کتاب طهارت
واجبات غسل
سوم: ترتیب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سوم: ترتیب

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سوم: ترتیب

سوم از واجبات غسل: ترتیب

[سؤال 482] ----> 1459

‏3. اوایل بلوغ بر حسب نپرسیدن مسأله و کم رویی و یا نگفتن بزرگ ترها ـ مانند‏‎ ‎‏پدر و مادر و معلمان ـ غسل جنابت را به این ترتیب انجام می دادم که ابتدا سر و‏‎ ‎‏صورت و گردن و بعد، طرف راست یعنی نیم تنۀ راست و سپس طرف چپ یعنی نیم‏‎ ‎‏تنۀ چپ و بعد، دست راست و دست چپ و آخرالامر پای راست و پای چپ را به‏‎ ‎‏مدت قریب دو سال می شستم. تکلیف نماز و روزۀ این مدت چیست؟ آیا باطل است‏‎ ‎‏و باید قضای آن را گرفت یا صحیح است؟‏

بسمه تعالی، غسل، باطل و باید نمازهایی را که با آن خوانده شده قضا نمود؛ ولی روزه ها قضا ندارد.

[سؤال 483] 230

 ‏بسمه تعالی‏

‏با درود و سلام بر رهبر انقلاب اسلامی و سلام بر شهیدان راه حق و سلام بر شما‏‎ ‎‏ادامه دهندگان راه آنان، با عرض معذرت می خواستم سؤالی راجع به احکام از شما‏‎ ‎‏نمایندگان امام بنمایم.‏

‏نظر به این که در رسالۀ عملیه امام در مورد چگونگی انجام غسل بحثی از شستن‏‎ ‎‏سر و صورت در هنگام شست و شوی طرف راست و طرف چپ به میان نیامده‏‎ ‎‏خواستم بدانم: آیا اصلاً شستن سر احتیاج نیست (به جز در مرحله اول) یا مانند بقیۀ‏‎ ‎‏قسمت های بدن است؟ یا این که با نیت طرف راست یا چپ تمام قسمت های آن را‏‎ ‎‏(اعم از راست و چپ) باید شست؟ و سوم این که در مرحلۀ اولیه انجام غسل تنها‏‎ ‎‏شستن تمام سر و صورت و گردن کافی است؟‏

بسمه تعالی، در غسل ترتیبی اول شستن سر و گردن و بعد شستن طرف

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 223

راست و بعد شستن طرف چپ واجب است و در موقع شستن طرف راست و چپ شستن سر و گردن لازم نیست و در شستن هر یک از سه قسمت، تمام آن قسمت به نیت غسل باید شسته شود و کفایت می کند.

[سؤال 484] ----> 169

‏8. در موقعی که بدن مرا که روی زمین خوابانده اند و شست وشو می دهند، به همان‏‎ ‎‏شکل با ریختن آب بر روی سر و بدن و طرف راست و چپ (غسل جنابت ترتیبی)‏‎ ‎‏هم می نمایم بی آن که بدانم غسل بر من لازم و واجب است یا نه، تنها جهت احتیاط‏‎ ‎‏(و  همان آب سفید زلالی که بر اثر فشار به همراه ادرار خارج می شود) غسل می کنم؛‏‎ ‎‏این غسل صحیح است با این وضع؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 485] ----> 7394

‏7. آیا در غسل ترتیبی، طرفین بدن را باید با هم آب فرا گیرد یا اگر از بالا به پایین‏‎ ‎‏بشویم کافی است؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست یک مرتبه یا با هم آب به طرفین برسد، بلکه هر طرف را می تواند به تدریج هر طور خواست غسل دهد.

[سؤال 486] 231

 ‏بسمه تعالی‏

‏خدمت رهبر عزیز، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، سلام علیکم‏

‏در سن چهارده سالگی به سن بلوغ رسیده ام و از آن زمان تا به حال غسل ها را‏‎ ‎‏بدین ترتیب انجام می داده ام: اول؛ نیت سپس غسل سر و گردن و سمت راست تا‏‎ ‎‏نصف بدن. بعد سمت چپ را تا نصف و مجدداً بقیه سمت راست را تا آخر قدم و بعد‏‎ ‎‏بقیه طرف چپ را تا آخر قدم. لطفاً تکلیف را برای رفع شبهه اظهار بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، غسل به این کیفیت باطل است. باید اول سر و گردن، بعد تمام

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 224

سمت راست و بعد تمام سمت چپ غسل داده شود و تفصیل آن در رساله عملیه ذکر شده است.

[سؤال 487] ----> 427

‏3. اگر کسی نتواند غسل ارتماسی و غسل ترتیبی انجام دهد، می تواند همین طور‏‎ ‎‏که زیر دوش حمام هست نیت غسل کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، زیر دوش غسل ترتیبی صحیح است. 

[سؤال 488] ----> 5497

‏3. اگر انسان در غسل ترتیبی بعد از شستن سر و گردن، در توی حوض ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏باشد و تمام طرف راست و چپ او تا اول گردن توی آب باشد، چنانچه در این حال به‏‎ ‎‏نیت طرف راست، بدن را حرکتی دهد و بعداً به نیت طرف چپ، بدن را حرکت دهد،‏‎ ‎‏آیا غسل ترتیبی محقق می شود و صحیح است؟‏

بسمه تعالی، غسل ترتیبی به نحو مزبور صحیح است.

[سؤال 489] 232

 ‏بسمه تعالی‏ ‏23 / 6 / 1361‏

‏«طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة»؛ بدین جهت چون بندۀ حقیر مقلد‏‎ ‎‏حضرت عالی هستم، راجع به شبهه ای که برای این بندۀ خدا و جمعی از سربازان‏‎ ‎‏ژاندارمری ـ که در نقطۀ مرزی ایران و شوروی مشغول خدمت به اسلام و ایران‏‎ ‎‏می باشند ـ پیش آمده از آن مجتهد و رئیس الملة والدین آیت الله‌ العظمی و مولانا‏‎ ‎‏الاعظم جناب آقای حاج روح الله‌ الموسوی الخمینی و از امام عزیزم استعانت‏‎ ‎‏می جویم. ‏

‏و آن شبهه این است که یکی از برادران روحانی در این باره گفته است: «حداقل‏‎ ‎‏مقدار آبی که برای غسل ارتماسی لازم است، باید ایستاده تا ناف باشد و باید حتماً به‏‎ ‎‏طرز نشستن و برخاستن غسل نماید». در این جا بعضی از برادران به علت کمی آب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 225

‏رودخانه و نبود حمام، در رودخانه گودالی درست کرده اند که آب آن تا زانو و یا کمی‏‎ ‎‏بیشتر می باشد و در آن به طور درازکش غسل کرده اند. البته به طوری است که تمام‏‎ ‎‏بدن در این حالت به زیر آب فرو می رود، و چون به توضیح المسائل حضرت عالی‏‎ ‎‏مراجعه کردیم چنین مسأله ای یاد نشده بود و یا صریحاً نوشته نشده بود که آیا آن طور‏‎ ‎‏است؟ یا این که معیار، فرو رفتن کامل بدن در آب است؟‏

بسمه تعالی، در غسل ارتماسی باید آب به نحوی باشد که بشود در یک دفعۀ عرفی تمام بدن را فراگیرد؛ ولو با دراز کشیدن باشد. 

[سؤال 490] ----> 326

‏13. آیا غسل زیر دوش صحیح است؟ ‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 226