‏ ‏‏ ‏‏امام خمینی(س) در طول عمر خویش مسئله جدایی دین از سیاست را به هر معنا و با هر استدلالی با توجه‏‏ به‏:


‏ ‏بهانه حفظ قداست دین و عالمان دینی (صحیفه امام، ج 10، ص 14)، ‏

‏ ‏‏  به عنوان بی اطلاعی از سیاست (صحیفه امام، ج 4، ص 254)، ‏

‏ ‏  با بیان اختصاص دین به معنویت و آخرت و... (صحیفه امام، ج 6، ص 41)، ‏

‏ ‏ ثمره فهم نادرست و ناقص از دین (صحیفه امام، ج 8، ص:265)، ‏

‏ نتیجه نقشه ‌های دشمنان، برای تسلط خود بر امور مسلمین و مردم (صحیفه امام، ج 1، ص 104)، ‏

‏ ‏و کنار گذاشتن مردم متدین و عالمان از اداره جامعه (صحیفه امام، ج 10، ص: 14


‏ ‏C:\Users\n.safari.ICPIKW\Desktop\image1.jpeg


‎‎‎‎‏می‌ دانستند. به همین دلیل در سخنان خود در طول دوران مبارزه و در درس‌ های ولایت فقیه در حرکت پیروزمندانه اسلامی تا روز آخر آن را گوشزد کرده و نادرستی آن را بیان می ‌کردند. ‏


بشنوید:

وظیفه  روحانیت دخالت در سیاست است.


ایشان همچنین در وصیت نامه سیاسی-الهی خود نیز به این مطلب اشاره می‌ کنند و از‏‏ "نویسندگان، جامعه‌ شناسان و تاریخ شناسان"‏‏ (صحیفه امام، جلد: 21، صص: 405-406) می ‌خواهند، آن را برای مردم افشا کنند.


ببینید: 

رابطه سیاست

و دیانتهرچند این مطلب و بیان نادرستی آن را می ‌توان یک وظیفه عمومی دانست. ولی اشاره به گروه ‌های سه گانه در کلام امام می ‌تواند به این دلایل زیر باشد:

تاریخ‌ دانان، به بررسی تاریخی آن پرداخته و ریشه این سخن و آغاز آن را بیرون آورده و شرح دهند؛

جامعه‌شناسان، به تحلیل جامعه‌شناسی در این موضوع و نتایج آن بپردازند؛

و اهل قلم نیز آن را برای مخاطبان خود به رشته تحریر در آورند.

. انتهای پیام /*