همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)
مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏برگزاری دهه ها، سده ها و هزاره های مختلف به مناسبت تجلیل از‏‎ ‎‏نخبگان، اندیشمندان، سیاستمداران و شخصیتهای بزرگ، امری معمول و‏‎ ‎‏متعارف در دنیا می باشد؛ اما بزرگداشت یکصدمین سال میلاد مسعود‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی(س) از ویژگیها و خصوصیات برجسته ای برخوردار‏‎ ‎‏بوده، و باید از برنامه های مشابه آن متمایز باشد؛ چرا که حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی(س) در سالهای پایانی قرن بیستم که قرن افول معنویت و‏‎ ‎‏دینداری و رواج اومانیسم و مکاتب مادی بود، به عنوان احیاگر و مصلحی‏‎ ‎‏بزرگ در جهان، نقش برجسته ای در احیای اسلام داشت، و آن را به عنوان‏‎ ‎‏مکتبی الهی که برای ادارۀ زندگی انسانها برنامه دارد، عرضه نمود.‏

‏     این انسان الهی که در سایه پایمردی، شجاعت و صلابت و بهره گیری‏‎ ‎‏از اخلاص و توکل به الطاف الهی، در انجام وظایف و ماموریت دینی خود‏‎ ‎‏از هیچ چیزی بیم و هراس نداشت، قرنها پس از غروب ظاهری امامت، با‏‎ ‎‏تئوری ولایت فقیه، انقلاب اسلامی را رهبری نمود که ثمرۀ فرخندۀ آن‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی بود؛ حکومتی که بر پایۀ فقاهت و عدالت، و نمادی‏‎ ‎‏بزرگ از اسلامیت و جمهوریت بود. اگر به شرایط حاکم بر جهان در‏‎ ‎‏سالهای پایانی قرن بیستم با تامل بیشتری نگریسته شود، اهمیت انقلابی‏‎ ‎


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 1
‏که امام آن را پایه ریزی و رهبری کرد و به پیروزی رساند، بسیار مهمتر‏‎ ‎‏جلوه می کند.‏

‏     برتراند راسل، ریاضیدان، فیلسوف و دانشمند شهیر انگلیسی در دهۀ‏‎ ‎‏شصت میلادی از سر استیصال فریاد بر می آورد که: «دیگر امیدی به‏‎ ‎‏نجات بشریت در جهان نیست و هیچ چیزی نمی تواند انسان را از‏‎ ‎‏منجلاب گمراهی و ضلالت رهایی بخشد، حتی از دین و معنویت نیز‏‎ ‎‏دیگر کاری ساخته نیست.» اما به فاصله بیست سال پس از آن، انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران با نام خدا، و برای اجرای حکومت دینی، توسط یک فقیه و‏‎ ‎‏اسلام شناس در عصر غربت دینداری به وقوع پیوست، انقلابی که‏‎ ‎‏نخست وزیر وقت انگلستان، آن را بزرگترین خطر و تهدید بعد از جنگ‏‎ ‎‏سرد نامید، و نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آن به عنوان وقوع زلزله ای‏‎ ‎‏که خاورمیانه و تمام جهان را به لرزه در خواهد آورد، یاد نمود.‏

‏     کرامت انسانی، استقلال، آزادی و عزت، همه از دستاوردهای بزرگ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی است؛ اما بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را باید‏‎ ‎‏احیای تفکر دینی و هویت انسانی دانست. بازیابی هویت انسانها در ایران‏‎ ‎‏و جهان، بویژه جهان اسلام با تمسک به دین، نقش بزرگی در بازشناسی‏‎ ‎‏تاریخ و تمدن بزرگ اسلام و ایران برای جهانیان داشت، و آنچه نقش‏‎ ‎‏اصلی را در شکل بخشیدن و ایجاد انسجام در میان نیروهای انقلابی در‏‎ ‎‏ایران فراهم ساخت، همانا اصولی بود که امام خمینی(س) بر پایه آن،‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی را هدایت و رهبری نمود.‏

‏     اینک در آستانۀ بیست و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، و‏‎ ‎‏آغاز هزارۀ سوم میلادی، به مناسبت یکصدمین سال میلاد‏‎ ‎‏امام خمینی(س) ـ بزرگمردی که به اعتراف دوست و دشمن، بزرگترین‏‎ ‎


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 2
‏رهبر قرن، و به وجود آورندۀ مهمترین و تاثیرگذارترین رخداد قرن بیستم،‏‎ ‎‏یعنی انقلاب اسلامی ایران بود ـ فرصت مغتنمی است تا به معرفی ابعاد و‏‎ ‎‏جلوه های مختلف شخصیت حضرت امام بپردازیم تا زمینۀ لازم برای‏‎ ‎‏بازشناسی افکار و اندیشه های امام خمینی(س) برای افکار عمومی‏‎ ‎‏جهان، بویژه نسل جوان از طریق مراکز دانشگاهی، و شخصیتهای علمی،‏‎ ‎‏فرهنگی بین المللی، و ایجاد فضای معنوی برای نیروهای انقلابی و‏‎ ‎‏اندیشمندان آزادۀ جهان، و انعکاس بین المللی دستاوردهای نهضت‏‎ ‎‏امام خمینی(س) در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم آید.‏‎ ‎‏در همین راستا کمیتۀ بین المللی ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد امام،‏‎ ‎‏اقدامات و فعالیتهای گسترده ای را در سطح جهان به مورد اجرا گذاشت‏‎ ‎‏که برگزاری همایشهای منطقه ای در پنج نقطۀ جهان بنا به اولویت،‏‎ ‎‏نمونه ای از این فعالیتها است. این همایشها در پنج حوزه شامل آسیای‏‎ ‎‏میانه و اروپای شرقی به مرکزیت مسکو، شبه قارۀ هند به مرکزیت‏‎ ‎‏اسلام آباد، افریقا به مرکزیت پرتوریا، امریکا به مرکزیت اتاوا، و خاورمیانه‏‎ ‎‏به مرکزیت بیروت برگزار گردید.‏

‏     در ایام الله دهۀ فجر سال 1378 که به نام مبارک حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی(س) مزیّن شده بود، و همزمان با سالگرد پیروزی شکوهمند‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران، همایش جهانی یکصدمین سال میلاد‏‎ ‎‏امام خمینی(س) با عنوان «امام خمینی و نظام مطلوب جهانی» در روز‏‎ ‎‏جمعه 22 بهمن ماه 1378، با حضور جمع کثیری از اندیشمندان،‏‎ ‎‏صاحبنظران و نویسندگان مسلمان از کشورهای مختلف قاره های افریقا،‏‎ ‎‏اروپا، امریکا و آسیا، و شخصیتها و مقامات محلی، همچون: نمایندگان‏‎ ‎‏مجلس، اساتید دانشگاهها، روزنامه نگاران و علمای برجستۀ شهرهای‏‎ ‎


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 3
‏مختلف و با حضور جمعی از سفرای خارجی، و حجت الاسلام‏‎ ‎‏والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، در‏‎ ‎‏دانشگاه یونیسای شهر پرتوریا، پایتخت افریقای جنوبی برگزار گردید.‏

‏     شرکت کنندگان در این کنگره به ارائۀ مقالات و بحثهای گوناگون‏‎ ‎‏پیرامون ابعاد مختلف شخصیت امام خمینی(س) و دستاوردهای نهضت‏‎ ‎‏ایشان پرداختند که سلسله مباحث مطرح شده به نحو بی سابقه ای مورد‏‎ ‎‏توجه و استقبال اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفت. ‏

‏     از ویژگیهای بارز این همایش، حضور شخصیتهای علمی ـ فرهنگی‏‎ ‎‏شناخته شده ای از قاره های اروپا، آسیا، افریقا و امریکا، همچون: امام‏‎ ‎‏محمد عامر، رهبر مرکز اسلامی واشنگتن، امام عبدالحلیم موسی، امام‏‎ ‎‏جماعت مسجد الاسلام واشنگتن، آقای ظفر بنگش، مدیر موسسۀ‏‎ ‎‏اندیشۀ اسلامی معاصر، آقای ابراهیم معلم زاک زاکی، رهبر نهضت‏‎ ‎‏اسلامی شمال افریقا، آقای اقبال صدیقی، فرزند مرحوم کلیم صدیقی،‏‎ ‎‏مدیر مسئول روزنامۀ کرسنت اینترنشنال، و دیگر شخصیتهای صاحب نام‏‎ ‎‏و مشهور بود که در میان سخنرانان همایش به چشم می خوردند.‏

‏     حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی و هیات همراه،‏‎ ‎‏و نیز سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی، فرزند‏‎ ‎‏یادگار امام در مراسم اختتامیه بر جلوه و شکوه این رویداد مهم افزود، و‏‎ ‎‏حال و هوای خاصی به این مراسم بخشید.‏

‏     در اینجا لازم می دانیم از کلیۀ افرادی که ما را در برگزاری این همایش‏‎ ‎‏یاری داده اند، بخصوص از جناب دکتر جاوید قربان اوغلی، سفیر محترم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران در افریقای جنوبی که زحمات زیادی در به ثمر‏‎ ‎‏رساندن این همایش متحمل شده اند، تشکر نماییم؛ و از خداوند متعال‏‎ ‎


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 4
‏خواهانیم که امام راحل، این مصلح بی بدیل عصر، و کسی را که به چیزی‏‎ ‎‏جز استقلال و اعتلای فرهنگی این جامعه نمی اندیشید، در جوار انبیا و‏‎ ‎‏اولیا و صلحای خود ماوا دهد ؛ و به کلیه کسانی که در راه رشد و تعالی‏‎ ‎‏فرهنگ و تربیت جوانان این مملکت تلاش می کنند، توفیق بهره گیری هر‏‎ ‎‏چه بهتر و بیشتر از هدایتها و ارشادات آن مرد صادق عطا فرماید؛ و‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران، یادگار آن عزیز سفر کرده، و حاصل تلاش و‏‎ ‎‏کوشش همۀ اولیای الهی را به انقلاب بزرگ مهدی موعود (عج) متصل‏‎ ‎‏فرماید.‏

‏     در پایان از همۀ عزیزانی که ما را در تهیه و آماده سازی این مجموعه‏‎ ‎‏یاری داده اند؛ از جمله واحد ترجمه امور بین الملل و واحد خواهران‏‎ ‎‏تشکر و قدردانی می کنیم.‏

ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 5

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 6