کتاب طهارت
احکام طهارت
احکام آب ‏ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام آب ‏ها

احکام آب ها

[سؤال 190] 101

 ‏بسمه تعالی‏ ‏29 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، سلام علیکم‏

‏آیا آب های معدنی (مثل آب گوگرد دار سرعین اردبیل) و آب دریاچه هایی که با‏‎ ‎‏نمک مخلوط است (مثل دریاچه رضاییه) که حتی آثار نمک آن بر بدن انسان باقی‏‎ ‎‏می ماند، جزء آب های مطلق هستند یا مضاف؟ آیا می توان با آن آب ها غسل و تطهیر‏‎ ‎‏نمود؟ ‏

بسمه تعالی، در حکم آب مطلق است، مگر آن که مواد معدنی به حدی زیاد باشد که دیگر به آن آب گفته نشود. 

[سؤال 191] ----> 4838

‏2. اگر ملاک مطلق و مضاف بودن آب، عرف باشد، به آب دریاچۀ شور رضاییه از‏‎ ‎‏کثرت شوری و تلخی اسید می گویند؛ آیا مطهر است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر عرف عام به آن آب می گویند، مطهر است و اعتباری به اسید گفتن اشخاصی که نظر به خواص شیمیایی آن دارند نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 93

[سؤال 192] ----> 3553

‏4. در مسأله لباسشویی های موجود در مغازه ها می گویند: آب داخل دستگاه‏‎ ‎‏مضاف است. چه صورت دارد؟ ‏

بسمه تعالی، آب مضاف پاک نمی کند؛ ولی اگر بعد از زوال عین نجاست با آب مطلق تطهیر می کند، پاک کننده است.

[سؤال 193] 102

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک امام و پیشوای ملت‏

‏بعد از استدعای ادامۀ ظلّ شریف از خداوند، التماساً، به عرض می رسد که راجع به‏‎ ‎‏رنگ سفید آب هایی که از لوله هاست، فتوای حضرت مستطاب بیان شود؛ چون کراراً‏‎ ‎‏سؤال شده، لیکن اصل فتوا را نداشتیم. ‏

بسمه تعالی، ضرر ندارد.

[سؤال 194] 103

 ‏بسمه تعالی‏ ‏20 / 6 / 1361‏

‏رهبر عالی قدر انقلاب‏

‏آب وضو باید مطلق باشد، در صورتی که مرتب کُلر در آب لوله می ریزند و این‏‎ ‎‏آب مضاف و وضو باطل است و نماز صحیح نمی باشد. با چه آبی وضو و نماز صحیح‏‎ ‎‏بخوانیم؟ راهنمایی و جواب وظیفۀ شرعی است. ‏

بسمه تعالی، کُلر در فرض مرقوم، موجب مضاف شدن آب نمی شود. 

[سؤال 195] 104

 ‏بسمه تعالی‏ ‏20 /10 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی امام خمینی، مدّ ظله، السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 94

‏ترکیبات کُلر (پرکلرین) را در داروخانه ها می فروشند و برای ضدعفونی مورد‏‎ ‎‏استفاده است. در مواقع شیوع بعضی امراض، در منازل برای شستن سبزی ها و کف‏‎ ‎‏توالت ها به کار می رود. معمولاً سازمان آب شهرها هم به آبی که از رودخانه به‏‎ ‎‏منبع های بزرگ وارد می شود، مقداری کلر می زنند، 24 ساعت می ماند و مواد آلی و‏‎ ‎‏میکرب های آن کشته می شود و کلر که گاز فرّاری است می پرد و آب بعد از عبور از‏‎ ‎‏صافی ها، وارد لوله های شهر می گردد و به مصرف می رسد. ‏

‏گاهی که مصرف آب زیاد می شود یا آب کم شده، منبع ها خالی می گردد ـ چون‏‎ ‎‏فرصت لازم وجود ندارد ـ آب مخلوط با کلر در لوله ها به جریان می افتد و از شیر‏‎ ‎‏منازل به صورت دوغ آب سفیدرنگی خارج می گردد، که رنگ و بو و مزه اش تغییر‏‎ ‎‏یافته است. البته اگر این مخلوط در مجاورت هوا بماند کلر پریده و رنگ و بو و مزۀ‏‎ ‎‏کلر هم از بین رفته، آب خالص خواهد ماند. ‏

‏سؤال: آبی که به حال مخلوط با کلر از شیر شیلنگ توالت ها یا دوش حمّام منازل‏‎ ‎‏خارج می شود، آیا حکم آب مطلق دارد یا مضاف؟ والسلام علیکم‏

بسمه تعالی، اگر به آن آب گفته می شود، حکم آب مطلق دارد. 

[سؤال 196] 105

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی الامام الخمینی، دام ظله‏

‏1. آب قم گاهی سفید می آید ـ فکرم این است که در آن، دوا ریخته می شود ـ آیا‏‎ ‎‏این آب سفید، رفع حدث و خبث می کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏2. من یکی از طلاب اهل پاکستان هستم و مشغول، در حوزۀ علمیه قم هستم؛ من تقریباً پانزده روز‏‎ ‎‏قبل عقد خواندم در پاکستان و ازدواج نکرده ام؛ عیالم در پاکستان است؛ آیا می توانم شهریۀ معیل را‏‎ ‎‏بگیرم؟‏

بسمه تعالی، موکول است به مقررات دفتر شهریه.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 95

‏3. اگر کسی بدون اجازه پدر و مادر پنج سال در حوزه قم درس بخواند و بعد از پنج سال ایشان برای‏‎ ‎‏زیارت پدر و مادر و برای تبلیغ به خانه اش بر گردد، آیا درس خواندنش حرام است؟ در این مدت پدر و‏‎ ‎‏مادر اذیت می شوند، ولی از طرف دیگر کسی نیست که برای رساندن احکام اسلام کافی باشد بلکه‏‎ ‎‏خیلی کم افراد هستند که مسائل شرعیه را برسانند. وظیفۀ این فرد چیست؟‏

بسمه تعالی، درس خواندن او حرام نیست؛ ولی اذیت پدر و مادر جایز نیست.

‏4. فردی برای مجتهد شدن به حوزه آمده است و از پدر و مادر اجازۀ درس خواندن هم دارد؛ ولی‏‎ ‎‏معلوم نیست که اگر بعد از پنج سال برای دیدار پدر و مادر برود پاکستان، پدر و مادرش اذیت شوند یا‏‎ ‎‏نه؟ در این صورت آیا ایشان می تواند در حوزه علمیه قم پنج سال مسلسل درس بخواند و بعد از پنج‏‎ ‎‏سال برای دیدار پدر و مادر برود؟ آیا پنج سال مسلسل درس خواندنش جایز است؟‏

بسمه تعالی، حکم مسأله قبل را دارد.

[سؤال 197] ----> 2335

‏3. بعضی از رودخانه ها در بعضی از جاها هست که آب های به غایت شور دارد که‏‎ ‎‏قابل شرب و زراعت نیست، اما آب نمک گفته نمی شود، آیا آب های این قسم‏‎ ‎‏چشمه سارها و کانال ها قابل تطهیر و غسل و وضو است یا خیر؟ متمنّی این که هرچه‏‎ ‎‏زودتر به جواب صواب مفتخرم فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر آب نمک گفته نمی شود حکم آب مطلق را دارد.

[سؤال 198] 106

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی مدّ ظله العالی‏

‏اگر در آب کر شراب ریخته شود رنگ و بو و مزه آن آب از آب دیگر فرق نکند آیا‏‎ ‎‏پاک است و خوردن آن آب جایز است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، پاک است و آشامیدن آن جایز است.

[سؤال 199] ----> 3340

‏5. اگر رنگ و بو و طعم آب کری که نجس شده است به واسطۀ افزودن یک مادۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 96

‏شیمیایی به آب کر، از بین برود آیا پاک می شود؟‏

بسمه تعالی، طاهر نمی شود.

[سؤال 200] ----> 1673

‏6. این که در رسالۀ امام بین آبی که از شیرها و دوش های حمّام می ریزد و آبی که در‏‎ ‎‏شیرهای منازل است فرق گذاشته اند و اوّلی را به حکم جاری دانسته اند و دومی را در‏‎ ‎‏حکم آب کرّ، توضیح بفرمایید.‏

بسمه تعالی، فرقی بین دو مسأله نیست و در هر دو مورد، حکم آب کثیر مترتّب است.

[سؤال 201] 107

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضور رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی و بت شکن زمان، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏ای امام امت! امیدوارم که حالت خوب باشد تا بتوانیم همیشه از پیام های امام گونۀ‏‎ ‎‏شما فیض عظیم ببریم و حقیر همیشه به درگاه خداوند دعا گوی شما هستم.‏

‏ای امام! برای این جانب که یکی از مقلدین شما هستم، در مورد مسأله 35 رسالۀ‏‎ ‎‏حضرت عالی سؤالی پیش آمده است. متن مسأله 35 به این صورت است:‏

‏«مسأله 35: آب لوله های حمام که از شیرها و دوش ها می ریزد، اگر متصل به کر‏‎ ‎‏باشد، مثل آب جاری است و آب لوله های عمارات اگر متصل به کر باشد در حکم آب‏‎ ‎‏کر است».‏

‏1. سؤال حقیر این است که چه دلیلی دارد که آب کری که از لوله های حمام یا‏‎ ‎‏دوش ها می ریزد، حکم آب جاری را دارد ولی آب کری که از لوله های عمارات‏‎ ‎‏می ریزد، حکم آب کر را دارد؛ در حالی که آب هر دو (یعنی لوله های حمام و لوله های‏‎ ‎‏عمارات) از یک مخزن آب کر است؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 97

بسمه تعالی، دلیل مسأله، روایات اهل بیت و ادلۀ فقهیه است.

‏2. کسی که نمی تواند وضو بگیرد، طبق فتوای شما می تواند تیمم کند؛ حال اگر یک نفر دست‏‎ ‎‏مصنوعی داشت حکم آن چیست؟‏

از حضرت امام تقاضا دارم توضیحاتی در این دو زمینه برای آگاهی این حقیر مرهون بفرمایید. بسمه تعالی، باید وضو بگیرد و نسبت به مقداری که ناقص است، شستن ساقط است و بقیه را باید برای وضو بشوید و مسح با یک دست کافی است.

[سؤال 202] ----> 326

‏15. آب شیرهای خانه حکم چه آبی را دارد؟ ‏

بسمه تعالی، حکم آب جاری دارد. 

[سؤال 203] 108

 ‏بسمه تعالی‏ ‏23 / 8 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی ‏

‏احتراماً؛ ضمن ارسال فتوکپی نامه خدمات مهندسی پالایشگاه اصفهان،‏‎[1]‎‏ اشعار‏‎ ‎‏می دارد: منظور از سؤال ذکر شده، در رابطه با استفاده از فاضلاب منازل سازمانی‏‎ ‎‏جهت مشروب نمودن فضای سبز میدان ورزش و باغچه های حد فاصل بین منازل‏‎ ‎‏است. مسأله در مورد طهارت و نجسی و پاکی آن از لحاظ تماس افراد و به خصوص‏‎ ‎‏اطفال که اجتناب ناپذیر است با چمن کاری ها و زمین شرب شده از فاضلاب مذکور‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 98

‏است. استدعا دارد با توجه به اهمیتی که موضوع برای وزارت نفت و پالایشگاه‏‎ ‎‏اصفهان در بر دارد، نسبت به اعلام فتوای حضرت امام ـ ارواحنا فداه ـ بذل عنایت‏‎ ‎‏فرمایند. با آرزوی طول عمر حضرت امام و پیروزی رزمندگان اسلام و توفیق همه‏‎ ‎‏خدمتگزاران به انقلاب اسلامی.‏

بسمه تعالی، استفاده از آن آب برای مشروب نمودن فضای سبز و باغچه مانع ندارد؛ ولی اگر آب نجس باشد می توانند برای تطهیر آن، به آب کر پاک یا آب لوله متصل، و با آن ممزوج نمایند.

[سؤال 204] 109

 ‏بسمه تعالی‏

‏خدمت امام امت خمینی بت شکن سلام می رسانم غرض از مزاحمت پرسیدن این‏‎ ‎‏دو مسأله است: ‏

‏1. اول این مسأله است که بسیار کوچک است ولی برای من بزرگ است و آن‏‎ ‎‏درباره آفتابه سوراخ است و آن چیزی که من را به فکر فرو  می برد این است که یک‏‎ ‎‏لوله آزمایش را پر از آب می کنیم و در داخل ظرف آبی قرار می دهیم. ولی آب خالی‏‎ ‎‏نمی شود چون فشار هوا وارد نمی شود مانند آبخوری قفس پرندگان. آیا اگر یک قطره‏‎ ‎‏نجاست در تشتک بریزیم آب داخل لوله هم نجس می شود.‏

‏علم فیزیک کلاس دوم راهنمایی و دوم دبیرستان و عقل من نیز آن را می پذیرد‏‎ ‎‏چنین می گوید که تا آب در ظرف بالایی آن قدر کم نشده که با ظرف زیر هم سطح باشد‏‎ ‎‏آب ظرف پایین به هیچ وجه به ظرف بالا نفوذ نمی کند چون دائماً آب در حال خارج‏‎ ‎‏شدن است و به این علت عقل ضعیف من می گوید که اگر آفتابه سوراخ باشد و زیر آن‏‎ ‎‏مقدار کمی گود باشد و حتی زمین هم نجس باشد آب آفتابه نجس نمی شود؟‏

بسمه تعالی، اگر ته آفتابه که سوراخ است متصل به زمین نجس باشد به واسطه اتصال آب آفتابه نجس می شود وگرنه نجس نمی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 99

‏2. اگر زمانی مُهر نماز را کودکی برداشت و بُرد و هیچ چیز برای سجده در جیب نداریم و لباسمان هم از‏‎ ‎‏جنس نفت، یعنی پلاستیک است، حال شما بفرمایید بر لباس پلاستیک سجده کنیم بهتر است یا‏‎ ‎‏انگشت؟ که همه می گویند: امام فرموده: «لباس از هر جنس که باشد» و این هم باعث تعجب من است‏‎ ‎‏و دلم آرام نمی گیرد.‏

بسمه تعالی، سجده بر خوردنی و پوشیدنی صحیح نیست ولو این که پوشیدنی، از جنس نفت باشد و خوردنی از نباتات.

[سؤال 205] ----> 1377

‏3. حوضچه ای کر نیست ولی به وسیلۀ باز کردن شیر آب متصل به لوله کشی شهر،‏‎ ‎‏حکم آب جاری را پیدا کرده و مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قبل از باز کردن شیر‏‎ ‎‏آب، دست نجس خود را وارد حوضچه کنیم، مسلماً آب حوضچه نجس می شود.‏‎ ‎‏چنانچه آب حوضچه رنگ و بوی نجاست به خود نگرفته باشد، آیا تنها با باز شدن‏‎ ‎‏شیر و وصل شدن جریان آب شهر، آب این حوضچه پاک می شود یا این که باید آن آب‏‎ ‎‏را خارج کرد؟‏

بسمه تعالی، به احتیاط واجب باید آب لوله، ممزوج با آب قلیل متنجس شود تا پاک گردد.

[سؤال 206] 110

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، دامت توفیقاته‏

‏در مسأله 16 رساله، مقدار آب کر در بعضی از رساله های شریفه به‏‎ ‎‏مقدار  906‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏383 کیلو گرم و در بعضی 419‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏377 کیلوگرم نوشته شده، صحیح آن‏‎ ‎‏کدام  است؟‏

بسمه تعالی، مقدار کر به حسب حجم و وزن همان است که در رساله ها ذکر شده است و حساب آن به کیلوگرم با خود مکلفین است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 100

[سؤال 207] ----> 326

‏14. آب قلیلی که برای غسل به کار می رود، بعد از جدا شدن از بدن آیا نجس‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، نجس نیست.

[سؤال 208] ----> 1175

‏2. نظر مبارک در تطهیر آب ها امتزاج است نه صرف اتصال، آیا منظور امتزاج جمیع‏‎ ‎‏اجزا است یا مختصر امتزاج عرفی کافی است.‏

بسمه تعالی، مختصر امتزاج کافی نیست بلکه باید امتزاج به نحوی باشد که به نظر عرف تمام آب با هم ممزوج شده باشد.

[سؤال 209] ----> 6228

‏2. آن طوری که شنیده ایم در اکثر شهرهای انگلستان آب کثیف و غلیظ و نجس از‏‎ ‎‏خانه ها یک جا جمع می شود و از آن کود در می آورند، سپس در آن آب دارو مخلوط‏‎ ‎‏می کنند و همان آب را در لوله ها برای مصارف در خانه ها پس می دهند و این آب را با‏‎ ‎‏آب دریا یا جوی مخلوط نمی کنند فقط مگر آب باران بر آن آب ببارد و الا هیچ،‏‎ ‎‏مصرفش شرعاً چه حکم دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر آب است بر فرض نجس بودن با بارش باران بر آن با شرایط پاک می شود و مصرفش مانع ندارد.

[سؤال 210] ----> 449

‏4. آیا گِل خیابان، بعد از بند آمدن باران، نجس است یا پاک؟‏

بسمه تعالی، پاک است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 101

  • . بسمه تعالی     همان طوری که استحضار دارید در طرح اولیه شهرک منازل سازمانی پالایشگاه اصفهان استفاده از فاضلاب تصفیه شده این منازل برای مصارف فضای سبز و درختکاری پیش بینی گردیده است. از آن جا که تغییرات لازم برای از بین بردن این آب بسیار پرخرج و با اشکالات زیادی همراه می باشد و ضمناً سرمایه گذاری زیادی برای تصفیه این فاضلاب و تبدیل آن به آب سالم و عاری از هرگونه میکروب و انگل انجام شده، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که امکان استفاده از این آب که از نظر علمی در حد قابل شرب می باشد برای ایجاد فضای سبز و درختکاری از نظر شرعی از دفتر امام استفسار گردد.     با عرض تشکر، انجمن اسلامی پالایشگاه اصفهان