گفتار سوم بررسی نظریات فقهی پول
2ـ3ـ مفهوم ربا در روایات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

2ـ3ـ مفهوم ربا در روایات

2 ـ 3 ـ مفهوم ربا در روایات

‏این گونه تعبیرات و این شدت بیان و همچنین اگر به روایات باب که در‏‎ ‎‏«ابواب الربای» کتاب التجارة وسایل مذکور است مراجعه شود به شدت و‏‎ ‎‏اهمیت مسأله پی می بریم، مثلاً باب اول این ابواب «باب تحریمه» از هشام‏‎ ‎‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 40
‏ ‏

‏بن سالم نقل می فرماید که امام صادق فرمود: درهم ربا (‏عندالله تهذیب و‎ ‎من لا یحضر‏) ‏اشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم‏»‏‎[1]‎‏. گناه یک درهم ربا از‏‎ ‎‏هفتاد زنای با محارم بدتر است.‏

‏و یا روایت دوم باب دارد سعد بن طریف از امام صادق(ع) نقل می کند‏‎ ‎‏«‏اخبث المکاسب کسب الرّبا».

‏و در روایت دوازدهم باب اول «ابواب الرّبا» آمده است ‏عن انس محمد عن‎ ‎ابیه عن جعفر بن محمد عن آیاته عن النبی(ص) فی وصیته لعّلی(ع): ‏«‏یا علی!‎ ‎الربا سبعون جزءً فایسرها مثل ان ینکح الرجل اُمّه فی بیت الله الحرام. یا علی‎ ‎درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیه کلّها بذات محرم فی بیت اله الحرام‎[2]‎‏.‏

‏روایت هیجدهم همین باب همین مضمون را دارد. یعنی امام صادق از‏‎ ‎‏پدرانش نقل می کند که از پیامبر(ص) در وصیت به حضرت علی(ع) می فرماید:‏‎ ‎‏ربا هفتاد جزء (هفتاد بدی و نتیجه فاسد) دارد که کمترین آن در ردیف آن است‏‎ ‎‏که انسان با مادرش در خانه خدا زنا کند، یک درهم ربا از هفتاد زنای با محارم در‏‎ ‎‏خانۀ خدا بدتر است. روایت هیجدهم همین باب نیز همین مضمون را دارد.‏

‏مرحوم شیخ حر عاملی صاحب و وسائل از ص 422 تا 456، ‏‎[3]‎‏، به شرایط‏‎ ‎‏تحقق ربا و مقدار دلالت و حرمت و... پرداخته است و انصافاً این روایات‏‎ ‎‏دست هر فقیهی را در دوران فتوی به شدت می لرزاند. اما آنچه گفتنی است این‏‎ ‎‏که اساساً ربا چیست؟ اگر ربا اضافۀ حتی اسمی باشد حق با چنین فتوی دادن و‏‎ ‎‏قاطعیتی است. پس بد نیست تتبع مختصری در مفهوم ربا شود.‏

‏ابن اثیر در تعبیر این اصطلاح می گوید: «‏قد تکرر ذکر الربا فی الحدیث‎ ‎والاصل فیه الزیادة ربا المال یربوا ربواً اذا زاد و ارتفع، والاسم الرّبا مقصور و‎ ‎هو فی النشرع الزیادة علی اصل المال من غیر عقد تبایع و له احکام کثیرة‎ ‎فی الفقه‏»‏‎[4]‎‏، یعنی در روایات به ربا زیاد اشاره شده است. ریشه این کلمه به‏‎ ‎‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 41
‏ ‏

‏معنی زیادت است که مضارع آن یَربوا و اصل رُبُوّ است و این کلمات در موقعی‏‎ ‎‏به کار می رود که چیزی زیاد و افزون گردد. اسم از این کلمه با الف مقصوره‏‎ ‎‏«ربی» نوشته می شود و در شرع زیادت بر اصل مال بدون عقدی که با بیع باشد و‏‎ ‎‏احکام زیادی در فقه دارد. در لسان العرب می خوانیم: «‏ربا» یربُو و رباءً و ارببتُهُ: و‎ ‎فی التنزیل یربی الصدقات‏»‏‎[5]‎‏، یعنی افزایش پاداش صدقه.‏

‏و در دائرة المعارف لغت نامه تسمیه شده مرحوم دهخدا داریم. ربا، سود،‏‎ ‎‏(لغت محلی شوشتر) (از برهان قاطع) ربوا (نفع) (لغت محلی شوشتر) بیش‏‎ ‎‏یعنی به نسیه خریدن و فزودن گرفتن در وام و بیع، (منتهی الارب) مأخوذ از‏‎ ‎‏اقرب الموارد خوری، (فرهنگ نفیسی ناظم الاطباء) زیاده گرفتن در وام و بیع،‏‎ ‎‏(منتخب اللغات) و (غباث اللغات) زیاد گرفتن در بیع، (از فرهنگ نظام)‏‎ ‎‏افزونی بر اصل پول بی آن که معامله ای انجام شده باشد، (از متن اللغة) آن لغتی‏‎ ‎‏است در زیادت و در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف‏‎ ‎‏عقد؛ (تعریفات جرجانی) زیادتر گرفتن از آنچه قرض گرفته شده و‏‎ ‎‏(فرهنگ نظام و منتهی الارب) معاوضه یکی از دو جنس متماثل، مکیل یا مرزدن‏‎ ‎‏با دیگری به زیادت در یکی از آن دو یا اقتراض مالی یا تعهد به پرداخت چیزی‏‎ ‎‏بیش از مقدار قرض شده.‏

‏در فقه اسلامی با تأکیدات زیادی از ربا نهی شده است و همان طور که از‏‎ ‎‏تعریف مزبور بر می آید به دو قسم ربای معاوضه ای و ربای قرضی تقسیم شده‏‎ ‎‏است. در ربای قسم اول لازم است ثمن و مثمن در تحت لفظ و عنوان‏‎ ‎‏مخصوص مندرج و از نوع واحدی به شمار روند و به علاوه مکیل یا موزون هم‏‎ ‎‏باشند. زیادتی که وجود آن موجب تحقق ریاست ممکن است زیادتی حکمی‏‎ ‎‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 42
‏ ‏

‏باشد و از همین لحاظ است در صورتی که زیادی شرط انجام عمل باشد، ربا‏‎ ‎‏صورت خارجی می یابد. و در ربای قرضی مکیل یا موزون بودن لازم نیست و‏‎ ‎‏مجرد زیادی که به نفع مقرض در عقد قرض شرط می شود، از برای تحقق ربا‏‎ ‎‏کافی است.‏

تا یک دهی به خلق دو خواهی ز حق چرا

آنرا ربا شمار که شمردی عطای خویش

 (خاقانی) 

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 43

  • . 40 و 41 همان منبع، ص 426
  • . همان منبع، ص 426
  • . ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاتر، ج 2، ص 191، ذیل ربا، (چاپ چهارم، قم، اسماعیلیان، 1364)
  • . ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 126ـ طبقه الاول بیروت داراحیاءِ التراث العربی، 1988 م و 1408 هـ ق.