کتاب زکات
زکات مال
کسی که زکات بر او واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کسی که زکات بر او واجب است

احکام زکات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کسی که زکات بر او واجب است

کسی که زکات بر او واجب است

[سؤال 3776]‏ ‏ ‏ ‏----> 3268

‏3. سن دختران و پسرانی که خمس و زکات به آن ها واجب می شود چند سال باید‏‎ ‎‏باشد؟‏

بسمه تعالی، همان سن بلوغ ایشان است.

[سؤال 3777]‏ ‏ ‏ 1870‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر، مرجع عظیم الشأن، حضرت امام خمینی، أدام الله‌‏‎ ‎‏ظله الشریف علی رؤوس الأنام‏

‏با تقدیم ادعیۀ خالصانه؛ استدعا دارد مقرر فرمایند با بذل عنایت به مسائل شرعی‏‎ ‎‏زیر، پاسخ لازم امر به اعلام فرمایند:‏

‏1. بنیاد مستضعفان خوی در قطعه زمینی گندم کاشته و حالا می خواهد برداشت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 576

‏محصول نماید. آیا در سر خرمن به این غلّۀ بنیاد هم زکات تعلّق می گیرد و باید بنیاد،‏‎ ‎‏زکات متعلقه را بپردازد یا نه؟ در صورت مثبت بودن جواب، به کجا و کدام محل‏‎ ‎‏پرداخت گردد؟‏

بسمه تعالی، اگر ملک «جهت» است نه شخص یا اشخاص، زکات ندارد.

‏2. رأی مبارک که دربارۀ موضوع فجر صادق در شب های مهتابی بر این است که برای برگزاری نماز‏‎ ‎‏مقداری تأمّل شود، تا سپیدۀ فجر بر مهتاب غلبه نماید، آیا باز فتوای شریفه براین منوال است؟ در‏‎ ‎‏صورت مثبت بودن پاسخ، چند دقیقه قابل تأمّل است و شب های مهتابی چند شب در ماه قمری‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، میزان، شبهایی است که روشنایی ماه بر طلوع فجر غالب است و باید برای نماز صبر کند تا روشنایی طلوع فجر احراز شود.

‏3. آیا تفاوت افق شهرستان ها از لحاظ اوقات شرعی، در هر سه نوبت فرائض یومیه یکسان است؟ مثلاً‏‎ ‎‏تفاوت فاصله افق خوی تا تهران، به فرض این که 25 دقیقه و 51 ثانیه است، در هر سه نماز باید این‏‎ ‎‏مقدار رعایت شود یا هنگام صبح و شام تغییر می کند؟‏

بسمه تعالی، بلاد، مختلف است و در هر یک از نمازها باید دخول وقت احراز شود.

[سؤال 3778]‏ ‏ ‏ ‏----> 6630

‏5. خرمن گندم مال دو نفر است هنوز تقسیم نکردند به حساب زکات رسیده اگر‏‎ ‎‏تقسیم کند از حساب کم می شود این خرمن زکات دارد یا ندارد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، زکات ندارد.

[سؤال 3779]‏ ‏ ‏ 1871‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 9 / 1361‏

‏1. شخصی زکات گندم بدهکار است و از طرفی مقروض می باشد و قدرت‏‎ ‎‏پرداخت یک جای بدهی را ندارد یک دستگاه تراکتور هم دارد که اگر برای‏‎ ‎‏بدهی هایش آن را بفروشد وام او که تقریباً مساوی است با قیمت تراکتور، پرداخت‏‎ ‎‏می شود. ولی پس از فروش تراکتور عائله اش در مضیقۀ زندگی به سر می برند.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 577

‏خواهشمند است مقرر فرمایید بایستی زکات را بدهد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، زکات واجب ساقط نیست.

‏2. در احکام نماز جماعت رسالۀ امام مرقوم است: «اگر مأموم حتی عمداً قبل از امام سلام نماز را بدهد‏‎ ‎‏نمازش درست است» و در مسأله بعدی فرموده است: «اگر مأموم غیر از تکبیرة الاحرام و سلام، بقیۀ‏‎ ‎‏نماز را پیش از امام بگوید، اشکال ندارد...» در این باره توضیح دهید.‏

بسمه تعالی، اگر پیش از امام سلام نماز را بگوید نماز و جماعت صحیح است؛ ولی اولی و احوط آن است که سلام را به تأخیر اندازد تا بعد از سلام امام بگوید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 578