خاطرات شخصیت ها،نخبگان از بدو تاسیس موسسه ضبط شده است و واحد خاطرات موسسه مجموعه نفیسی از خاطرات شفاهی در حوزه امام و انقلاب اسلامی تهیه نموده است که بخشی از آنها منتشر و بخشی دیگر بزودی منتشر می شود

. انتهای پیام /*