امام موسی صدر بعنوان یک روحانی شیعه و ایرانی در لبنان تشکیلات رسمی بنام مجلس اعلا داشت که رهبری شیعیان لبنان را به عهده داشت، او که در سن 30 سالگی وارد لبنان می شود و در مدت زمان کمتر از 10 سال هویت انسانی و دینی و فرهنگی و سیاسی جامعه شیعه لبنان را ارتقا می بخشد و به دلیل خلق و خو، مرام و منش، شیوه سلوک و منطق دینی اش مورد توجه شمار عظیم متفکران و اندیشمندان مسیحی، اهل تسنن و ... قرار می گیرد طوری که وجدان لبنان نام می گیرد و علی رغم همه مخالفت ها و دشمنی ها، حیله ها و دسیسه ها، شایعه پراکنی و هجمه تبلیغاتی عمال جور و ستم، آخوندهای درباری و وابستگان به دستگاه های اطلاعاتی ساواک، سیا و موساد او راه خود با موفقیت سپری می نماید.
او ضمن ایجاد مدارس، موسسات، آموزشگاه ها، درمانگاه ها و انجمن های خیریه و فرهنگی و سیاسی و خدماتی، به یاوری توانا و مسلمان و متعهد و متخصص و انقلابی بر می خورد و با همیاری او نجات ملت لبنان و جامعه ایران را از زیر یوغ ستم و استبداد وجهه همت قرار می دهد، امام موسی صدر با متفکران و صاحب نظران و مبارزین از جمله دکتر مفتح، دکتر بهشتی، دکتر شریعتی، آیت الله طالقانی، آیت الله سید محمد باقر صدر، آیت الله مطهری و مهندس بازرگان و ... ارتباط و همکاری داشت.
امام موسی صدر به راه امام و مبارزه او اعتقاد داشت و آن را یک حرکت رو به جلو و استثنایی تاریخی می دانستند که نباید از دست برود. امام موسی صدر در مقابل نصایحی که امام همواره به مبارزین داشتند با دیده احترام می نگریست و امام هم به امام موسی صدر عنایت داشتند، امام موسی صدر همواره تاکید بر بزرگداشت و تکریم امام داشتند و امام نیز همواره جویای حال ایشان بودند. بعد از ربودن امام موسی صدر در سال 1357 در سفر به لیبی امام همواره پیگیر جدی سرنوشت ایشان بودند که در اینجا آدرس چند نامه امام که در صحیفه امام ذکر شده است مورد اشاره قرار می گیرد.
صحیفه امام، جلد3، ص 458 - همان ، جلد 3 ، ص 479 - همان جلد 6 ، ص 257 - همان جلد 13 ، ص 166.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص مسائل مربوط به امام موسی صدر می توان به کتاب : خاطرات سیاسی، اجتماعی، دکتر صادق طباطبائی، جلد 2 مراجعه کرد.

. انتهای پیام /*