کتاب نماز
شرایط امام جماعت
طریقه احراز عدالت در امام جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

طریقه احراز عدالت در امام جماعت

نماز جماعت

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

طریقه احراز عدالت در امام جماعت

طریقه احراز عدالت در امام جماعت

[سؤال 3248]‏ ‏ ‏ 1600‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 7 / 1361‏

‏حضور مبارک امام امّت سلام‏

‏پس از عرض سلام، از حضور جناب عالی سؤال می شود که ما در جبهه هستیم و‏‎ ‎‏نمازها را اغلب به جماعت می خوانیم و پیشنماز ما فرد خاصی نیست و موقع خواندن‏‎ ‎‏نماز، بچه ها به همدیگر برای پیشنماز شدن تعارف می کنند و سرانجام یک نفر جلو‏‎ ‎‏می ایستد و در عادل بودن و قرائت صحیح خواندن نمازشان هم شک است؛ اما‏‎ ‎‏مسئولین دایرۀ سیاسی ایدئولوژیک می گویند: چون در جبهه هستیم و نماز جماعت‏‎ ‎‏سود زیادی دارد، می شود کسی که قرائتش درست باشد امام جماعت بشود و عادل‏‎ ‎‏بودنش چندان مهم نیست. آیا چنین استدلالی صحیح است یا نه؟‏

بسمه تعالی، بدون احراز عدالت، جماعت صحیح نیست و در احراز عدالت، حسن ظاهر کفایت می کند.

[سؤال 3249]‏ ‏ ‏ ‏----> 24

‏2. اگر امام جماعتی بگوید من عادلم و انسان نداند که عادل است یا خیر و‏‎ ‎‏بعضی  از مردم او را عادل و بعضی دیگر عادل ندانند، می شود در نماز به او اقتدا کرد‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب اطمینان نشود و دو شاهد عادل عدالت او را گواهی نکنند اعتبار ندارد.

[سؤال 3250]‏ ‏ ‏ ‏----> 24

‏3. عادل بودن امام جماعت را چگونه می توان شناخت؟‏

بسمه تعالی، راه احراز عدالت امام جماعت در رساله مذکور است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 325

[سؤال 3251]‏ ‏ ‏ 1601‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 4 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏طبق گفته های امام جماعت شهرستان، استنباط ما این بود که اگر امام جماعتی را‏‎ ‎‏نمی شناسی، به او نباید اقتدا کنی و باید به کسی اقتدا کنی که به او اعتماد کامل داشته‏‎ ‎‏باشی. دیروز چهارشنبه آقای قرائتی در تلویزیون گفتند: اگر وارد مسجدی شدی و‏‎ ‎‏دیدی مردم به امام جماعت اقتدا کرده اند و در حال نماز هستند، اگر شما به صورت‏‎ ‎‏انفرادی نماز بخوانی نماز شما باطل خواهد بود. لطفاً در این مورد مرا راهنمایی کنید.‏

بسمه تعالی، اگر با اقتدای عده ای به امام جماعت، اطمینان به عدالت امام جماعت حاصل شود کفایت می کند؛ و در هر صورت نماز فرادا خواندن در کنار نماز جماعت، اگر موجب هتک جماعت یا امام باشد جایز نیست، هرچند نماز صحیح است.

[سؤال 3252]‏ ‏ ‏ ‏----> 647

‏4. آیا می شود بر حسب این که مردم به شخصی اقتدا می کنند، ما نیز اقتدا کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب اطمینان به عدالت امام شود مانع ندارد.

[سؤال 3253]‏ ‏ ‏ ‏----> 393

‏2. در مکانی وارد شدیم که اشخاصی مشغول نماز جماعت می باشند؛ تشخیص‏‎ ‎‏عدالت امام جماعت چگونه است تا در آن مکان اقتدا کنیم؟ ‏

بسمه تعالی، اگر از ناحیۀ اقتدای نمازگزاران اطمینان به عدالت پیدا شود، اقتدا مانع ندارد.

[سؤال 3254]‏ ‏ ‏ ‏----> 1059

‏7. طلابی که به اردوگاه سپاه و ارتش و یا جای ناشناس می روند و آن ها اصرار‏‎ ‎‏می کنند که نماز جماعت بخوان، بر چه اساسی آن ها اقتدا بکنند ـ در صورتی که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 326

‏شناسایی ندارند و نماز می خوانند ـ نمازشان صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تحقیق کنند تا عدالت امام جماعت را احراز کنند.

[سؤال 3255]‏ ‏ ‏ 1602‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا در مواردی که انسان امام جماعت را نمی شناسد و از عدالت یا فسق او اطلاعی‏‎ ‎‏ندارد، اقتدا صحیح است؟ و آنچه برای اثبات عدالت کفایت می کند چیست؟ ‏

بسمه تعالی، بدون احراز عدالت، جماعت صحیح نیست و در احراز عدالت، حسن ظاهر کفایت می کند. 

[سؤال 3256]‏ ‏ ‏ ‏----> 1684

‏3. سؤالم در مورد امام جماعت است: شما در رساله، امام جماعت را با شرایطی از‏‎ ‎‏قبیل عدالت و... معرفی کرده اید؛ پس یعنی ما اگر می خواهیم پشت سر امامی نماز‏‎ ‎‏بگذاریم باید قبلاً در مورد او تحقیق کنیم؟ اگر شخصی نمی تواند برود و در مورد امام‏‎ ‎‏تحقیق کند وظیفه اش چیست؟ ‏

‏در ضمن، مثلاً اگر موقع اذان نزدیک مسجدی بودیم که امام آن را هم‏‎ ‎‏نمی شناختیم، به این دلیل که او را نمی شناسیم نباید به او اقتدا کنیم و اگر پشت سر او‏‎ ‎‏نماز خواندیم، آیا نمازمان درست نیست و باید قضا کنیم؟ ‏

بسمه تعالی، در صحت اقتدا، احراز عدالت امام جماعت به طریقی که در رساله مذکور است شرط است.

[سؤال 3257]‏ ‏ ‏ ‏----> 20

‏2. در مورد عادل بودن امام جماعت که گفته می شود حضرت عالی در فتوای‏‎ ‎‏جدیدی صادر فرموده اید و تأکید فراوانی روی این موضوع کرده اید، حال اگر انسان‏‎ ‎‏امام جماعت مسجد محلش را نشناسد و فقط به صرف این که عده ای از افراد مسلمان‏‎ ‎‏محل، پشت سر وی نماز می خوانند، در نمازها به او اقتدا کند؛ آیا نمازش صحیح است‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 327

‏یا خیر؟ (با توجه به این که شما فرموده اید مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید)‏

‏و در صورتی که جواب شما منفی است، آیا درجایی که نماز جماعت برپا می شود‏‎ ‎‏می توان به صورت فرادا و لیکن هماهنگ با صف جماعت نماز گزارد؟‏

‏و اگر کسی تا به حال به عادل بودن امام جماعت یقین نداشته و نمازهایی را با وی‏‎ ‎‏خوانده، آیا آن نمازها صحیح است یا این که باید قضای آن ها را به جا آورد؟‏

بسمه تعالی، از هر طریق اطمینان به عدالت پیدا شود، اقتدا مانع ندارد و بدون احراز عدالت اگر بی توجه اقتدا کرده و رکن نماز، کم یا زیاد نشده قضا لازم نیست.

[سؤال 3258]‏ ‏ ‏ ‏----> 3092

‏2. عدالت امام جماعت به چه طریقی حاصل می شود؟ آیا به وسیلۀ معرفی یکی از‏‎ ‎‏روحانیون سرشناس شهر یا معرفی از یک مقام رسمی ـ مثل سیاسی ایدئولوژی در‏‎ ‎‏ارتش ـ عدالت محرز می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب اطمینان شود، کفایت می کند.

[سؤال 3259]‏ ‏ ‏ 1603‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏سلام علیکم، بعد از حمد خداوند متعال، از محضر مبارک مرجع عزیز تقاضامندم‏‎ ‎‏که در مورد چند پرسشی که در مسأله نماز جماعت دارم مرا راهنمایی بفرمایند.‏

‏اول این که در شرایط امام جماعت، در مسأله عدالت امام، آیا تنها با تکیه بر این که‏‎ ‎‏معتمدین محل ایشان را عادل شناخته و به ایشان اقتدا می کنند، می توان او را امام‏‎ ‎‏جماعت خویش قرار داد و اگر نه، چگونه می توانیم به عدالت امام یقین حاصل کنیم؟‏

‏و مورد بعد این که آیا می توان در صفوف جماعت مسلمین، نماز را به طور انفرادی‏‎ ‎‏خواند، لکن اعمال را هماهنگ با امام انجام داد و حتی اگر عملی را جلوتر از امام انجام‏‎ ‎‏داده، آن قدر صبر کند که امام به او برسد که اعمالش هم پای امام پیش رود؟ و این‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 328

‏سؤال به این علت است که اخیراً شنیده شد که این امر، بدعت است و نباید انجام داد.‏‎ ‎‏خواهشمندم پاسخ را مبذول دارید.‏

بسمه تعالی، در صحت جماعت، احراز عدالت امام جماعت شرط است و اقتدای دیگران اگر موجب اطمینان شود کفایت می کند و اگر امام جماعت را عادل نمی داند، گرچه همراه با جماعت نماز خودش بخواند مانع ندارد؛ ولی بهتر است جدا، در جای دیگر نماز بخواند.

[سؤال 3260]‏ ‏ ‏ 1604‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏دفتر حضرت امام خمینی؛ بنده جواب چند مسأله را لازم دارم.‏

‏1. یک نفر این را می داند که عدالت، در پیشنماز شرط است و لیکن این را نمی داند‏‎ ‎‏که فلان فعل ساقط کننده عدالت هست یا نه؛ چند مدت بعد، معلوم شد که آن فعل،‏‎ ‎‏ساقط کننده عدالت بود؛ الآن که نمازهایی پشت سر آن پیشنماز‏‎ ‎‏خوانده، صحیح است‏‎ ‎‏یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر احراز عدالت امام با یقین به صدور عمل مذکور از او، از این جهت باشد که جاهل به معنای عدالت است، جماعت او صحیح نیست و چنانچه جاهل مقصر باشد، باید احتیاطاً نماز را اعاده کند.

‏2. یک نفر در ماه رمضان، به سبب فعل حرام، روزه را باطل کرده و نمی دانسته که به سبب این فعل‏‎ ‎‏حرام، روزه باطل می شود یا نه؛ الآن وظیفه چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر جاهل مقصر است، بنا بر احتیاط باید علاوه بر این که روزه را قضا نماید، کفارۀ جمع بدهد.

‏3. یک نفر روزه را افطار کرده و لیکن وقت افطار دقیقاً معلوم نبوده؛ آفتاب یقیناً غروب شده بود. آن،‏‎ ‎‏وقت افطار سنی ها بود؛ چرا که این ها از وقت شیعه زودتر افطار می کنند. این روزه، صحیح است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر قبل از مغرب شرعی افطار کرده، روزه صحیح نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 329

[سؤال 3261]‏ ‏ ‏ ‏----> 1377

‏5. امام جماعت و قاضی هر دو باید عادل باشند. میزان این عدالت برای هر دو‏‎ ‎‏یکی است؟ و این که می گویند کسی که گناه کبیره نکرده و در گناهان صغیره هم اصرار‏‎ ‎‏نورزد عادل است، درست می باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، طرق تشخیص عدالت، در رساله مذکور است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 330