گفتار دوم پول و نقش اقتصادی آن
1ـ2 مفهوم و معنای پول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

1ـ2 مفهوم و معنای پول

1 ـ 2 مفهوم و معنای پول

‏در فرهنگ دهخدا می خوانیم: پول: زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک رایج و‏‎ ‎‏توسعاً بانک نُت و اسکناس، ظاهراً این کلمه از زمان اشکانیان از پول یونانی‏‎ ‎‏گرفته شده است... قدما به جای پول، سیم، زر، سیم و زر، درهم، درهم و‏‎ ‎‏دینار، درهم و دینار گفتندی و گاه عین و نقدینه و وجه و تنخواه و نقد و فلوس و‏‎ ‎‏سکوک و آنچه و فلس وپل (مثلاً) پس مشتی رند را «سیم» دادند که سنگ زنند‏‎ ‎‏(جسد حسنک را بردار) و مرد خود مرده بود (تاریخ بیهقی) معامله آنجا (در‏‎ ‎‏اخلاط) به پول باشد.‏‎[1]‎

‏و یا: دوشینه به کوی میفروشان پیمانه می به «زر» خریدم و امروز خواب‏‎ ‎‏و سرگرانم زر دادم و دردسر خریدم‏

‏سعدی می فرماید‏

‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 17
‏ ‏

آنکس که به «دینار و درم» مال بیندوخت  سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد

‏یا نزاری می گوید: ‏

بار حسرت می کشم از بی کسی خاک بر سر می کنم از بی پولی

‏حال که روشن شد این واژه کجا استعمال می شود، بد نیست به تتبعی‏‎ ‎‏مختصر در رابطۀ با سابقۀ این واژۀ نیز اقدام شود. از لغت نامه دهخدا در این‏‎ ‎‏مسأله نیز کمک گرفته.‏

‏در این مجموعه با استفاده از تتبعات آقای ابراهیم پور داود در کتاب هر مزد‏‎ ‎‏نامه آمده است «واژۀ پول قدمت ندارد (به قدمت دیگر واژه ها) در نوشته های‏‎ ‎‏پیشین در سفرنامه ناصر خسرو در سفرش به شهر اخلاط از شهرهای ارمنستان‏‎ ‎‏از آن سخن رفته (که گذشت و نقل شد)، ولی یونانی بودن آن ثابت است، اگر‏‎ ‎‏حتی در سندی قبل از سفرنامه باشد.، و آن از واژه اپلس‏‎[2]‎‏ ‏‏یونانی است که در‏‎ ‎‏لاتین اپلوس‏‎[3]‎‏ و در فرانسه ابل‏‎[4]‎‏ شده است»‏‎[5]‎‏ این واژه در زبانهای دیگر نیز‏‎ ‎‏منشاء اشتقاق دارد. «در زبان رمی از واژه «دام» مشتق شده و کلمه هندی روپیه‏‎ ‎‏هم از واژۀ «روپا» مشتق شده که به معنای گله است»‏‎[6]‎‏.‏

 

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 18

  • . سفرنامه ناصر خسرو، ص 7، چاپ برلین.
  • . Obolos.
  • . Obolus.
  • . Obole.
  • . دهخدا ج 4، ص 5068.
  • . دکتر فرح مبادی و دکتر فریبرز رئیس دانا پول و تورم، ص 42، چاپ اول، انتشارات با سیروس پیشبرد، تهران 1368.