امام خمینی به رشته‏ های مختلف علاقه‏ مند بودند. از این رو به فراگیری علوم مختلف پرداختند. اساتید امام خمینی در ریاضیات و هیئت و فلسفه مرحوم حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و ادامه همین دروس به اضافه علوم معنوی و عرفانی نزد مرحوم آقا میرزا علی اکبر حکمی یزدی بودند. عروض و قوافی و فلسفه اسلامی و فلسفه غرب را نزد مرحوم آقا شیخ محمدرضا مسجد شاهی اصفهانی و عالی ترین سطوح عرفان نظری و عملی را به مدت شش سال نزد مرحوم آیت‏ الله آقا میرزا محمدعلی شاه‏ آبادی ـ اعلی‏ الله مقاماتهم ـ  آموختند و با آیت‏ الله حاج میرزا جواد ملکی تبریزی نیز مأنوس بودند.

کتابخانه چند رسانه ای

. انتهای پیام /*