سئوال کننده گرامی از جنابعالی که احتمالاً به نسل جدید تعلق دارید جای تعجب نیست بلکه از نخبگان نسل اول انقلاب باید شگفت زده شد که چرا در تبیین برخی موضوعات چنان کوتاهی کرده اند که موجب سئوالاتی مانند سئوال فوق می شود. در مورد سئوال جنابعالی باید عرض شود: شاید هیچ رهبر سیاسی در قرون اخیر به اندازه حضرت امام خمینی(ره) و گاندی رهبر انقلاب هند به اصل رابطه با دیگر کشورها عنایت ویژه نداشته اند.
در میان غالب سیاستمدارن رابطه بیشتر بر اساس منافع مترتب بر آن تنظیم می شود که می تواند بر اساس منافع اقتصادی در تمام وجوه آن و یا رابطه سیاسی – امنیتی و نظامی باشد. و شق دیگری از رابطه وجود دارد که می توان آن را روابط علمی، انسانی و فرهنگی نامید.
با توجه به سه نوع رابطه فوق اگر حتی ارتباط با برخی کشورها از لحاظ اقتصادی و امنیتی فاقد اهمیت باشد، به دلاائل آنکه باید با همه ملل رابطه علمی فرهنگی و انسانی داشت، پس از انقلاب اسلامی، تلاش شده حتی با کشورهای بسیار ضعیف فقط به دلیل حفظ و گسترش روابط فرهنگی و انسانی رابطه برقرار شود. اما وقتی امام خمینی(ره) در فرانسه بودند در قبال سئوالی در مورد چگونگی رابطه با کشورها، فقط دو کشور را استثنا کردند. یکی افریقای جنوبی که رژیمی نژادپرست داشت و پس از رحلت امام وقتی ماندلا پیروز شد و رژیم نژادپرستی از بین رفت، ایران جزو اولین کشورهایی بود که با آن رابطه برقرار ساخت. دومین کشور اسرائیل است که علاوه بر قوم پرستی، اشغالگر و متجاوز نیز می باشد و از لحاظ حقوقی دچار مشروعیت سیاسی می باشد. جالب آنکه استثنا کردن این دو کشور باعث هیجان زیادی در ملل مختلف شد و اکثریت مردم جهان و غالب روشنفکران آزاده جهان پشتیبان نظرات امام خمینی(ره) شدند.
اما در مورد آمریکا امام نظرشان قطع رابطه نبود زیرا مشکل مشروعیت نداشت ولی بزرگترین اشتباه آمریکایی ها این بود به جای تعامل سازنده با ایران به صورت غیر مستقیم قصدبراندازی داشتند که نهایت با تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان، ارتباط قطع شد. لذا فرمودند: «با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند...» (صحیفه امام ج 19 ص 95)
بنابراین چون امام خمینی(ره) سیاست خارجی را بر اساس رابطه با همه ملل می نگریستند و قطع رابطه در نظر ایشان استثنا بود، حتی با شوروی سابق که نظام سیاسی آن علاوه بر کفر، در مقابل دین موضع رسمی نیز داشت، با حفظ محتوای شعار نه شرقی نه غربی، ارتباط را قطع نکردند و در سال 67 به عنوان هدیه سال نو آن پیام را که بر اساس اصل فقهی دعوت به ارزش ها است، برای آقای گورباچف ارسال نمودند.

. انتهای پیام /*