کتاب نماز
شرایط امام جماعت
امام جماعت شدن بانوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

امام جماعت شدن بانوان

نماز جماعت

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

امام جماعت شدن بانوان

امام جماعت شدن بانوان

[سؤال 3286]‏ ‏ ‏ 1617‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر استفتائات حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی، سلام علیکم‏

‏خواهشمندم به سؤال های ذیل با استفتا از امام پاسخ بفرمایید.‏

‏1. در تحریر الوسیله، جلد اول، راجع به شرایط امام جماعت می فرماید: «یشترط‏‎ ‎‏فیه اُمور: الإیمان... والذکورة إذا کان المأموم ذکراً بل مطلقاً علی الأحوط». یعنی آیا زن‏‎ ‎‏هم نمی تواند به زن اقتدا کند؟ جواب بسیار لازم است و فوری.‏

بسمه تعالی، احتیاط مراعات شود.

‏2. اگر از بانک ها چه در زمان گذشته و چه حال پول ربوی بگیرد و با او جنسی را بخرد، آیا حق تصرف‏‎ ‎‏در آن را دارد یا ندارد که بسیاری به آن مبتلا هستند؟‏

بسمه تعالی، از طرف صاحبانش به فقیر صدقه دهند.

‏3. پولی که از طریق سهمین جمع آوری شده و سال بر آن ها گذشته، خمس دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، خمس ندارد.

[سؤال 3287]‏ ‏ ‏ ‏----> 1572

‏2. در احکام شرایط امام جماعت، مسأله 1453 احتیاط مستحب آن است که امام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 341

‏زن نیز مرد باشد و به واسطۀ همین احتیاط، اکثر مجامع بانوان به امام زن اقتدا می نمایند،‏‎ ‎‏ولی در تحریر الوسیله امام احتیاط واجب آورده اند. حکم این مسأله چیست؟‏

بسمه تعالی، طبق تحریر الوسیله عمل شود.

[سؤال 3288]‏ ‏ ‏ 1618‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 7 / 1361‏

‏خدمت آن امام بزرگوار و زحمت کشان دفتر آن جناب عزیز، سلام علیکم‏

‏من مربی امور تربیتی دبیرستان دخترانه گوهر در خیابان دکتر علی شریعتی‏‎ ‎‏می باشم و سؤالی دارم.‏

‏ما در مدرسه نماز جماعت را به امامت خواهری که شرایط را داشته برگزار‏‎ ‎‏می کردیم تا این که مطلع شدیم که اقتدای به زن صحیح نیست؛ نماز فرادا هم که‏‎ ‎‏نمی شود در مدرسه به جای آورد؛ زیرا که حالت وحدت و اتحاد در آن نیست؛ به‏‎ ‎‏ناچار نماز جمع برپا می کردیم؛ یعنی خواهری یا در صف جلو همراه دیگر خواهران‏‎ ‎‏یا جلوتر از خواهران دیگر نماز می خواند ولی کسی به او اقتدا نمی کند و فقط حالت‏‎ ‎‏رکوع و سجود رفتن های خود را با آن فرد جلویی تنظیم می کنند. برای ما بنویسید که‏‎ ‎‏آیا مسأله «اقتدای به زن صحیح نیست» صحت دارد؟ و نیز به این شیوه که نماز‏‎ ‎‏می گزاریم یعنی به حالت جمع، آیا صحیح است یا نه؟‏

بسمه تعالی، در این مسأله، احتیاط مراعات شود و به نحوی که نماز خوانده می شود مانع ندارد.

[سؤال 3289]‏ ‏ ‏ 1619‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 8 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن و بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی الامام الخمینی، السلام علیکم و علی عباد الله‌ الصالحین‏

‏همان طور که مستحضرید تا کنون در مدارس دخترانه، نماز جماعت به دو‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 342

‏صورت برگزار می شد. اول این که یکی از خواهران جلو می ایستاد و دیگران با نیت‏‎ ‎‏فرادا هماهنگ با او نماز می خواندند و دوم این که نماز جماعت به طور معمول، به‏‎ ‎‏امامت یکی از خواهران برگزار می شد. اخیراً گفته شده حضرت عالی صورت اول را‏‎ ‎‏بدعت دانسته و حرام شمرده اید و در مورد شکل دوم، احتیاط واجب کرده اید که‏‎ ‎‏خواهران امام جماعت نباشند و این امر، نماز جماعت خواهران را به حالت تعلیق‏‎ ‎‏درآورده است. لذا با توجه به ثواب و اثر برگزاری این مراسم در مدارس، مستدعی‏‎ ‎‏است نظر شریفتان را راجع به نماز جماعت مدارس دخترانه ابراز فرمایید.‏

بسمه تعالی، صورت اول بدعت نیست ومی توانند از روحانی مورد اطمینان برای امامت دعوت کنند و احتیاط واجب آن است که زن امامت نکند.

[سؤال 3290]‏ ‏ ‏ 1620‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت رهبر کبیر انقلاب و امام جلیل القدرمان خمینی عزیز، سلام علیکم، دو‏‎ ‎‏سؤال دارم:‏

‏1. در حکم جدیدتان فرموده اید که «احتیاط واجب است زن امام جماعت زنان را‏‎ ‎‏هم به عهده نگیرد». می خواهم بدانم این حکم در همه جا و همه موارد صادق است،‏‎ ‎‏حتی در اماکنی که به طور اجتماعی زندگی می کنند مثل حوزۀ علمیه خواهران که به‏‎ ‎‏طور شبانه روزی درس می خوانند؟ و آیا با وجود این در صورت نبودن امامت‏‎ ‎‏جماعت مرد می توانیم به مجتهد دیگری رجوع کنیم؟ ‏

بسمه تعالی، در احتیاط واجب رجوع به غیر جایز است. 

‏2. در مورد وضو گرفتن فرموده اید: «یک بار آب ریختن واجب و دو بار مستحب و بار سوم حرام‏‎ ‎‏می باشد». می خواستم بدانم آیا منظور این است که هر چند بار آب بریزیم تا کاملاً عضو وضو خیس‏‎ ‎‏شود این یک بار به حساب می آید و برای بار دوم به همین صورت یا این که یک مشت یک بار و مشت‏‎ ‎‏دوم دو بار حساب می شود؟‏

بسمه تعالی، مراد از یک یا دو بار، شستن است نه ریختن.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 343

[سؤال 3291]‏ ‏ ‏ ‏----> 6794

‏2. آیا می شود امام جماعت زن باشد؟ مثلاً مدرسۀ دخترانه که نماز ظهر و عصر و یا‏‎ ‎‏نماز وحدت را در دزفول معلم زن می خواند، منظور امام جماعت زن است، البته‏‎ ‎‏برای  دخترها.‏

بسمه تعالی، امامت زن برای زن ها صحیح نیست علی الاحوط.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 344