نظر حضرت امام در مورد اخبار مفید در مطبوعات چیست؟

امام خمینی می فرمایند: اخبار روزنامه‏ ها تکرارى نباشد، آخر کى با کى ملاقات کرده، این چه‏ خبر مهمى است؟ این اصلًا قابل نیست بگوییم خبر، تا بگوییم مهم! اینکه بگویید من هر روز با کى ملاقات و به او چه گفتم، این تکرارى است. آخر هر روز من یک مسأله را مى‏ گویم، و هى تکرار مى‏ کنند که فلانى چه گفت، این چه فایده ‏اى دارد؟ من راجع به خودم مى‏ گویم که عکس من مطلقاً در صفحه اول نباشد، همان طور که گفتم. گاهى لازم است که گفته شود، مثلًا فرض کنید بناست ریاست جمهورى معرفى شود، خوب، این مسئله مهمى است و یا مثلًا هیأت دولت آمده است، خود این مسئله‏ ا ى است، ولى هر چند وقت یک بار از این مسائل پیدا مى‏ شود. اما هر روز کى آمد این جا و من چى گفتم و چى شد و یا کى با کى ملاقات کرد، این چه اثر و فایده ‏اى دارد؟ باید با اخبار مردم را تعلیم کرد و باید اخبار به صورتى باشد که مفید باشد، باید کارى شده باشد تا اخبار باشد. آن اشخاصى که در اطراف ایران زحمت مى‏ کشند، وقتى خبرشان را دادید تشویق مى ‏شوند. این طور نیست که همه للَّهِ کار کنند و چه بنویسید و چه ننویسید، فرقى نکند. ما مکلفیم تا افراد را در هر رشته تشویق کنیم تا امثالشان زیاد شود. اگر مطلبى از این طبقه‏ ها در روزنامه ‏ها آمد، روزنامه ‏ها آبروى خوبى پیدا مى‏ کنند. روزنامه ‏ها مال طبقه سوم است، مال طبقه اول نیست و این هم نیست که همه ‏اش مال حکومت باشد و از چیزهاى حکومتى بنویسید، این صحیح نیست. به نظر من روزنامه‏ ها براى همه مردم است و همه مردم در آن حق دارند.

منبع: صحیفه امام؛ ج‏19، ص 363.

. انتهای پیام /*