تا کنون پیام ها و سخنان امام خمینی در صدها اثر در عناوین و شیوه های گوناگون در زبان های مختلف از سوی دوستان امام و موسسات فرهنگی منتشر شده است و بدون تردید چاپ و نشر آثار امام، خصوصا آثار سیاسی و اجتماعی ایشان از پرتیراژترین آثار منتشره در زبان فارسی است. در میان کتاب های انتشار یافته از آثار عمومی امام خمینی (قبل از تشکیل موسسه تنظیم و نشر آثار امام(س)) چند اثر برجستگی یافته اند، از جمله دوره 22 جلدی صحیفه نور. با این وجود کاستی ها و اشکلاتی در مجموعه صحیفه نور به چشم می خورد و موجب نقدهایی شده بود.
باید گفت این اثر از زمان انتشار اولین جلد تا زمان انتشار صحیفه امام جامعترین مرجع برای محققین و علاقه مندان آثار امام خمینی بوده است. زحمات و تلاش ارزشمند گردآورندگان صحیفه نور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و همه کسانی که در این زمینه تلاش کرده اند، قابل تقدیر است.
کاستی ها و اشکالات صحیفه نور:
1- بخش قابل توجهی از آثار امام خمینی به علت دسترسی نداشتن گرد آورندگان، در صحیفه نور نیامده است.
2- درموارد متعددی به لحاظ در اختیار نداشتن اصل دستخط پیام ها و نامه ها و نوار سخنرانی ها و مصاحبه ها از متن های منتشر شده در روزنامه ها استفاده شده است که با توجه به اشکالات متعدد متون روزنامه ای، مغایرت ها در صحیفه نور نیز منعکس شده اند.
3- در ذکر تاریخ برخی از آثار امام در صحیفه نور، اشتباهاتی رخ داده است که منشا آن نقل های متعدد و بعضا مغایر روزنامه ها بوده است.
4- از آنجا که دوره صحیفه نور تدریجا منتشر شده است، فهرست نمایه ها به صورت جداگانه و در پایان هر جلد آمده است که برای دسترسی به موضوع مورد نظر می بایست به یکایک مجلدات 22 گانه مراجعه نمود. با انتشار کتاب «مفتاح صحیفه نور» از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در سال 1372 اشکال مزبور مرتفع گردید. همچنین سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در تجدید چاپ صحیفه نور و انتشار مجدد آن که در چند سال گذشته منتشر شده است، برخی از اشکالات قبلی را رفع نموده است.
به منظور ارائه دوره کاملی از تمامی آثار امام خمینی و با توجه به کمبودها و اشکالات عمده ای که در صحیفه نور وجود داشت، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی اقدام به انتشار صحیفه امام در سال 1378 نمود.
طی چندین سال در بخش های مختلف موسسه متن های موجود در صحیفه نور و یکایک روزنامه ها و دیگر نشریات و کتاب ها، با نوارها و دستخط ها و نسخه های اصل آثار امام خمینی که در اختیار موسسه می باشند مقابله گردیده و متن نهایی با دقت استخراج شده است. تمامی مغایرت های تاریخی و دیگر اشکالات (موجود در صحیفه نور و سایر منابع) مربوط به اطلاعات شناسنامه ای هر یک از آثار و در قالب شناسنامه آن ارائه شده است. علاوه بر موارد مذکور مهم ترین امتیاز صحیفه امام بر صحیفه نور و دیگر کتاب های منتشر شده از آثار امام خمینی، درج بیش از دو هزار اثر و سند از آثار منتشر نشده امام خمینی است که برای نخستین بار در اختیار عموم قرار گرفته است. استخراج دقیق نمایه ها (اعلام، موضوعات و واژگان، آیات و روایات و...) و ارائه آن در قالب یک مجلد (جلد22) که امکان دستیابی سریع به آدرس موضوع مورد نظر را در 21 جلد صحیفه امام فراهم می سازد، از ویژگی های دیگر صحیفه امام می باشد که تا کنون در چندین نوبت تجدید چاپ شده و به علاقمندان عرضه گردیده است.

. انتهای پیام /*