از مجموعه گفتار دکتر شریعتی و نیز از مجموعه عملکرد و گفتار امام خمینی(س)، اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران مسلمان بین این دو منظومه اندیشه ای فصل مشترک و همسویی های بسیار احساس می کردند. به همین جهت بسیار طبیعی بود که با رحلت یا شهادت دکتر شریعتی سیل تسلیت به صورت تلگراف و نامه از سوی روشنفکران بالاخص انجمن های اسلامی دانشگاه های آمریکا و اروپا به سوی امام(س) جاری شود. تعداد تلگراف ها و نامه ها چنان زیاد بود که امام خمینی(س) فرصت پاسخگویی به تک تک آنها را نداشتند و لذا در مرداد سال 56 نامه ای به آقای دکتر ابراهیم یزدی که در آن زمان یکی از شهره ترین رابطین امام(س) با دانشجویان و روشنفکران مسلمان در خارج از کشور بود، نوشتند که در نشریات مختلف چاپ گردید. عین آن نامه، پاسخ روشن به سئوال فوق است و نیز تاییدی بر اندیشه غالب دانشجویان که با آموزه های دکتر شریعتی حیات شور انگیزی یافته بودند و در عین حال برخی افراد سالوس با طرح اینکه اندیشه شریعتی دچار انحرافات اساسی است و یا با ساواک همکاری می کرده، سعی در تفرقه میان دانشجویان داشتند که امام در آن پیام در این زمینه نیز هشدار داده اند.
«بسمه تعالى‏
شعبان المعظم 97
جناب آقاى دکتر یزدى- ایّده اللَّه تعالى‏
پس از اهداى سلام، تلگرافهاى زیادى از اروپا و امریکا از طرف اتحادیه انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا و انجمنهاى اسلامى دانشجویان در امریکا از بخشهاى مختلف و از سایر برادران محترم مقیم خارج از کشور- ایّدهم اللَّه تعالى- در فقد دکتر على شریعتى واصل شد و چون جواب به تمام آنها از جهاتى میسر نیست و تفکیک صحیح نمى‏باشد از جنابعالى تقاضا دارم تشکر این جانب را به همه برادران محترم- ایّدهم اللَّه تعالى- ابلاغ نمایید.
این جانب در این نفسهاى آخر عمر امیدم به طبقه جوان عموماً و دانشجویان خارج و داخل اعم از روحانى و غیره مى‏باشد. امید است دانشمندان و متفکران روشن ضمیر مزایاى مکتب نجات‏بخش اسلام که کفیل سعادت همه جانبه بشر و هادى سُبُل خیر در دنیا و آخرت و حافظ استقلال و آزادى ملتها و مربى نفوس و مکمل نقیصه‏هاى نفسانى و روحانى و راهنماى زندگى انسانى است، براى عموم بیان کنند. مطمئن باشند با عرضه اسلام به آن طور که هست و اصلاح ابهامها و کجرویها و انحرافها که به دست بدخواهان انجام یافته، نفوس سالم بشر که از فطرت اللَّه منحرف نشده و دستخوش اغراض باطله و هوسهاى حیوانى نگردیده، یکسره به آن روى آورند و از برکات و انوار آن بهره‏مند شوند. من به جوانان عزیز نوید پیروزى و نجات از دست دشمنان انسانیت و عمال‏ سرسپرده آنها مى‏دهم.
طبقه جوان روشن بین در خارج و داخل روابط خود را محکم و در زیر پرچم اسلام که تنها پرچم توحید است یکدل و یکصدا از حق انسانیت و انسانها دفاع کنند تا به خواست خداوند متعال دست اجانب از کشورهاى اسلامى قطع شود. و باید با کمال هوشیارى از عناصر مرموزى که در صدد تفرقه بین انجمنهاى اسلامى هستند و مطمئناً از عمال اجانب هستند احتراز کنند و آنها را از جمع خود طرد نمایند. وَ اعتَصمُوا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا و السلام علیکم و علیهم و رحمه اللَّه و برکاته. (صحیفه امام، ج‏3، صص: 207 – 208)

. انتهای پیام /*