کتاب نماز
شرایط امام جماعت
اختلاف مأموم و امام جماعت تقلیداً و اجتهاداً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اختلاف مأموم و امام جماعت تقلیداً و اجتهاداً

نماز جماعت

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اختلاف مأموم و امام جماعت تقلیداً و اجتهاداً

اختلاف مأموم و امام جماعت تقلیداً و اجتهاداً

[سؤال 3275]‏ ‏ ‏ 1613‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 10 / 1358‏

‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی آقای خمینی، مدّ ظله العالی، از حضرت عالی‏‎ ‎‏تقاضا دارم به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید:‏

‏1. کسانی مقلد مجتهدی هستند که آن مجتهد نماز جمعه را جای نماز ظهر کافی‏‎ ‎‏نمی داند. این مقلد بعد از خواندن نماز جمعه با امام جماعتی که مقلد حضرت عالی‏‎ ‎‏است ـ یعنی نماز جمعه را کافی و مجزی می دانید ـ می تواند نماز ظهر خود را به نماز‏‎ ‎‏عصر چنین امام جماعتی اقتدا کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏2. زن سیده ای شوهرش فقیر است و نمی تواند تمام مخارج زن سیدۀ خود را برساند؛ آیا مردم می توانند‏‎ ‎‏از سهم سادات به آن زن سیده بدهند یا نه؟‏

بسمه تعالی، باید از حاکم شرع اجازه بگیرند.

‏3. آیا کسی می تواند زن سیده خود را از سهم سادات مال خود مستطیع کند یا بر فرض از طرف‏‎ ‎‏مجتهدی اجازه و وکالت داشته باشد از مال دیگری سهم سادات را به زنش بدهد و او را بفرستد مکه‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با سهم سادات مستطیع نمی شود و جایز نیست سهم سادات را در این راه صرف کند.

[سؤال 3276]‏ ‏ ‏ ‏----> 6471

‏2. کسی که مقلد مجتهدی است که می تواند امام نماز جماعت شود ولیکن اکثر‏‎ ‎‏مأمومین مقلد کسی هستند که جایز نمی دانند چنین شخصی امام جماعت شود، آیا‏‎ ‎‏می تواند پیشنماز شود؟‏

بسمه تعالی، کسی می تواند اقتدا کند که او را عادل بداند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 336

[سؤال 3277]‏ ‏ ‏ 1614‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ دوم شعبان 1402 ق‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی، مرجع عالی قدر، حضرت امام خمینی، دام عزّه‏

‏پس از تقدیم عالی ترین تحیّات؛ امیدوارم همیشه در ظلّ عنایات ولی عصر (عج)‏‎ ‎‏مصون و محفوظ باشید. لطفاً جواب مسائل ذیل را مرقوم فرمایید:‏

‏1. امام جماعتی مقلد مرجعی است که فرقی بین «مَن کان شغله السفر وشغله فی‏‎ ‎‏السفر» نمی گذارد و حکم هر دو را یکی می داند و به عنوان دائم السفر، نمازهای خود‏‎ ‎‏را تمام می خواند و حال آن که مأموم، مقلد حضرت عالی است که شغلش در سفر است‏‎ ‎‏و نمازهای خود را شکسته می خواند؛ آیا چنین مأمومی در آن نمازها می تواند به آن‏‎ ‎‏امام جماعت اقتدا نماید یا نه؟‏

بسمه تعالی، نمی توانند اقتدا نمایند.

‏2. در سال 54 زمین مختصری را که تقریباً 95 متر می باشد از طرف یکی از مراجع تقلید به عنوان سهم‏‎ ‎‏امام به ما دادند و ما نیز چون خانه نداشتیم، مقداری از اثاثیۀ منزل را فروخته و مبلغی نیز قرض کردیم‏‎ ‎‏تا آن را به صورت خانه درآوردیم و مدتی نیز در آن منزل سکونت داشتیم و بعداً به مدت دو ـ سه سال‏‎ ‎‏اعزام به شهرستانی شدیم و در آن جا به تبلیغ مشغول بودیم و این خانه در عرض این مدت خالی بود؛‏‎ ‎‏آیا چنین منزلی متعلَّق خمس قرار می گیرد یا نه؟‏

بسمه تعالی، زمین آن خمس ندارد و مابقی اگر از ارباح مکاسب، بدون دادن خمس، در آن صرف شده با خروج از محل حاجت، خمس دارد و اگر محل حاجت است ولو به این که بعداً باید به آن خانه برگردید خمس ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 337