C:\Users\v.safari\Desktop\نژاد پرستی.jpg

‎ ‎

‏جواب: امام خمینی اساساً اعتقادی به برتری هیچ نژادی نداشتند. ایشان به عنوان یک اسلام شناس بزرگ با صراحت بارها تاکید کرده اند که ‏

‏«‏‏در اسلام که ما هم دنبال آن هستیم قضیه نژاد و نژادپرستی مطرح نیست. اسلام به رنگ و به صورت نگاه نمی کند، میزان را تقوا قرار داده است. » (صحیفه امام،ج 7: ص: 140) ‏

‏به عقیده ایشان در اسلام ملاک تفاوت افراد و نژادها، صرفاً تقواست. به باور ایشان

«قضیه نژادبازی یک ارتجاعی است» (همان، ج1، ص 378)‏

‏ و کاملاً با خودباختگی کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورهای اسلامی در مقابل غرب مربوط می شود و به همین خاطر دائماً تاکید داشتند که ‏

‏«شما بیدار بشوید و بفهمید این معنا را که نژاد ژِرْمَن از نژاد آریا بالاتر نیست. و غربیها از ما بالاتر نیستند» (همان، ج 13، ص: 537)

‎ ‎

‎ ‎

C:\Users\v.safari\Desktop\تبیان قومیت و اندیشه فراملی در اندیشه امام خمینی.jpg

‎ ‎

‏امام خمینی در سخنرانی ها و در وصیت نامه خود، مردم را به خودباوری فراخوانده و به آن ها توصیه می کردند:‏

‏«بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد.» (همان، ج 21، ص 417)‏

‎ ‎

C:\Users\v.safari\Desktop\نژاد پرستی.jpg1.jpg

‎ ‎

‏همچنین در همین باب و در فراز دیگری از وصیت نامه سیاسی- الهی امام چنین می خوانیم:‏

‏«‏‏‏‏و وصیت من به ملتهای کشورهای اسلامی است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق ‏‏ ‏‏می بخشد قیام کنید. و علمای اعلام و خطبای محترم کشورهای اسلامی دولتها را دعوت کنند که از وابستگی به قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پیروزی را در آغوش خواهند کشید. و نیز ملتها را دعوت به وحدت کنند؛ و از نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است بپرهیزند» (صحیفه امام، ج 21، صص: 428-427) ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

C:\Users\v.safari\Desktop\نژاد پرستی.jpg2.jpg

‏ ‏

‏شاید تأکید امام خمینی بر اینکه نژاد اروپا و آمریکا هیچ برتری نسبت به نژادهای آریا و عرب ندارد، این سوء برداشت را پدید آورده باشد که ایشان قائل به برتری نژادی بوده و از نژادگرایی حمایت می کرده اند. در حالی که نه در بیانات ایشان و نه در نوشته ها و نه در سیره عملی ایشان، همانگونه که برخی از آن ها نقل شد، هیچ اشاره ای که دلالت بر این موضوع کند یافت نمی شود.‏

. انتهای پیام /*