فعلاً سه روایت وجود دارد که روایت اول این است که سازمان منافقین مسئولیت چنین جنایتی را به عهده گرفت و روز 9 شهریور سال 60 امام خمینی(س) برای اقشار مختلف مردم سخنرانی کردند که از محتوای آن سخنرانی می توان فهمید که امام(س) قبول داشته اند که شهادت آن دو عزیز به دست سازمان منافقین بوده است. (صحیفه امام، ج15، صص140- 134).
بعد از 30 سال افرادی با نام یاران شهید لاجوردی روایت دیگری نقل کرده اند که آقای موسوی خوئینی ها به آن پاسخ گفته اند. البته در همان زمان مطلبی که آقایان نقل کرده اند با تفاوت هایی در محافل خصوصی شنیده می شد که طبیعی است اگر از نظر امام(س) منطقی به نظر می رسید، بی تردید فرد یا افراد بی طرفی را مامور می کردند تا ادعای آن افراد را مورد بررسی قرار دهند.
روایت سوم هم همان مطالبی است که آقای موسوی خوینی ها بیان کرده اند و منافقین را مسئول شهادت آن دو عزیز می دانند که با روایت اول همخوانی دارد.

. انتهای پیام /*