نامه
نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 ش‍ه‍ری‍ور ‭1351

زمان (قمری) : 25 رج‍ب‌ ‭1392

شماره صفحه : 445

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ثقفی، خدیجه ـ تهران

نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)

نامه

زمان: 13 شهریور 1351 / 25 رجب 1392

مکان:  نجف

مخاطب: ثقفی، خدیجه[1] ـ تهران

‏بسمه تعالی‏

‏خانم محترمۀ معظمه،   مرقوم سوم شما واصل شد. در جواب دو مرقوم، چند روز قبل‏‎ ‎‏مصدع شدم؛ اینک جواب سوم: اولاً کلمه ای که راجع به فریده‏‎[2]‎‏ نوشته بودید که برای‏‎ ‎‏مختصر گرفتگی روحی صلاح دیدند او را به مشهد ببرم، اینجانب را مضطرب کرد.‏‎ ‎‏علاوه بر اینکه با نوشتن کاغذ از تهران و همراه بودن فریده، یک کلمه او ننوشته؛ علاوه‏‎ ‎‏اسمی از فرشته‏‎[3]‎‏ نبود و به نظر آمد که فرشته همراه نیست. اینها مرا مشوش کرده. فوری‏‎ ‎‏از سلامت او، یا اگر دلتنگی خانوادگی دارند، مطلعم کنید. امید است دومی باشد که سهل‏‎ ‎‏است. ثانیاً از عمل مینو‏‎[4]‎‏ خانم به طور اجمال نوشته اید؛ نمی دانم چه عملی بوده، ان‏‎ ‎‏شاءالله تعالی با سلامت گذشته است. ثالثاً هیچ وقت به طور سربسته و اجمال چیزی‏‎ ‎‏ننویسید که موجب اضطراب ما شود. رابعاً سفر مشهد ان شاءالله به خیر بوده و زیارت شما‏‎ ‎‏قبول.مصطفی برای اول رجب آمدند کربلا. کاغذ هم این چند روز به شما نوشته اند. ماها‏‎ ‎‏همه بحمدالله تعالی سلامت هستیم، فقط صغری‏‎[5]‎‏ ضعف زیاد دارد و رو به بهبودی‏‎ ‎‏است. اقلیما و مشهدی حسین‏‎[6]‎‏ سلام دارند. به عموم بستگان خصوصاً دخترها سلام‏‎ ‎‏برسانید. از حال خازنجون‏‎[7]‎‏ هم مطلعم کنید. از شما امید دعا دارم. هوای اینجا رو به‏‎ ‎‏خوبی است؛ شبها تقریباً خوب است. سلام بر همۀ شماها.  ـ  25 رجب 92‏

 

  • ـ همسر امام خمینی.
  • ـ خانم فریده مصطفوی، فرزند امام خمینی.
  • ـ فرزند خانم فریده مصطفوی.
  • ـ خواهر همسر امام خمینی.
  • ـ مستخدم بیت آقای سید مصطفی خمینی.
  • ـ از مستخدمین بیت امام خمینی.
  • ـ خانم خازن الملوک، مادر همسر امام خمینی.