کتاب نماز
شرایط امام جماعت
شرطیت عدالت در امام جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرطیت عدالت در امام جماعت

نماز جماعت

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرطیت عدالت در امام جماعت

شرطیت عدالت در امام جماعت

[سؤال 3207]‏ ‏ ‏ ‏----> 2820

‏6. در کاروان ها یا اجتماعات دیگر که جماعت منعقد می شود با عدم احراز عدالت‏‎ ‎‏امام آیا می شود که نماز را به جماعت خواند و سپس فرادا نیز بخواند یا خیر؟ با توجه‏‎ ‎‏به این که گاهی شرکت نکردن از نظر اخلاقی مفاسدی ممکن است ایجاد کند؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 3208]‏ ‏ ‏ ‏----> 4473

‏4. شرط امام جماعت بنابر مشهور عادل بودن و مسأله دان بودن و صحت قرائت‏‎ ‎‏است. اگر وی به واسطۀ ضعف و نقاهت یا کبر سن در تظاهرات شرکت ننموده، آیا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 310

‏سلب عدالت از او می شود یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، تا عملی که موجب سلب عدالت است از او صادر نشده، اقتدای به او در نماز مانع ندارد.

[سؤال 3209]‏ ‏ ‏ 1589‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک و مقدس نایب الامام و رهبر عالی قدر امام خمینی متّع الله‌ المسلمین‏‎ ‎‏بطول بقائه‏

‏با نهایت ادب و احترام؛ به عرض می رساند: مکرر در رهنمودها و سخنرانی های‏‎ ‎‏خود تأکید فرموده اید: «مسجد سنگر است؛ سنگرها را حفظ کنید». مسلّم است که‏‎ ‎‏بدون اقامۀ جماعت، اجتماع در مسجد میسّر نیست. به طوری که خاطر مبارک‏‎ ‎‏مستحضر است، بسیاری از دهات و قصبات فاقد روحانی است. گاهی برای ماه مبارک‏‎ ‎‏رمضان، یک نفر روحانی به محل می آید وقتی از او دربارۀ شرایط امام جماعت سؤال‏‎ ‎‏شود؛ جواب می دهد: شرط امام جماعت این است که هیچ گونه گناه صغیره و کبیره از‏‎ ‎‏او سر نزده باشد. اگر چنین باشد، چهارده نفر معصوم علیهم السلام بیشتر نیست و در نتیجه:‏‎ ‎‏اولاً، اجتماعی در مساجد روستاها منعقد نمی شود. و ثانیاً، مردم روستا از ثواب عظیم‏‎ ‎‏جماعت محروم مانده و خواهند ماند، لذا استدعا دارد، نظر مبارک را دربارۀ شرایط‏‎ ‎‏امام جماعت و این که آیا هر شخص عادی که بین مردم به تقوا و درستکاری معروف‏‎ ‎‏باشد، می تواند امام جماعت باشد یا خیر؟ صریحاً بیان فرمایید که مردم بلاتکلیف‏‎ ‎‏نباشند. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته ‏

‏خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید عادل باشد و کسی که بین مردم معروف به تقوا و درست کاری است محکوم به عدالت است، مگر خلاف آن معلوم باشد و با دسترسی به روحانی، غیر روحانی امامت نکند. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 311

[سؤال 3210]‏ ‏ ‏ ‏----> 740

‏4. اگر کسی مشغول خواندن نماز باشد، افرادی به او اقتدا کنند و آن فرد‏‎ ‎‏صلاحیت  امامت جماعت را در خود ندید. آیا به صرف این که به مأمومین بگوید من‏‎ ‎‏صلاحیت امامت جماعت را ندارم، نمازتان را دوباره بخوانید. در صورتی که بداند‏‎ ‎‏مأمومین با گفتن این جمله نمازشان را دوباره نمی خوانند، آیا تکلیف از وی ساقط‏‎ ‎‏می شود؟‏

بسمه تعالی، احراز عدالت امام جماعت نزد مأمومین کافی است.

[سؤال 3211]‏ ‏ ‏ ‏----> 2686

‏4. طلابی که جهت تبلیغ و ارشاد مردم به جبهه های جنگ و یا به شهرها و روستاها‏‎ ‎‏می روند، و با این که خود را عادل نمی دانند، اما در مکان های مذکور به آن ها اصرار‏‎ ‎‏می کنند که امامت جماعت را قبول کنند، چون می گویند مورد تقویت اسلام و نیرو‏‎ ‎‏بخشیدن به رزمندگان و موجب کشاندن مردم به مساجد و بزرگ داشتن شعائر اسلامی‏‎ ‎‏می باشد، و اگر قبول نکنند موجب دلسردی و بدبینی آن ها به اسلام و روحانیت‏‎ ‎‏می شود، در این مورد آیا اجازۀ قبول امامت جماعت یا کارهایی که عدالت در آن شرط‏‎ ‎‏است را می دهید یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در نظر مأمومین امام جماعت عادل است، اقتدا صحیح است و گرنه باطل است. 

[سؤال 3212]‏ ‏ ‏ ‏----> 206

‏9. شرط عدالت برای امام جماعت به چه صورت است آیا جنبه نسبی دارد و اگر‏‎ ‎‏شخصی به خوبی مشهور باشد و مردم او را درست کار بدانند می تواند امام جماعت‏‎ ‎‏شود؟ این موضوع در مورد من صدق می کند و در اداره بهداری گاهی به علت نیامدن‏‎ ‎‏امام جماعت مرا امام جماعت قرار می دهند ولی من به علت آن که هنوز ایمان کامل‏‎ ‎‏ندارم متأسفانه دچار غرور می شوم از این که مردم مرا شایسته امام جماعت شناخته اند‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 312

‏آیا با این حال من می توانم امام جماعت آن ها باشم؟‏

بسمه تعالی، میزان در عدالت امام جماعت تشخیص مأمومین است و معنی عدالت در رساله ذکر شده است.

[سؤال 3213]‏ ‏ ‏ 1590‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدّس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مرجع تقلید شیعیان، متّع الله‌‏‎ ‎‏المسلمین بطول بقائه الشریف‏

‏احتراماً؛ به استحضار مبارک می رساند: مسأله ای اخیراً مورد سؤال مردم قرار گرفته‏‎ ‎‏و حقیقت آن را نمی دانند و لذا از آن حضرت، تقاضای جواب کافی و راهنمایی دارند.‏‎ ‎‏مسجدی بعد از کلنگ زدن، به مدت یک سال متروک مانده و مسئولین اقدامی برای‏‎ ‎‏عملیات ساختمانی آن نکردند تا این که یک روحانی دعوت شد و نامبرده برای‏‎ ‎‏پیشروی کار مسجد اقدام و مردم عموماً دخالت و در پایان از ایشان دعوت به عمل‏‎ ‎‏آمد که در محل بماند و مسجد را برای خدا بسازند و صورت جلسه ای را برای این امر‏‎ ‎‏مهم، تنظیم و امضا نمودند و کار مسجد رسماً دست روحانی مزبور افتاده و شروع به‏‎ ‎‏کار کردند؛ ولی در پی یک خلاف توقع که اقدامی به نفع اهالی شهرک بود، از ایشان‏‎ ‎‏رنجیده و از پرداخت وجوه به دست ایشان امتناع و پس از یک سال که ایشان دو نماز‏‎ ‎‏عید فطر را در مسجد اقامه نمودند، اقدام به آوردن روحانی دیگری نمودند که‏‎ ‎‏همشهری مخالفین روحانی سابق الذکر باشد و بلافاصله روحانی تازه رسیده، در برابر‏‎ ‎‏روحانی سابق در ورود شهرک و اقامه جماعت در مسجد، موضع خصمانه گرفته و‏‎ ‎‏ادعا نمودند که تولیت مسجد را رسماً بر عهده گرفته اند و امام جماعت رسمی مسجد‏‎ ‎‏هستند و آن روحانی که قبلاً بوده، در هیئت فعالیت دارند و مردم گروهی به مسجد‏‎ ‎‏می روند و گروهی نمی روند و از فیض اقامۀ نماز در مسجد محروم هستند و معتقد‏‎ ‎‏هستند که روحانی اول، اولی به اقامۀ نماز جماعت و مسئولیت مسجد هست و ثانیاً ‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 313

‏اگر روحانی دوم، دارای ورع و تقوا و عدالت لازم و حائز روحیۀ انقلابی ـ که فداکاری‏‎ ‎‏است ـ بودند، به جای موضع گیری اقدام به اصلاح نموده و با خرد کردن حیثیت‏‎ ‎‏همکار و هم لباس خود، قدم به مسجد نمی گذاردند و مردم ایشان را عادل نمی دانند و‏‎ ‎‏مسجد را حق روحانی اول می دانند؛ لکن این در حد اختلاف باقیمانده و حکم قطعی‏‎ ‎‏آن را از آن حضرت تقاضا دارند که تکلیف مسجد رفتن آن ها روشن گردد.‏

بسمه تعالی، مسجد تولیت بردار نیست و امام جماعت باید در نظر مأمومین عادل باشد و مسلمین باید مصلحت اسلام و انقلاب را مقدم بدارند و از دست زدن به هرگونه کاری که موجب تفرقه و از بین رفتن وحدت می شود حذر کنند.

[سؤال 3214]‏ ‏ ‏ ‏----> 6865

‏4. آیا شرایط امام جماعت با امام جمعه فرق می کند؟ عادل بودن که برای امام‏‎ ‎‏جماعت واجب است، تعریفش چیست؟ و آیا اگر امام جمعه یا جماعت به روی‏‎ ‎‏گناهان صغیره اصرار داشته باشد از عدالت خارج می شود؟‏

بسمه تعالی، معنای عدالت و شرایط امام جماعت و جمعه در رساله ذکر شده است و اصرار بر صغیره موجب سلب عدالت می شود.

[سؤال 3215]‏ ‏ ‏ ‏----> 1377

‏6. بعضی از وقت ها (مثلاً در محیط مدرسه) تمام معلمین یک معلمی را قبول دارند‏‎ ‎‏که عادل است و او را به عنوان امام جماعت انتخاب می کنند؛ اما خود آن معلم انکار‏‎ ‎‏می کند؛ چون خودش، خودش را بهتر می شناسد و لذا می داند که عادل نیست. در این‏‎ ‎‏مواقع اگر مسئولیت امام جماعت را با اصرار دیگران و انکار خود قبول کند (با توجه به‏‎ ‎‏این که می داند عادل نیست)، اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، میزان، تشخیص مأمومین است؛ اگر چه کسی که خود را عادل نمی داند، احتیاط مستحب آن است که امامت نکند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 314

[سؤال 3216]‏ ‏ ‏ ‏----> 1204

‏3. آیا می شود به امام جماعتی که می گوید: «فلان مبلغ به من بدهید تا این که به این‏‎ ‎‏مکان بیایم و نماز جماعت برگزار کنم» اقتدا کرد؟ و اصلاً شرط عادل بودن امام‏‎ ‎‏جماعت چیست؟ عادل بودن را شرح دهید.‏

بسمه تعالی، با مراعات عدالت امام جماعت اقتدا صحیح است. و معنای عدالت در رساله ذکر شده است.

[سؤال 3217]‏ ‏ ‏ 1591‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس رهبر عظیم الشأن آیت الله‌ العظمی خمینی، دامت برکاته‏

‏یک نفر از روحانیون قریب 2 سال است این جا است و طبق تحقیقات بررسی شده‏‎ ‎‏در اراک در مدرسه سپه داری تحصیل می نموده است و از محل درآمد موقوفات آن‏‎ ‎‏مدرسه حقوق می گرفته است. اینک در تهران قریب دو سال است که امام جماعت‏‎ ‎‏است. چون فتوای آن زعیم عالی قدر باطل بودن نماز پشت سر افراد حقوق بگیر از‏‎ ‎‏اوقاف است، شامل این مسأله نیز می شود یا خیر؟ امید است که مسلمین از تحیّر و‏‎ ‎‏سرگردانی نجات یابند.‏

بسمه تعالی، در امام جماعت عدالت معتبر است و مجرد استفاده از موقوفات مدرسه اگر بر طبق وقف بوده، موجب فسق نمی شود.

[سؤال 3218]‏ ‏ ‏ ‏----> 5006

‏4. مردمی که اکثراً افراد نابالغند و کسی در میان اولیا، عادل نمی باشد، اگر بخواهند‏‎ ‎‏نماز جماعت برقرار کنند تکلیف چیست؟ آیا از مؤمنین که حمد و سوره و باقی نماز‏‎ ‎‏را صحیح می خواند، می تواند به امامت بایستد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز را دسته جمعی و با هم خواندن مانع ندارد ولی در تحقق جماعت و صحت اقتدا، عدالت امام باید برای مأمومین محرز باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 315

[سؤال 3219]‏ ‏ ‏ 1592‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 7 / 1361‏

‏رهبر کبیر انقلاب و امید مستضعفان جهان و نور چشم ملت شهید پرور ایران،‏‎ ‎‏سلام علیکم ورحمة الله‌‏

‏و اما بعد؛ موضوع سؤال این است که آیا فردی که صورت خود را با تیغ یا ماشین‏‎ ‎‏ریش تراشی طوری می تراشد که معلوم است صورت خود را کاملاً از ته تراشیده‏‎ ‎‏است، می تواند امام جماعت بشود و دیگران به او اقتدا کنند ـ باتوجه به حکمی که شما‏‎ ‎‏در مورد تراشیدن ریش داده اید ـ یا نه؟ والسلام علی عباد الله‌ الصالحین ‏

بسمه تعالی، ریش تراش نمی تواند امام جماعت شود.

[سؤال 3220]‏ ‏ ‏ 1593‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 5 / 1361‏

‏حضور محترم پدر بزرگوار، امام خمینی‏

‏پس از سلام و آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن رهبر گرامی، قبل از هر چیز‏‎ ‎‏باید بگویم که من به عنوان یکی از ده ها هزار سربازی که توفیق خدمت به اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را پیدا کرده ام، این نامه را برای شما می نویسم. پدر بزرگوار چون‏‎ ‎‏سؤالاتی برایم پیش آمده بود، مزاحم اوقات شریف شما می شوم.‏

‏1. از لحاظ نمازهای جماعت که شرط عادل بودن امام، یکی از شروط اساسی‏‎ ‎‏می باشد؛ آیا در مورد برگزاری نمازهای جماعت درون جبهه به امامت یکی از‏‎ ‎‏برادران، تکلیف چه می باشد؟ آیا نماز درست است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر کسانی که اقتدا می کنند، امام جماعت را عادل می دانند اقتدا صحیح است.

‏2. در مورد روزه چون ما نتوانستیم فریضۀ روزه را به جای آوریم، لذا قرض های آن را باید به میزان یک‏‎ ‎‏ماه روزه بگیریم یا این که باید کفارۀ آن را بپردازیم؟‏

بسمه تعالی، اگر روزه به جهت سفر یا عذر دیگری فوت شده قضا دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 316

[سؤال 3221]‏ ‏ ‏ ‏----> 7325

‏2. اگر کسی به امام جماعت مسجد شک داشته باشد، تا وقتی شکش به یقین‏‎ ‎‏نرسیده، می تواند به او اقتدا کند و نمازش صحیح است؟‏

بسمه تعالی، باید عدالت امام جماعت احراز شود.

[سؤال 3222]‏ ‏ ‏ ‏----> 244

‏10. اقتدا به ائمۀ جماعتی که انسان آن ها را نمی شناسد و به همین دلیل، خلاف‏‎ ‎‏عدالت آن ها محرز و مشخص نیست، صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، صحت اقتدا و جماعت، منوط به احراز عدالت امام جماعت است.

[سؤال 3223]‏ ‏ ‏ 1594‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏1. شخصی که رفتار عمومی اش مناسب است، لکن بین زنانش حق مقرر شرعی را‏‎ ‎‏اساساً رعایت نمی کند و بین فرزندانش نیز آشکارا تبعیض قائل است، اکنون کسی که‏‎ ‎‏به وضعیت او آگاه است آیا باید از او تلقّی غیرعادل کند و یا به اعتبار حسن رفتار‏‎ ‎‏عمومی، شهادت و امامت جماعت او را صحیح بداند؟‏

‏2. آیا کسی که نسبت به پرداخت دقیق حق ارثی سایر ورثه (خواهران) ابا دارد، از‏‎ ‎‏این جهت عدالت او منتفی می شود؟‏

بسمه تعالی، حکم این دو سؤال واضح است و عدالت و احکام آن در رسالۀ عملیه ذکر شده است.

‏3. پدری که روی بهانه گیری های غیرقبول شارع مقدّس، تقریباً همۀ عمر، نمازش و احیاناً قضای‏‎ ‎‏روزه های سفری اش فوت شده است، آیا تکلیف فرزند بزرگ تر همان است که هست؟‏

بسمه تعالی، چنانچه فوت نماز از روی طغیان نباشد بر پسر بزرگ تر واجب است.

‏4. شخصی وصیت کرده و برای دفن و کفن قیودی ذکر کرده که اجرای آن ها موجب اذیت و فشار برای‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 317

‏مردم و یا مجریان است، آیا وصیت را به هر حال باید اجرا کرد؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است و در مورد عدم تمکّن یا مشقت و حرج واجب نیست.

[سؤال 3224]‏ ‏ ‏ 1595‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 6 / 1358‏

‏خدمت برادران عزیز، سلام علیکم؛ امیدوارم که خداوند همه ما را مؤید و منصور‏‎ ‎‏فرماید تا در راه اجرای اسلام عزیز هرچه بیشتر موفق باشیم.‏

‏من یکی از برادران شما در کشور آلمان هستم. می خواستم در زمینه ای مرا‏‎ ‎‏راهنمایی کنید. ما در جلساتمان به علت تقویت هرچه بیشتر صفوف اسلام نماز‏‎ ‎‏جماعت برپا می داریم. و از آن جایی که همه مسلمان هستیم. در مورد انتخاب امام‏‎ ‎‏جماعت شخص به خصوصی را در نظر نمی گیریم و هر بار یکی از ما پیشنماز می شود‏‎ ‎‏می خواستم در این مورد ما را راهنمایی فرمایید. و آیا اصولاً اشکالی در این مورد‏‎ ‎‏هست یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر کسی را که برای امامت انتخاب می کنید عادل باشد مانع ندارد.

[سؤال 3225]‏ ‏ ‏ ‏----> 333

‏7. وقتی با برادران دور هم جمع می شویم، نماز را به جماعت می خوانیم؛ چون در‏‎ ‎‏این صورت پیشنماز هم یک دانشجو است و زیاد از احکام اطلاع ندارد، بنابراین آیا‏‎ ‎‏این نماز صحیح است؟‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید عادل باشد.

[سؤال 3226]‏ ‏ ‏ ‏----> 1972

‏5. آیا شخصی که عدالت ظاهری دارد، ولی بنا به گفتۀ خود او، بعضی مواقع گناه‏‎ ‎‏کبیره از وی سر می زند ولی قرائت حمد و سورۀ نماز وی از دیگران صحیح تر است،‏‎ ‎‏برای برقراری جماعت می تواند امام جماعت شود؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 318

بسمه تعالی، کسی که گناه کبیره انجام می دهد عادل نیست و نمی توانند به او اقتدا نمایند.

[سؤال 3227]‏ ‏ ‏ ‏----> 3011

‏6. اگر کسی شخصی را عادل نمی داند و برای حفظ وحدت و تعظیم شعائر الهی‏‎ ‎‏پشت سر او نماز می خواند، باید بعد، نمازش را اعاده کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید اعاده کند.

[سؤال 3228]‏ ‏ ‏ ‏----> 1932

‏4. اگر انسان پشت سر امام جماعت غیبت کند و برای مثال ادای او را درآورد، اقتدا‏‎ ‎‏کردن به او اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، غیبت و هتک مؤمن جایز نیست و در صورتی که امام جماعت عادل باشد، اقتدای به او صحیح است.

[سؤال 3229]‏ ‏ ‏ ‏----> 32

‏4. اگر فردی را بشناسیم که قبلاً گناه کبیره ای مرتکب شده و اکنون واقعاً نادم و‏‎ ‎‏متدیّن و به مسائل شرعی پایبند است، و گناه کبیره و... انجام نمی دهد، آیا به چنین‏‎ ‎‏شخصی می توان برای نماز اقتدا نمود؟ ‏

بسمه تعالی، اگر احراز کنید که عادل شده است، اشکال ندارد. 

[سؤال 3230]‏ ‏ ‏ ‏----> 1958

‏4. آیا کسی که گناهان کبیره ای انجام داده و بعد توبه کرده، می تواند امام جماعت‏‎ ‎‏بشود؟‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید عادل باشد.

[سؤال 3231]‏ ‏ ‏ ‏----> 5598

‏2. آیا استمرار در دروغ گویی باعث سلب عدالت می شود یا خیر؟ و چنان که به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 319

‏غلط نزد عوام مشهور است دروغ گفتن مرد به همسرش جایز است و آیا در این جا هم‏‎ ‎‏استمرار باعث سلب عدالت می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، دروغ از گناهان کبیره است.

[سؤال 3232]‏ ‏ ‏ ‏----> 1291

‏3. اکنون در مدرسه، نماز جماعت برپا می داریم و امام جماعت از خود بچه ها‏‎ ‎‏است و ما شناختی روی بعضی از آن ها نداریم. در این مورد، امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید بالغ و عادل باشد و اگر مأموم، بالغ نباشد، امامت غیر بالغ مانع ندارد .

[سؤال 3233]‏ ‏ ‏  ‏ ‏ ‏----> 2267

‏6. اقتدا کردن زن به شوهر عادل در صورتی که بخواهند دو نفری نماز جماعت‏‎ ‎‏بخوانند، اشکالی دارد یا خیر؟ و اصولاً خواندن نماز جماعت حداقل با چند نفر جایز‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 3234]‏ ‏ ‏ ‏----> 7415

‏2. از آن جا که در جلسات مذهبی این جا نماز جماعت برقرار است و از طبقۀ‏‎ ‎‏محترم روحانیت کسی در این جا نیست که عهده دار امامت این نمازها باشد،‏‎ ‎‏خواهشمندم مرقوم فرمایید که شرایط امام جماعت برای ما چیست؟ ‏

‏لازم به تذکر است که شرایط مرقومه در رسالۀ شریفۀ احکام کاملاً مشخص نیست.‏‎ ‎‏محترماً مرقوم فرمایید که عدالت مشروطه، چه معنایی دارد؟‏

‏در ضمن آیا اگر کسی حتی یکی دو حرف از حروف قرائت نماز را هم دقیقاً تلفظ‏‎ ‎‏نمی کند، صلاحیت امامت نماز جماعت را ندارد؟‏

‏همچنین اگر کسی کاملاً واجد شرایط فوق نبود، آیا صلاح است به جای نماز‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 320

‏جماعت که بسیار تأکید شده و از نظر وحدت، مورد اهمیت خاصی است، نماز فرادا‏‎ ‎‏به جا آوریم؟‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید عادل باشد، یعنی گناه کبیره انجام ندهد و بر معاصی دیگر اصرار نکند و قرائت او هم باید درست باشد و در اسلام، نماز جماعت بسیار ارزشمند و مورد سفارش است.

[سؤال 3235]‏ ‏ ‏ ‏----> 1846

‏4. اگر عادلی از عادل دیگری غیبت کند، آیا غیبت کننده از عدالت ساقط می شود؟‏‎ ‎‏غیبت شده چطور؟ وظیفۀ ما چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر عدالت هر دو محرز بوده، تا یقین به فسق یکی پیدا نشده، هر دو محکوم به عدالت هستند و کار هر کدام محکوم به صحت است؛ ولی اگر معلوم است که غیبت کننده بدون مجوّز غیبت می کند، از عدالت ساقط می شود.

[سؤال 3236]‏ ‏ ‏ ‏----> 4473

‏5. هرگاه کسی امام جماعتی را به واسطۀ عدم عدالت یا عدم صحت قرائت موظف‏‎ ‎‏نباشد به او اقتدا کند، آیا حق دارد و می تواند به دیگری هم اطلاع دهد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، غیبت مؤمن و تهمت زدن جایز نیست.

[سؤال 3237]‏ ‏ ‏ ‏----> 1685

‏4. در بین برادران سنّی چنین معمول است که هر کس برای نماز جماعت، می تواند‏‎ ‎‏امام شود؛ مخصوصاً در دانشگاه هرکه در جلو ایستاده بقیه به او اقتدا می کنند؛ آیا بدون‏‎ ‎‏این که از این شخص، شناختی داشته باشیم می توانیم در نماز به او اقتدا کنیم؟ در حال‏‎ ‎‏حاضر با آن ها نماز قضا را نیت کرده، بعداً خودم نماز واجب را فرادا می خوانم.‏

بسمه تعالی، در اقتدا، احراز عدالت امام شرط است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 321

[سؤال 3238]‏ ‏ ‏ ‏----> 6

‏5. چند نفر که هیچ کدام واجد تمامی شرایط امامت نیستند، می خواهند نماز‏‎ ‎‏بخوانند. آیا جایز است که شایسته ترین آن ها، امامت کند یا این که واجب است نماز را‏‎ ‎‏فرادا بخوانند؟‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید عادل باشد.

[سؤال 3239]‏ ‏ ‏ 1596‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏در بیشتر مدارس راهنمایی نماز جماعت برقرار می شود. با توجه به این که اکثر‏‎ ‎‏دانش آموزان در سنین 11 تا 14 سال هستند، آیا نماز خواندن همراه آن ها صحیح‏‎ ‎‏است؟ شرایط آن چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر امام جماعت بالغ و عادل باشد با مراعات اتصال صفوف می توانید جماعت بخوانید.

[سؤال 3240]‏ ‏ ‏  ‏ ‏ ‏----> 6529

‏2. ملاک در صغیره بودن و کبیره بودن گناه چیست؟ و آیا تخلف از مقرراتی همانند‏‎ ‎‏مقررات راهنمایی و رانندگی که دولت برای حفظ سلامت نظام قرار داده گناه کبیره‏‎ ‎‏است یا صغیره؟‏

بسمه تعالی، تخلفات ذکرشده کبیره نیستند و در رسائل عملیه اشاره به گناهان کبیره شده است. 

[سؤال 3241]‏ ‏ ‏ 1597‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا خواندن نماز در پشت سر امام جماعتی که مقلد کس دیگر باشد اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر عادل است و مطابق نظر مجتهد مأموم نمازش صحیح است اقتدا مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 322

[سؤال 3242]‏ ‏ ‏ ‏----> 149

‏3. اصرار کننده بر گناه صغیره در تمام احکام مثل گناه کبیره است، مثلاً حاکم‏‎ ‎‏می تواند او را تعزیر کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، حکم کبیره را دارد.

[سؤال 3243]‏ ‏ ‏ 1598‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 2 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی دامت برکاته‏

‏چندین سؤال مطرح نموده بودم که متأسفانه مدتی است که از ارسال آن می گذرد و‏‎ ‎‏هنوز جوابی دریافت ننموده ام. امیدوارم جواب این سؤالات را هرچه زودتر مرحمت‏‎ ‎‏نمایید.‏

‏1. با این که حضرت امام فرموده اند در نمازهای جماعت اهل تسنن شرکت کنید و‏‎ ‎‏نمازتان هم صحیح و احتیاج به اعاده ندارد، با این حال آیا در مساجد به صرف این که‏‎ ‎‏تعدادی به امام جماعتی اقتدا می کنند می توان اکتفا نموده و من هم اقتدا کنم، با این که‏‎ ‎‏نمی دانم عادل است و یا حداقل قرائت نمازش را صحیح می خواند یا نه؟‏

بسمه تعالی، در غیر موارد تقیه احراز عدالت امام جماعت لازم است.

‏2. با این که لازمۀ صحت نماز جمعه سکوت مأمومین می باشد، دیده می شود در اکثر نمازهای جمعه در‏‎ ‎‏مواقع تأیید سخنان امام جمعه شعار می دهند و یا موقع بردن نام امام زمان از جا بلند می شوند. در این‏‎ ‎‏صورت چنین نماز جمعه هایی چه حکمی پیدا می کند؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال نماز جمعه صحیح و مجزی از ظهر است.

‏3. حضرت امام اجازه می فرمایند از سهم امام صرف جبهه یا مسجد محل یا کمک به ایتام نماییم؟‏

بسمه تعالی، عجالتاً اجازه نمی دهم.

‏4. همان طور که اطلاع دارید مرحوم شهید رجایی اعلام نمودند که در ادارات دولتی از اول اذان ظهر به‏‎ ‎‏مدت نیم ساعت کارکنان ادارات نماز به پا دارند. با این حال آیا رؤسای ادارات چنین حقی دارند که این‏‎ ‎‏ساعت را تغییر بدهند و مثلاً یکی دو ساعت عقب بیندازند؟‏

بسمه تعالی، رعایت مقررات دولت اسلامی لازم است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 323

[سؤال 3244]‏ ‏ ‏ ‏----> 740

‏3. کسی که گناه کبیره ای انجام داده ولی توبه کرده باشد، آیا می تواند به عنوان‏‎ ‎‏پیشنماز، نماز جماعت بخواند؟‏

بسمه تعالی، شرایط امامت جماعت در رساله مذکور است.

[سؤال 3245]‏ ‏ ‏ 1599‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 2 / 1361‏

‏محضر مبارک قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله ‏

‏پس از عرض سلام امام جماعت محلی که دارای دفتر ازدواج و طلاق می باشد‏‎ ‎‏و  طبق دستور اسلام صیغۀ عقد را می خواند و یا طلاق می دهد با رعایت همه‏‎ ‎‏قوانین  شرعی و در دفتر ثبت می کند، آیا می شود به ایشان در نمازها اقتدا کرد ‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر عدالت او محرز است می توانند به او اقتدا کنند.

[سؤال 3246]‏ ‏ ‏ ‏----> 97

‏5. در تحریر الوسیله، در قسمت شرایط امام جماعت نوشته شده که علی الاقوی‏‎ ‎‏صفت عدالت با ارتکاب گناه صغیره زایل می شود؛ در حالی که در قسمت شرایط‏‎ ‎‏مفتی و قاضی احتیاط واجب شده است. کدام یک صحیح است؟‏

بسمه تعالی، احتیاط است.

[سؤال 3247]‏ ‏ ‏ ‏----> 6601

‏3. ضابطۀ کبیره و صغیره بودن گناه چیست؟ و از چه طریقی می توان فهمید گناهی‏‎ ‎‏کبیره است، یا صغیره؟‏

بسمه تعالی، تعدادی از گناهان کبیره و ضابطۀ آن در کتاب تحریر الوسیله مسطور است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 324