

‏               ‏‏هر کس وظیفه اش را درست انجام دهد‏‏143‏


‏               ‏‏ارتش حافظ کشور و ملت‏‏143‏

‏               ‏‏سبب عمدۀ شکست کشورها‏‏144‏

‏               ‏‏ضرورت تفاهم میان ارتش و ملت‏‏145‏

‏28 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان روشندل ادارات تهران (آرمانهای حکومت اسلامی)‏147‏

‏               ‏‏انقلاب و اصلاح امور‏‏147‏

‏               ‏‏ضرورت رسیدگی به مسائل اساسی کشور‏‏147‏

‏               ‏‏آرزوی استقرار حکومت اسلامی و آرمانهای آن‏‏148‏

‏28 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع روحانیون کاشان، رفسنجان و پاکستان(رفتار پهلوی با روحانیت)‏149‏

‏               ‏‏قضایای مدرسۀ فیضیه‏‏149‏

‏               ‏‏روحانیت، حافظ حیثیت اسلام و حدود آن‏‏150‏

‏               ‏‏ضرورت پرهیز روحانیت از ارتکاب خلاف قانون‏‏150‏

‏28 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانش پژوهان قزوین (حفظ روحیۀ انقلابی و ایمان)‏151‏

‏               ‏‏دو شرط مهم در رسیدن به اهداف انقلاب‏‏151‏

‏               ‏‏تحول الهی در روحیۀ ملت‏‏151‏

‏28 / 4 / 1358‏   بیانات در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما (نقش رادیو و تلویزیون)‏153‏

‏               ‏‏ویژگیهای انسان در رابطه با دیگر موجودات‏‏153‏

‏               ‏‏اهمیت نقش ارتباطی تلویزیون‏‏153‏

‏               ‏‏اهمیت تبلیغات رادیو و تلویزیون‏‏154‏

‏               ‏‏وضعیت رسانه ها در زمان سابق‏‏155‏

‏               ‏‏هراس غربی ها از انسانیت‏‏155‏

‏               ‏‏وظیفۀ همگانی در سازندگی و تحول‏‏156‏

‏               ‏‏آثار تخریبی موسیقی‏‏157‏

‏               ‏‏از برچسب کهنه پرستی نهراسید‏‏158‏

‏               ‏‏ضرورت داشتن استقلال فکری و نفی غربزدگی‏‏158‏

‏               ‏‏شورای سیاست گذاری در صدا و سیما‏‏159‏

‏29 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر بختیاری (لزوم سازندگی ایران)‏162‏

‏               ‏‏فراگیر بودن ظلم طاغوت‏‏162‏

‏               ‏‏مفسده جویان و طرح ایجاد اختلاف بین عشایر‏‏163‏

‏               ‏‏اولویت آبادانی در مناطق محروم‏‏163‏


‏29 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (هدف؛ حاکمیت قوانین اسلام)‏165‏

‏               ‏‏نهضت ایران، نهضت قرآنی ـ اسلامی‏‏165‏

‏               ‏‏ویژگی های منتخبین مردم‏‏166‏

‏               ‏‏حفظ وحدت برای دستیابی به استقلال و آزادی‏‏167‏

‏30 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان بابل (مقابله با مستکبرین ـ تجلیل از روحانیت)‏168‏

‏               ‏‏مؤمنین در مقابل مستکبرین‏‏168‏

‏               ‏‏مقابلۀ انبیا با مستکبرین‏‏169‏

‏               ‏‏وضع زندگی پیغمبر اسلام و اصحاب وی‏‏170‏

‏               ‏‏معارضۀ قدرتهای بزرگ با اسلام‏‏171‏

‏               ‏‏توطئۀ دشمنان در تحقیراسلام و روحانیت‏‏171‏

‏               ‏‏روحانیون، پیشگام مبارزه با سلاطین‏‏172‏

‏               ‏‏ترس دستگاه طاغوت از دانشگاهها‏‏173‏

‏               ‏‏نقشه های دستگاه طاغوت برای انحراف جوانان‏‏174‏

‏               ‏‏هدف دشمن در منحرف ساختن جامعۀ اسلامی‏‏175‏

‏               ‏‏تحوّل روحی ملت در نهضت ایران‏‏176‏

‏               ‏‏روحانیّت و سیاست‏‏177‏

‏               ‏‏تحوّل ملت، معجزه آسابود‏‏178‏

‏               ‏‏ادارۀ مملکت بدست خودِ ملت‏‏180‏

‏30 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا وامریکا (نقشه های امریکا و ناکامی آن)‏181‏

‏               ‏‏«یأس» از جنود ابلیس است‏‏181‏

‏               ‏‏قدرت ارادۀ ملت‏‏181‏

‏               ‏‏پیروزی در گرو توجه به مقاصد اسلامی‏‏182‏

‏               ‏‏ناتوانی ابرقدرتها در برابر اتحاد ملت‏‏183‏

‏               ‏‏حزب توده و چپگرایان، اجیر امریکا‏‏184‏

‏               ‏‏مدعیان دروغین طرفداری از خلق‏‏185‏

‏               ‏‏اطاعت الهی در اعتصام به حبل الله ‏‏187‏

‏               ‏‏کلید پیروزی؛ حفظ وحدت‏‏188‏

‏               ‏‏جبران ناپذیری جنایات رژیم شاه‏‏189‏

‏               ‏‏برتری انقلاب روحی بر انقلاب اجتماعی‏‏190‏


‏               ‏‏خیانتهای رژیم شاه‏‏192‏

‏30 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اهالی اسفراین (بازسازی کشور به دست ملت)‏193‏

‏               ‏‏رژیم طاغوتی؛ مانع رشد نیروی انسانی‏‏193‏

‏               ‏‏اصلاح امور با یاری همۀ ملت‏‏194‏

‏               ‏‏قدرت و توانِ ملت در اصلاح امور‏‏194‏

‏30 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروه تحقیقات و تبلیغات (تحولات ملت در نهضت اسلامی)‏196‏

‏               ‏‏عظمت تحولات روحی ملت‏‏196‏

‏               ‏‏حس تعاون در همۀ ملت‏‏197‏

‏               ‏‏آزادی؛ هدیه ای الهی‏‏197‏

‏30 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان رادیو دریا (ویژگیهای رژیم غیر الهی)‏199‏

‏               ‏‏ویژگیهای رژیم غیر الهی‏‏199‏

‏               ‏‏موسیقی، منشأ تخدیر افکار‏‏200‏

‏               ‏‏تباه شدن نیروی انسانی در رژیم شاه‏‏200‏

‏               ‏‏روزنامه های رژیم سابق در مسیر منحرف ساختن جوانان‏‏201‏

‏               ‏‏وابسته نمودن کشور با ادّعای «تمدن بزرگ»‏‏202‏

‏               ‏‏تخدیر افکار نسل جوان در رژیم پهلوی‏‏203‏

‏               ‏‏رادیو و تلویزیون باید آموزنده باشد‏‏204‏

‏               ‏‏موسیقی در رادیو ـ تلویزیون‏‏205‏

‏               ‏‏رادیو و تلویزیون در خدمت آموزش و پرورش‏‏205‏

‏31 / 4 / 1358‏   حکم رسیدگی به مشکلات مناطق آذربایجان به آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی‏207‏

‏31 / 4 / 1358‏   بیانات درجمع وزرای امورخارجه ونفت کویت (لزوم وحدت و برادری)‏208‏

‏31 / 4 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای نهضت رادیکال ایران (ضرورت حفظ وحدت)‏209‏

‏               ‏‏امروز، روز عمل به وحدت است‏‏209‏

‏               ‏‏اظهار وجود در برابر اسلام، اشتباه است‏‏209‏

‏               ‏‏ادعای پوچ تمدن در رژیم سابق‏‏210‏

‏               ‏‏روشنفکران و وحدت ملی‏‏211‏

‏1358 ه .ش.‏   حکم تشکیل ادارۀ «امر به معروف ونهی ازمنکر» به شورای انقلاب‏213‏

‏1 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای سید محمدتقی شاهرخی به سمت قاضی شرع دادگاههای‎ ‎          بروجرد‏214‏


‏1 / 5 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی (قوای انتظامی در رژیم پهلوی و رژیم اسلامی)‏215‏

‏               ‏‏وضعیت قوای انتظامی در رژیم طاغوتی‏‏215‏

‏               ‏‏وضعیت قوای انتظامی در رژیم اسلامی‏‏216‏

‏               ‏‏شیوۀ عملکرد قوای انتظامی با مردم در رژیم اسلامی‏‏217‏

‏               ‏‏لزوم رفتار اسلامی قوای انتظامی با مردم‏‏219‏

‏2 / 5 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران امیرآباد و جوادیه تهران (مسئولیت بزرگ پاسداری)‏220‏

‏               ‏‏مسئولیت بزرگ پاسداری‏‏220‏

‏               ‏‏تفاوت رژیم طاغوتی و رژیم اسلامی‏‏221‏

‏2 / 5 / 1358‏   بیانات در جمع گروهی از پاسداران ملکان آذربایجان (توطئۀ دشمنان اسلام)‏222‏

‏               ‏‏پیشگامی آذربایجان در نهضتهای اسلامی‏‏222‏

‏               ‏‏دشمن به دنبال ایجاد اختلاف‏‏222‏

‏               ‏‏مقصد دشمنان؛ جلوگیری از تحقق جمهوری اسلامی‏‏223‏

‏2 / 5 / 1358‏   سخنرانی درجمع دانشجویان ایرانی مقیم امریکا و کانادا(اتحاد دانشگاه و روحانیت)‏224‏

‏               ‏‏دانشگاه و روحانیت، مغز متفکر جامعه‏‏224‏

‏               ‏‏دشمن در پی جدایی میان دانشگاه و روحانیت است‏‏224‏

‏               ‏‏لزوم نظارت روحانیون بر قانون‏‏225‏

‏               ‏‏روحانیون، عمر خود را صرف اسلام کرده اند‏‏225‏

‏               ‏‏ضرورت ورود روحانیون به مجلس خبرگان‏‏226‏

‏               ‏‏دشمنان انقلاب، مجتمع شده اند‏‏227‏

‏               ‏‏نهضت با اتحاد پیروز شد‏‏228‏

‏2 / 5 / 1358‏   بیانات درجمع اعضای هیأت مدیرۀ بازنشستگان (تلاش برای سازندگی)‏229‏

‏2 / 5 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان دانشگاه تهران (همفکری جناحها)‏230‏

‏               ‏‏توطئه های رضاخان علیه حوزه و دانشگاه‏‏230‏

‏               ‏‏هدف دشمن؛ جلوگیری از رشد فکری در ایران‏‏231‏

‏               ‏‏ثمرۀ اصلاحات ارضی شاه‏‏232‏

‏               ‏‏از نقشه های استعمار‏‏232‏

‏               ‏‏همفکری جناحها و وحدت کلمه‏‏234‏

‏               ‏‏استقلال، رهاورد نهضت‏‏235‏

‏               ‏‏نهضت ایران، و تحولی جهانی‏‏235‏


‏3 / 5 / 1358‏   پیام به مسلمانان ایران و جهان (مجلس خبرگان ـ وظایف ـ خطبا ـ خطر صهیونیسم)‏237‏

‏3 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای عبدالجواد جبل عاملی به سمت قاضی شرع دادگاه سده‏240‏

‏3 / 5 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان کاشان (هدف رژیم ـ ویژگیهای مجلس خبرگان)‏241‏

‏               ‏‏نقشۀ دشمن؛ جلوگیری از رشد نیروی فعال جوانان‏‏241‏

‏               ‏‏تبلیغات دامنه دار و مسموم علیه روحانیت‏‏243‏

‏               ‏‏لزوم حفظ هوشیاری در برابر توطئۀ دشمنان‏‏244‏

‏               ‏‏ویژگیهای نمایندگان مجلس خبرگان‏‏245‏

‏3 / 5 / 1358‏   بیانات در جمع هیأت دوچرخه سواری خراسان (حفظ شور و وحدت در جوانان)‏247‏

‏1358 ه .ش.‏   نامه به آقای غلامحسین هرجپور در مورد ثلث مال برادر شهیدش‏248‏

‏6 / 5 / 1358‏   اجازه نامه به چند تن از آقایان جهت صرف وجوه شرعیه مناطق افغانستان در محل‏249‏

‏6 / 5 / 1358‏   بیانات در جمع مقامات سفارت پاکستان (مشکل دوَل اسلامی)‏250‏

‏1358 ه .ش.‏   پاسخ استفتاء دربارۀ چاپ لفظ جلاله و اسماء شریفه‏252‏

‏8 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای حسین اکبری به سمت قاضی دادگاههای انقلاب آبادان وخرمشهر‏253‏

‏9 / 5 / 1358‏   پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و ویژگیهای نمایندگان)‏254‏

‏9 / 5 / 1358‏   نامه تشکر به اهالی قریۀ فردو (دعوت از امام برای سفر به فردو)‏256‏

‏9 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای سید عبدالحسین دستغیب به سمت امام جمعۀ شیراز‏257‏

‏11 / 5 / 1358‏   وکالتنامه به آقای سیدکاظم حسینی میانجی (به مصرف رساندن اموال موهوبه)‏258‏

‏12 / 5 / 1358‏   پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و مقابله با توطئه ها)‏259‏

‏13 / 5 / 1358‏   تلگراف به رئیس جمهور سودان در پاسخ به پیام ارسالی‏260‏

‏15 / 5 / 1358‏   پیام به ملت ایران واعلام تأسیس «صندوق ترمیم خسارات دوران انقلاب»‏261‏

‏15 / 5 / 1358‏   پیام به علما و روحانیون قزوین دربارۀ پرهیز از تفرقه‏263‏

‏15 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای علی قدوسی به سمت دادستان کل انقلاب‏264‏

‏15 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب دادستان جدید و تشکر از زحمات آقای مهدی هادوی‏265‏

‏15 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای سید مهدی یثربی به سمت امام جمعۀ کاشان‏266‏

‏16 / 5 / 1358‏   پیام به مسلمین ایران و جهان دربارۀ انتخاب «روز قدس»‏267‏

‏17 / 5 / 1358‏   پیام به ملت ایران (تحریم تحصن، شایعه سازی و تضعیف دولت)‏268‏

‏18 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای محمدمؤمن قمی به سمت سرپرست امورزندانیان قم‏270‏

‏20 / 5 / 1358‏   بیانات در جمع پاسداران کمیتۀ نیاوران (کوشش برای حفظ انقلاب)‏271‏

‏22 / 5 / 1358‏   حکم اعزام آقای سید محمدتقی شاهرخی به بروجن برای حل مشکلات منطقه‏272‏


‏24 / 5 / 1358‏   سخنرانی درجمع هیأتی از مقامات سوریه (منشأ ضعف و فساد در ممالک اسلامی)‏273‏

‏               ‏‏وحدت مسلمانان، مانع بهره برداری دشمنان اسلام‏‏273‏

‏               ‏‏اتفاق بر اسلام؛ سیرۀ پیامبر و اصحاب وی‏‏274‏

‏               ‏‏راه علاج قطعی مشکلات کشورهای اسلامی‏‏274‏

‏               ‏‏ضعف مسلمین از حکومتهای آنهاست‏‏275‏

‏25 / 5 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم (ویژگیهای روز جهانی قدس)‏276‏

‏               ‏‏روز قدس، روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین‏‏276‏

‏               ‏‏هشدار به روشنفکران امریکایی مسلک‏‏277‏

‏               ‏‏روز قدس؛ روز احیای اسلام‏‏277‏

‏               ‏‏شکست ناپذیری اسلام‏‏278‏

‏26 / 5 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم (تأسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)‏280‏

‏               ‏‏آرزوی تأسیس «حزب مستضعفین»‏‏280‏

‏               ‏‏مهلت دادن به اسرائیل، اشتباه است‏‏281‏

‏               ‏‏اگر انقلابی عمل شده بود، فتنه انگیزان به جای خود می نشستند‏‏281‏

‏               ‏‏هشدار به قشرهای فاسد‏‏282‏

‏               ‏‏نکاتی دربارۀ افغانستان‏‏284‏

‏27 / 5 / 1358‏   پیام به نیروهای ارتشی و مردم (پایان دادن به غائلۀ پاوه)‏285‏

‏27 / 5 / 1358‏   حکم به ارتش در تعقیب و دستگیری اشرار کردستان‏286‏

‏27 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای احمد مطهری به سمت قاضی دادگاههای انقلاب خراسان‏287‏

‏27 / 5 / 1358‏   سخنرانی در جمع معلمان کشور (مکتب توحیدی ـ نقش معلم و مادر)‏288‏

‏               ‏‏مکتب توحیدی، راهنمای مردم در خروج از ظلمت‏‏288‏

‏               ‏‏تفاوت مکتبهای توحیدی با مکتبهای مادی‏‏288‏

‏               ‏‏سوءاستفادۀ گروههای مفسد از آزادی و هشدار به آنها‏‏289‏

‏               ‏‏نقش معلم در جامعه‏‏291‏

‏               ‏‏هدف انبیا در تربیت انسانها‏‏292‏

‏               ‏‏مسئولیت بزرگ معلمین‏‏292‏

‏               ‏‏لزوم مراقبت در تربیت فرزندان‏‏293‏

‏               ‏‏دامن مادر؛ بزرگترین جایگاه تربیت فرزند‏‏293‏

‏               ‏‏هراس رژیمهای طاغوتی از انسانهای واقعی‏‏294‏


‏27 / 5 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (توطئۀ احزاب ـ آزادی و دموکراسی)‏296‏

‏               ‏‏توطئه های دشمنان در مواقع حساس‏‏296‏

‏               ‏‏سوء استفاده گروهکها از آزادی‏‏297‏

‏               ‏‏آزادی در چهار چوب قانون و اسلام‏‏297‏

‏               ‏‏بی نتیجه ماندن توطئه ها با رأی به «جمهوری اسلامی»‏‏298‏

‏               ‏‏برخورد انقلابی با توطئه گران‏‏300‏

‏               ‏‏وظیفۀ حفظ مصالح اسلام‏‏300‏

‏               ‏‏تنظیم قانون اساسی در چهارچوب شرع‏‏301‏

‏               ‏‏هراس نداشتن از شرق و غرب‏‏302‏

‏               ‏‏نمایندگان مجلس، وکیل مردمند نه ولیّ آنها‏‏304‏

‏               ‏‏اسلام؛ مترقّی ترین مکتب‏‏305‏

‏28 / 5 / 1358‏   حکم به ارتش و مردم (سرکوب عوامل خرابکار حزب دمکرات)‏306‏

‏28 / 5 / 1358‏   پیام تشکر از حضور مردم برای سرکوبی اشرار در کردستان‏307‏

‏29 / 5 / 1358‏   پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم(قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی)‏308‏

‏29 / 5 / 1358‏   پیام به اهالی کردستان (غیر قانونی بودن حزب دمکرات)‏311‏

‏1358 ه .ش.‏   حکم به رئیس ستاد مشترک ارتش (تقویت نیروهای انتظامی درکردستان)‏313‏

‏29 / 5 / 1358‏   بیاناتی خطاب به دو عضو شورای فرماندهی سپاه (نوید آینده ای خوب)‏314‏

‏               ‏‏اگر سپاه نبود کشور هم نبود‏‏314‏

‏30 / 5 / 1358‏   نامه به علما و روحانیون کرمانشاه (تشکر از مردم ـ درخواست پاکسازی منطقه)‏315‏

‏31 / 5 / 1358‏   پیام به ملت ایران و اهالی کردستان (وظایف ارتش و وضع کردستان)‏316‏

‏31 / 5 / 1358‏   نامه تشکر به آقای گلپایگانی (حمایت ازسرکوب ضدانقلاب درکردستان)‏318‏

‏31 / 5 / 1358‏   حکم انتصاب آقای محمد صدوقی به سمت امام جمعۀ یزد‏319‏

‏1 / 6 / 1358‏   تلگراف تشکر از آقای حسن طباطبایی قمی (سرکوب ضد انقلاب در کردستان)‏320‏

‏1358 ه .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (سفارش آقای گلپایگانی به عدم تصویب قانون‎ ‎          مخالف با اسلام در مورد مالکیت)‏321‏

‏1358 ه .ش.‏   پیام تشکر به رئیس جمهور یمن جنوبی (تبریک عید فطر)‏322‏

‏2 / 6 / 1358‏   نامه تشکر آقای سید عبدالله شیرازی (حمایت از سرکوب ضد انقلاب)‏323‏

‏2 / 6 / 1358‏   حکم تشکیل دادگاه محاکمۀ خیانتکاران به آقای مهدی بازرگان‏324‏

‏2 / 6 / 1358‏   حکم رسیدگی وحمایت مالی ازخانواده های شهدا به آقای مهدی بازرگان‏325‏


‏2 / 6 / 1358‏   تلگراف تسلیت به آقای حسین رحمانی‏326‏

‏2 / 6 / 1358‏   نامه به آقای هاشم صباغیان (صرفه جویی دربرگزاری مجلس خبرگان)‏327‏

‏2 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت (راه حلی برای مشکلات مسلمانان)‏328‏

‏               ‏‏پیاده کردن محتوای اسلام‏‏328‏

‏               ‏‏سخنی با دولت ها و سخنی با ملت ها‏‏328‏

‏               ‏‏حمایت ملت از دولت‏‏329‏

‏               ‏‏حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع)‏‏329‏

‏               ‏‏حج، راهی برای تفاهم همۀ اقشار مسلمان‏‏330‏

‏               ‏‏پیشنهاد تأسیس حزب جهانی مستضعفین‏‏331‏

‏               ‏‏قدرت ایمان، رمز پیروزی ملت ایران‏‏331‏

‏2 / 6 / 1358‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت مسلمان ایران (رابطۀ دین و سیاست)‏333‏

‏               ‏‏سیاسی بودن دین اسلام‏‏333‏

‏               ‏‏تزکیه، مقدّم بر تعلیم حکمت و کتاب‏‏334‏

‏               ‏‏منافقین از زبان قرآن‏‏336‏

‏               ‏‏مخالفین جمهوری اسلامی، منافق هستند‏‏337‏

‏               ‏‏هشدار به اقشار ملت‏‏338‏

‏               ‏‏اقدام عمومی برای مصالح مسلمین در همۀ عالَم‏‏339‏

‏               ‏‏تأسیس «حزب مستضعفین»‏‏339‏

‏2 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مخالفت اسلام با آزادی به شیوۀ غربی)‏340‏

‏               ‏‏اسلام، دین قیام و دین هدایت‏‏340‏

‏               ‏‏عدم هراس جوانان از مرگ‏‏341‏

‏               ‏‏گروهکهای فاسد در خدمت بیگانگان‏‏341‏

‏               ‏‏فساد و فحشا، ثمرۀ آزادی غربی‏‏342‏

‏               ‏‏تخطئه روشنفکران غرب زده‏‏344‏

‏               ‏‏آزادی وارداتی مردود است‏‏345‏

‏               ‏‏همکاری مردم در دستگیری خیانتکاران‏‏346‏

‏2 / 6 / 1358‏   حکم انتصاب آقای حسن تهرانی به سمت قاضی شرع دادگاههای انقلاب قم‏347‏

‏4 / 6 / 1358‏   حکم رسیدگی به مشکلات شهرستان قوچان به آقای محمدعلی رحمانی‏348‏


‏4 / 6 / 1358‏   نامه تشکر به آقای سید کاظم شریعتمداری (تبریک عید فطر)‏349‏

‏4 / 6 / 1358‏   بیانات در جمع خانوادۀ شهید عراقی (تجلیل از شهید عراقی)‏350‏

‏6 / 6 / 1358‏   پیام به نیروهای نظامی (اخطار به سران حزب دمکرات و حدود آزادی مطبوعات)‏351‏

‏6 / 6 / 1358‏   نامه به اهالی مرودشت (اعزام نماینده)‏353‏

‏1358 ه .ش.‏   تلگراف تفقد و دلجویی به آقای بهاءالدین محلاتی‏354‏

‏6 / 6 / 1358‏   حکم اعزام آقای حسین کرمانی به کردستان‏355‏

‏7 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان اصناف و پاسداران کرج (حفظ آرامش ـ نقش مجلس)‏356‏

‏               ‏‏ضرورت ایجاد آرامش‏‏356‏

‏               ‏‏نقش خطیر مجلس شورا‏‏357‏

‏               ‏‏ریشه یابی انتقادات‏‏358‏

‏7 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع اهالی عجبشیر و جوانرود (برادری مذاهب اسلامی)‏359‏

‏               ‏‏لزوم حفظ برادری بین همۀ مذاهب اسلامی‏‏359‏

‏               ‏‏هدف حزب دمکرات کردستان‏‏360‏

‏               ‏‏همۀ کشور نیازمند اصلاحات‏‏361‏

‏               ‏‏اجانب خیرخواه شما نیستند‏‏361‏

‏               ‏‏اسلام؛ دل سوز ملت‏‏362‏

‏7 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی (احیای کشاورزی)‏363‏

‏               ‏‏فریبکاری و لفّاظی در عصر طاغوت‏‏363‏

‏               ‏‏مهمترین کار «احیای کشاورزی» است‏‏363‏

‏               ‏‏توجه همگانی به اصلاح امور کشور‏‏364‏

‏               ‏‏اقدام ملت و دولت برای نجات کشاورزی‏‏364‏

‏               ‏‏انتقاد از وضعیّت اداری و کم کاری کارمندان‏‏366‏

‏1358 ه .ش.‏   فرمان به ابوالحسن بنی صدر (شکستن محاصره گردان ارتش در کردستان)‏367‏

‏8 / 6 / 1358‏   حکم رسیدگی به وضع کمیته های لرستان به آقای محمدحسین کاشانی‏368‏

‏8 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (لزوم هوشیاری)‏369‏

‏               ‏‏سبقت رحمت حق تعالی بر غضب او‏‏369‏

‏               ‏‏انقلاب ایران،انقلاب رحمت‏‏370‏


‏               ‏‏هدف فتنه انگیزان؛ محو اسلام در کردستان‏‏371‏

‏               ‏‏لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان در برابر توطئه ها‏‏371‏

‏               ‏‏برخورد قاطع نیروهای مسلح با توطئه گران‏‏372‏

‏               ‏‏اهتمام به رفاه مردم کردستان‏‏372‏

‏10 / 6 / 1358‏   حکم اعزام آقای عبدالمجید معادیخواه (رسیدگی به وضع عمرانی کردستان)‏374‏

‏10 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای نیروی هوایی (تبلیغ اسلام و رهایی از غرب)‏375‏

‏               ‏‏تبلیغ صحیح و جامع از اسلام‏‏375‏

‏               ‏‏لزوم عرضۀ احکام اجتماعی و سیاسی اسلام‏‏375‏

‏               ‏‏ردّ ادعای کهنه بودن اسلام و قوانین آن‏‏376‏

‏               ‏‏هدف شوم غرب و غرب زدگان‏‏377‏

‏               ‏‏نجات کشور از غرب زدگی‏‏378‏

‏               ‏‏راه دست یابی به استقلال؛ رهایی از خودباختگی‏‏379‏

‏               ‏‏کوشش در شناساندن اسلام به جامعه‏‏380‏

‏11 / 6 / 1358‏   حکم انتصاب آقای طه مقدسی به سمت قاضی دادگاههای محلات و حومه‏381‏

‏11 / 6 / 1358‏   نامه به آقای جعفر صبوری (اعلام وصول وجوه شرعیه)‏382‏

‏11 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر (پاسداری از نهضت)‏383‏

‏               ‏‏حفظ امانت الهی‏‏383‏

‏               ‏‏دلایل بی نظیر بودن انقلاب ایران‏‏384‏

‏               ‏‏تحول روحی ملت‏‏384‏

‏               ‏‏دوستی با مؤمنان و خشم و شدت بر کافران‏‏385‏

‏               ‏‏صرف همۀ قوا برای حفاظت از کشور‏‏386‏

‏     ‏‏ــ‏          یادداشت دربارۀ لزوم و یا عدم لزوم وجود نخست وزیر‏387‏

‏12 / 6 / 1358‏   پیام به علما و مردم مسلمان کردستان (پشتیبانی از مردم کُرد)‏388‏

‏12 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع خانوادۀ شهدا و بانوان مکتب ولی عصر (توطئه های غرب)‏390‏

‏               ‏‏تلاش غرب در بی هویت ساختن ملل شرق‏‏390‏

‏               ‏‏مطالعات و بررسیهای استعمارگران در ایران‏‏393‏

‏               ‏‏توطئه های غربیان برای تضعیف اسلام‏‏393‏


‏               ‏‏توطئۀ غرب در تضعیف روحانیت‏‏394‏

‏               ‏‏نکوهش نویسندگان و شاعران در خدمت غرب‏‏395‏

‏               ‏‏همۀ انبیا از طبقۀ مستضعف بودند‏‏396‏

‏               ‏‏دفاع پیامبر اسلام از مستضعفین‏‏397‏

‏               ‏‏علما، پیشتازان مبارزه با مستکبرین‏‏399‏

‏               ‏‏توطئۀ غرب؛ تضعیف اسلام و خدمتگزاران اسلام‏‏401‏

‏               ‏‏بازگشت به هویت انسانی و ارزشها‏‏402‏

‏13 / 6 / 1358‏   حکم رسیدگی به مشکلات منطقۀ فومنات به آقای فومنی حائری‏404‏

‏13 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع مسئولان جهادسازندگی (تحول روحی ملت)‏405‏

‏               ‏‏تحول عظیم روحی ملت‏‏405‏

‏               ‏‏گرایش همۀ اقشار به سازندگی کشور‏‏406‏

‏               ‏‏ستایش از حس تعاون و شجاعت ملت‏‏407‏

‏               ‏‏وحدت کلمۀ ملت هدیه ای الهی‏‏408‏

‏               ‏‏عمل به تکلیف الهی‏‏410‏

‏               ‏‏هر انقلابی، دست به گریبان مشکلات بسیاری است‏‏410‏

‏               ‏‏امیدواری و شجاعت در مواجهه با مشکلات‏‏412‏

‏               ‏‏در راه حق نهراسید‏‏413‏

‏     ‏‏ــ‏         تلگراف به آقای بهاء الدین محلاتی (احوالپرسی)‏415‏

‏13 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع روحانیون ترکمن صحرا (بازسازی مناطق محروم)‏416‏

‏               ‏‏مشکلات فراگیر در کشور‏‏417‏

‏               ‏‏توجهات دولت به مناطق محروم‏‏418‏

‏               ‏‏دولت باید خدمات خود را به اطلاع ملت برساند‏‏418‏

‏               ‏‏اسلام؛ دین برادری و برابری‏‏419‏

‏14 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل کمیتۀ شمیرانات (عنایات الهی در پیروزی ملت ایران)‏421‏

‏               ‏‏شکست ناپذیری لشکر اسلام‏‏421‏

‏               ‏‏قرآن پناهگاه مسلمین‏‏421‏

‏14 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان (اجرای عدالت)‏423‏


‏               ‏‏ابراز انزجار از تعدی و ظلم‏‏423‏

‏               ‏‏همکاری برای پیشبرد نهضت‏‏424‏

‏               ‏‏هدف ما؛ برقراری عدالت اسلامی و قانون‏‏424‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی، حکومت قانون است‏‏425‏

‏14 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع پزشکان اصفهان (پاکسازی افکار از غرب زدگی)‏427‏

‏               ‏‏پاکسازی افکار از غرب زدگی‏‏427‏

‏               ‏‏احیای مفاخر شرق‏‏429‏

‏               ‏‏دروغین بودن ادعای تمدن بزرگ شاه‏‏429‏

‏               ‏‏هراس غرب از تربیت انسان متعهد در شرق‏‏431‏

‏               ‏‏سابقۀ 2500 سالۀ دانشمندان بزرگ‏‏432‏

‏               ‏‏لزوم تحول مغزها از فُرم غربی‏‏432‏

‏               ‏‏شرکت همۀ طبقات در سازندگی کشور‏‏433‏

‏15 / 6 / 1358‏   نامه به آقای جعفر صبوری قمی (اعلام وصول وجوه شرعیه)‏435‏

‏15 / 6 / 1358‏   بیانات در جمع خانواده شهید فرّخ نیا (تجلیل از مقام شهید)‏436‏

‏15 / 6 / 1358‏   بیانات در جمع پاسداران (اختلاف بر خلاف رضای خدا و اسلام)‏437‏

‏15 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع روحانیون پاوه(ممانعت اشرار از انجام آبادانی در مناطق محروم)‏438‏

‏               ‏‏اشرار مانع تحقق منافع خلقند‏‏438‏

‏               ‏‏سفارش دربارۀ علمای اهل سنت‏‏439‏

‏               ‏‏رسیدگی به مناطق محروم و دفع شرّ اشرار‏‏439‏

‏15 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل مخابرات ارتش (بقای نتیجۀ اعمال)‏440‏

‏               ‏‏عمل الهی در گرو مقصد الهی‏‏440‏

‏               ‏‏بقای نتیجۀ اعمال‏‏441‏

‏16 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان مردم گرگان (تحول روحی ملت)‏443‏

‏               ‏‏حادثۀ اعجاب آور انقلاب‏‏443‏

‏               ‏‏اهمیت حفظ تحول روحی ملت ایران‏‏444‏

‏16 / 6 / 1358‏   پیام عفو عمومی در کردستان‏445‏

‏16 / 6 / 1358‏   حکم انتصاب آقای محمدحسن امراللهی به سمت حاکم دادگاههای صنفی تهران و قم‏447‏


‏17 / 6 / 1358‏   اجازه نامه و تأیید انتصاب آقای درّی به سمت امام جمعۀ شهرکرد‏448‏

‏17 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو (نقش رادیو و تلویزیون در جامعه)‏449‏

‏               ‏‏جمهوری اسلامی یعنی نظامی با محتوای اسلامی‏‏449‏

‏               ‏‏هدف ملت ایران، حاکمیت اسلام‏‏449‏

‏               ‏‏مادیگرایی منشأ انحطاط‏‏450‏

‏               ‏‏لزوم اسلامی شدن همۀ شئون مملکت‏‏451‏

‏               ‏‏هدف طاغوت؛ جلوگیری از رشد فکری جوانان‏‏452‏

‏               ‏‏تباهی نیروی انسانی در آزادی به سبک غربی‏‏453‏

‏               ‏‏جدیت اسلام در امور مادی و معنوی‏‏454‏

‏               ‏‏اهمیت فوق العاده تلویزیون در بین رسانه ها‏‏456‏

‏               ‏‏تلویزیون باید دستگاهی باشد آموزنده و اخلاقی‏‏456‏

‏               ‏‏برنامۀ تربیتی اسلام‏‏457‏

‏17 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (رهایی از غرب زدگی)‏459‏

‏               ‏‏هدف بعثت انبیا‏‏459‏

‏               ‏‏غرب زدگی و ظلمت‏‏460‏

‏               ‏‏گسترش غرب زدگی توسط رژیم پهلوی‏‏461‏

‏               ‏‏استقلال در گرو خروج از غرب زدگی‏‏462‏

‏               ‏‏شرق باید خود را بازیابد‏‏463‏

‏               ‏‏آزادی وارداتی و غربی، تخدیرکنندۀ افکار جوانان‏‏463‏

‏               ‏‏سخنی دربارۀ ایّام الله ‏‏465‏

‏               ‏‏«ایام الله » 15 خرداد و 17 شهریور‏‏466‏

‏               ‏‏مفاخر خود را از یاد نبرید‏‏469‏

‏               ‏‏لزوم اِعراض از آثار غرب زدگان‏‏469‏

‏18 / 6 / 1358‏   حکم رسیدگی به مشکلات مذهبی ایرانیان مقیم قطر به آقای سید رضا برقعی‏472‏

‏18 / 6 / 1358‏   حکم تمدید مأموریت آقای غلامحسین محمدی گلپایگانی در پایگاه هوایی‏473‏

‏18 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع روحانیون تبریز (وظیفۀ روحانیون ـ کوشش در رفع آشفتگیها)‏474‏

‏               ‏‏روحانیون؛ حافظان اسلام و ملت اسلامی‏‏474‏


‏               ‏‏وظیفۀ خطیر روحانیون در جمهوری اسلامی‏‏474‏

‏               ‏‏وظیفۀ بزرگ؛ حفاظت از حیثیت اسلام‏‏475‏

‏               ‏‏اگر روحانیت به وظایف خود عمل کند، قلوب مردم با آنهاست‏‏476‏

‏               ‏‏ضرر اختلاف روحانیون‏‏477‏

‏               ‏‏روحانی، خدمتگزار ارواح و قلوب مردم است‏‏478‏

‏               ‏‏استقامت ملت با روحانیون است‏‏479‏

‏               ‏‏تلاش در رفع آشفتگیها‏‏480‏

‏               ‏‏وحدت و اسلام خواهی، رمز پیروزی‏‏481‏

‏18 / 6 / 1358‏   سخنرانی درجمع نمایندگان عشایر بختیاری (کوشش همگانی در پیشبرد اسلام)‏483‏

‏               ‏‏برنامه های استعمار و محرومیتها‏‏483‏

‏               ‏‏محرومیت زدایی از روستاها‏‏484‏

‏               ‏‏برنامۀ اسلام؛ برادری و برابری‏‏485‏

‏               ‏‏یاور دولت باشید‏‏485‏

‏19 / 6 / 1358‏   پیام به ملت مسلمان ایران به مناسبت رحلت آقای سید محمود طالقانی ‏486‏

‏19 / 6 / 1358‏   حکم رسیدگی به مشکلات الیگودرز و ازنا به آقای مهدی کروبی‏487‏

‏20 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر و مرزنشینان سرپل ذهاب (همراهی ملت با دولت)‏488‏

‏               ‏‏در آرزوی تحقق حاکمیت اسلام‏‏488‏

‏               ‏‏همراهی ملت، شرط موفقیت دولت‏‏488‏

‏               ‏‏توطئۀ دشمنان در تفرقه افکنی میان ملت‏‏489‏

‏               ‏‏سرلوحۀ برنامۀ دولت؛ رسیدگی به مستمندان‏‏490‏

‏               ‏‏نیاز سازندگی کشور به آرامش‏‏491‏

‏21 / 6 / 1358‏   حکم انتصاب آقای حسینعلی آقای منتظری به سمت امام جمعۀ تهران‏492‏

‏21 / 6 / 1358‏   حکم انتصاب آقای حسین اکبری به سمت قاضی شرع دادگاه انقلاب کرج‏493‏

‏21 / 6 / 1358‏   بیانات خطاب به اقشار مختلف مردم (قدرت ایمان و مقاومت در برابر مشکلات)‏494‏

‏               ‏‏مقاومت مردانه در برابر مشکلات‏‏494‏

‏               ‏‏غلبۀ قدرت ایمان‏‏494‏

‏               ‏‏جوانان ما آرزومند شهادتند‏‏495‏


‏22 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (توجه به مسائل فعلی جامعه)‏496‏

‏               ‏‏ضرورت توجه به وضعیت فعلی جامعه‏‏496‏

‏               ‏‏لزوم اظهار نظر اندیشمندان دربارۀ قانون اساسی‏‏497‏

‏               ‏‏«میزان» در رشد فکری‏‏497‏

‏22 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی (تحقق اسلام ـ رهایی از غرب)‏499‏

‏               ‏‏سهم بانوان در پیروزی نهضت‏‏499‏

‏               ‏‏کوشش همگانی برای تحقق اسلام‏‏499‏

‏               ‏‏تغییر امور از فُرم غربی به اسلامی‏‏501‏

‏               ‏‏تلاش غرب در جلوگیری از رشد فکری فرهنگی ایرانیان‏‏501‏

‏22 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع روحانیون تهران (هماهنگی میان نیروهای انقلاب)‏503‏

‏               ‏‏ضرورت هماهنگی میان نیروهای انقلاب‏‏503‏

‏               ‏‏پرهیز از اقدامات خلاف موازین‏‏504‏

‏               ‏‏بهانه به دست دشمنان انقلاب ندهید‏‏504‏

‏               ‏‏تز استعماری «دین افیون جامعه»‏‏505‏

‏               ‏‏هدف دشمن؛ آلوده ساختن روحانیون‏‏507‏

‏               ‏‏گفتگو با خانم فالاچی خبرنگار مشهور ایتالیایی‏‏507‏

‏               ‏‏مسئولیت بزرگ روحانیون‏‏508‏

‏               ‏‏حیثیت روحانیت و اسلام در گرواعمال روحانیون‏‏510‏

‏               ‏‏جدایی میان جوانان و روحانیان‏‏511‏

‏22 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع خانوادۀ مرحوم طالقانی (تجلیل از مجاهدات ایشان)‏513‏

‏               ‏‏تسلیت در سوگ مجاهدی خدمتگزار‏‏513‏

‏               ‏‏استقامت و استقلال فکری‏‏514‏

‏               ‏‏انحراف مکتبهای غیر توحیدی‏‏514‏

‏               ‏‏رهایی از وابستگی فکری به غرب و شرق‏‏516‏

‏               ‏‏شیوۀ حکومت در صدر اسلام‏‏516‏

‏               ‏‏ملت، پیرو اسلامند و نهضت را پیش می برند‏‏518‏

‏22 / 6 / 1358‏   نامه به آقای محمد فاضل و اجازۀ صرف سهم مبارک امام (ع)‏519‏


‏23 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای خبرگان و حزب جمهوری (تفاهم همگانی ـ ترس از‎ ‎          اسلام ـ اهمیت مجلس)‏520‏

‏               ‏‏تفاهم همگانی در رفع مشکلات‏‏520‏

‏               ‏‏واگذاری مسئولیتها به اشخاص متعهد‏‏521‏

‏               ‏‏مجلس خبرگان، منتخب ملت‏‏522‏

‏               ‏‏وحشت دشمن از اسلامی شدن نظام‏‏522‏

‏               ‏‏حضور روحانیت در مجلس خبرگان‏‏523‏

‏               ‏‏جایگاه مردمی آقای طالقانی‏‏524‏

‏               ‏‏نیم قرن خیانت اجانب‏‏525‏

‏               ‏‏مخالفت با روحانیت بهانه ای برای مخالفت با اسلام‏‏526‏

‏               ‏‏تعریف دشمن، تکذیب نظام است‏‏527‏

‏               ‏‏دیکتاتوری؛ خلاف مسیر و رأی ملت‏‏528‏

‏               ‏‏اهمیت مجلس شورا‏‏529‏

‏               ‏‏انتخاب نمایندگان، باگرایش اسلامی‏‏530‏

‏23 / 6 / 1358‏   سخنرانی درجمع اقشار مختلف مردم(ابعاد شخصیت آقای طالقانی ـ قدرت اسلام)‏532‏

‏               ‏‏تجلیل از شخصیت آقای طالقانی‏‏532‏

‏               ‏‏از قدرت اسلام استفاده کنید‏‏535‏

‏               ‏‏ضرورت اتصال به قدرت ملت‏‏535‏

‏               ‏‏دشمنان اسلام، آخوندها را مرتجع معرفی کرده اند‏‏537‏

‏               ‏‏هدف دشمن، شکست قدرت روحانیت‏‏537‏

‏               ‏‏مسئولیت بزرگ روحانیون‏‏539‏

‏               ‏‏حفظ قدرت جوانان و دانشگاهیان‏‏539‏

‏24 / 6 / 1358‏   نامه به آقای حافظ اسد (پاسخ به تلگراف تسلیت رحلت آقای طالقانی)‏541‏

‏24 / 6 / 1358‏   نامه به آقای یاسر عرفات (پاسخ به تلگراف تسلیت رحلت آقای طالقانی)‏542‏

‏24 / 6 / 1358‏   سخنرانی درجمع اساتید و رؤسای آموزش و پرورش فارس (پرهیز از اختلافات)‏543‏

‏               ‏‏پرهیز از اختلافات‏‏543‏

‏24 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع هیأت فلسطینی (منشأ گرفتاری مسلمین)‏546‏


‏               ‏‏حل مشکلات مسلمین با وحدت کلمه‏‏546‏

‏               ‏‏اهمیت پشتیبانی ملت از دولت‏‏547‏

‏25 / 6 / 1358‏   حکم شرکت در جلسات شورای عالی سپاه به آقای حسن لاهوتی‏548‏

‏25 / 6 / 1358‏   سخنرانی در جمع جمعیت شیر و خورشید (انجام وظایف اسلامی و انسانی)‏549‏

‏               ‏‏کوشش همگانی در به مقصد رسیدن نهضت‏‏549‏

‏               ‏‏خدمت به مردم‏‏550‏

‏26 / 6 / 1358‏   حکم اعزام آقای سید محمد جعفری ورامینی به خرم آباد‏552‏

‏ ‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 یادآوری:

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به جلد‎ ‎22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی، آیات و‏‎ ‎‏روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21 جلدی است.‏