کتاب تقلید
احکام تقلید
جایز نبودن تقلید در اصول دین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جایز نبودن تقلید در اصول دین

جایز نبودن تقلید در اصول دین

[سؤال 7] 5

 ‏بسمه تعالی‏ ‏5 / 2 / 1361‏

‏سلام علیکم، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ کامل و مستدل دهید:‏

‏1. اولین مسأله ای که در اکثر رساله ها در مورد احکام آمده، این است که مسلمان‏‎ ‎‏باید به اصول دین یقین داشته باشد.‏

‏منظور از اصول دین در این مسأله چیست؟ آیا منظور اصول پنجگانه «توحید،‏‎ ‎‏نبوت، معاد، عدل و امامت» است یا این که منظور هرگونه اصول اعتقادی مثل نفس‏‎ ‎‏نماز خواندن و نفس روزه گرفتن است؟‏

‏در صورتی که منظور فقط اصول پنجگانه است، چرا در رساله ها وجوب خواندن‏‎ ‎‏نماز و روزه گرفتن به صورت یک مسأله مطرح نشده است؟ به عبارت دیگر آیا نماز‏‎ ‎‏خواندن و روزه گرفتن خود جزو احکام است و یا چگونگی نماز خواندن و روزه‏‎ ‎‏گرفتن مثل تعداد رکعات نماز و یا مسائل مربوط به روزه مسافر جزو احکام است؟‏

بسمه تعالی، منظور از اصول دین، اصول پنجگانه است.

‏2. شخصی در نظام گذشته ایران از کلیه اعتقادات مذهبی به دور بوده است و در صورتی که اعتقادی‏‎ ‎‏نیز وجود داشته صرفاً از روی مسائل خانوادگی بوده است و در آن موقع با منطق خود قادر به پذیرش‏‎ ‎‏آن ها نبوده و در حال حاضر به اسلام ایمان آورده است؛ آیا لازم است نماز و روزه قضای خود را ادا‏‎ ‎‏کند؟ و در صورتی که لازم است؛ آیا برای مثال در مورد روزه می بایست به ازای هر روز روزۀ قضا‏‎ ‎‏شصت روز روزه بگیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر مسلمان بوده، قضا دارد و چنانچه جاهل قاصر بوده، روزه ها کفاره ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 6

[سؤال 8] 6

 ‏بسمه تعالی‏

‏سلامٌ علیکم، با آرزوی سلامتی و دوام عمر امام امت تا ظهور مصلح بزرگ جهانی،‏‎ ‎‏حضرت ولی عصر (عج) و با آرزوی توفیق برای همۀ کسانی که برای تحقق حکومت‏‎ ‎‏عدل اسلامی تلاش می کنند. تقاضا می شود به سؤالات شرعی زیر پاسخ فرمایید:‏

‏1. آیا واجب است که اعتقاد انسان به اصول دین، از روی تحقیق باشد یا این که‏‎ ‎‏تقلید از اهل فن کفایت می کند؟‏

بسمه تعالی، در اصول اعتقادیه، میزان علم و یقین است و اگر از قول دیگری حاصل شود کفایت می کند.

‏2. اگر انسان ببیند کسی نماز خود را غلط می خواند آیا واجب است تذکر دهد؟‏

بسمه تعالی، واجب نیست.

‏3. آیا مرغ و خروسی که به طور معمول، از زمین، کِرْم می خورند، نجاست خوار محسوب می شوند؟‏

بسمه تعالی، حکم نجاست خوار ندارد.

‏4. عده ای که هیچ روحانی در میانشان نیست به طوری که اگر بخواهند نماز بخوانند، فرادا خواهند‏‎ ‎‏خواند، آیا حق دارند نماز جماعت را به امامت فردی غیر روحانی برپا کنند یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر دسترسی به روحانی ندارند، اقتدای به غیر روحانی، با وجود سایر شرایط، مانع ندارد.

‏5. چند نفر که هیچ کدام واجد تمامی شرایط امامت نیستند، می خواهند نماز بخوانند. آیا جایز است که‏‎ ‎‏شایسته ترین آن ها، امامت کند یا این که واجب است نماز را فرادا بخوانند؟‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید عادل باشد.

‏6. در بعضی از ادارات دولتی مرسوم است که هرکس از تلفن دولتی استفادۀ شخصی می کند، 5 ریال‏‎ ‎‏در صندوق مخصوصی واریز می کند. آیا این کار اشکالی دارد؟‏

بسمه تعالی، با اجازه مسئولین مربوطه اشکال ندارد.

‏7. بعضی تصرفات جزئی در اموال دولتی، که عرفاً متداول است و مسئولان ادارات دولتی هم از آن‏‎ ‎‏نهی نمی کنند (مانند یادداشت کردن امور شخصی به وسیلۀ خودکار و کاغذ دولتی، یا درست کردن‏‎ ‎‏چای و مانند آن) چه حکمی دارد؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 7

بسمه تعالی، تصرفات جزئی متعارف مانع ندارد.

‏8. آیا کسی که از اموال شخصی خود (مثلاً از تلفن یا بنزین) برای مصارف دولتی استفاده می نماید،‏‎ ‎‏حق دارد عین آن یا بهای آن را از اموال دولتی برای خود استفاده نماید؟ ‏

بسمه تعالی، بدون اجازۀ مسئولین مربوطه حق ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 8