همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)
پیام «نلسون ماندلا»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : ماندلا، نلسون

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

پیام «نلسون ماندلا»

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیام «نلسون ماندلا»[1]

‏که توسط نماینده ایشان «اقبال» قرائت شد.‏

‏     عالیجنابان، میهمانان گرامی، سلام علیکم، متاسفم از اینکه نتوانستم‏‎ ‎‏در چنین محفل برجسته ای که برای ادای احترام به زندگی فرزند مشهور‏‎ ‎‏اسلام تشکیل شده است، شرکت کنم. امام موسوی خمینی در امر نشان‏‎ ‎‏دادن راه درست به نسلهای حاضر و آیندۀ مسلمان، سهم بسزایی داشته‏‎ ‎‏است. این کنفرانس از این جهت که در افریقای جنوبی برگزار می شود‏‎ ‎‏بسیار حائز اهمیت است؛ این کشور که اختلاف در آن نعمت به حساب‏‎ ‎‏می آید و مشارکت در امور خیر همچنان هدفی دست یافتنی تلقی‏‎ ‎‏می گردد، از سوابق نژادی، دینی و تبعیضات جنسی موجود در کشور‏‎ ‎‏درسهای فراوان گرفته است، و امروزه جسورانه تلاش می کند راه خود را‏‎ ‎


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 7
‏به سوی آینده باز کند. در این کشور برای مسلمانان شرایط تحکیم وحدت‏‎ ‎‏افریقای جنوبی، به عنوان یک کشور از دنیا که صلح و امنیت در آن برقرار‏‎ ‎‏است، یا بنابر آنچه شما در عربی به آن «دار الامن والسلام» می گویید،‏‎ ‎‏فراهم است. این وضع قطعاً مطلوب همۀ مسلمانان خواهد بود، بویژه در‏‎ ‎‏شرایطی که آنها در اقلیت نیز قرار گرفته باشند؛ و باید شرایطی فراهم کرد‏‎ ‎‏تا احتمال بروز خصومت با مسلمانان در برخی از محله ها به حداقل‏‎ ‎‏کاهش یابد.‏

‏     به امید آنکه خدا همه ما را هدایت کند و ما را قادر سازد تا بتوانیم با‏‎ ‎‏غور و بررسی و تعمق، به حقایق دست یابیم.‏

‏و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 8

  • )) نلسون ماندلا رهبر مبارزان سیاه پوست در جنوب افریقا علیه آپارتاید است. او 27 سال از عمر خود را در زندانهای مختلف رژیم نژادپرست افریقای جنوبی به سر برده است. وی در پی تغییرات سیاسی در کادر رهبری افریقای جنوبی و پاره ای اصلاحات آزاد شد؛ و سرانجام در اول ماه می سال 1994 به عنوان اولین سیاستمدار سیاه پوست به ریاست جمهوری کشور افریقای جنوبی برگزیده شد.