کتاب نماز
نماز جماعت
معنای کراهت داشتن اقتدای غیر مسافر به مسافر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

معنای کراهت داشتن اقتدای غیر مسافر به مسافر

معنای کراهت داشتن اقتدای غیر مسافر به مسافر

[سؤال 3151]‏ ‏ ‏ 1557‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 3 / 1361‏

‏دفتر محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی ‏

‏خواهشمند است نظر امام را در مورد اقتدای غیر مسافر به پیشنماز مسافر که نماز‏‎ ‎‏را به صورت قصر می خواند، بنویسید.‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و ثوابش از جماعت های دیگر کمتر است. 

[سؤال 3152]‏ ‏ ‏ 1558‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 12 / 1360‏

‏محضر مبارک پیشوای عظیم الشأن مسلمین و مرجع عالی قدر شیعیان، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی الإمام الخمینی، ادام الله‌ ظله علی رؤوس المسلمین‏

‏لطفاً جواب سؤال ذیل را مرقوم فرمایید.‏

‏با توجه به فتوای قبلی حضرت عالی مبنی بر کراهت داشتن نماز جماعت برای‏‎ ‎‏مسافرین (امام یا مأموم) و با در نظر گرفتن شرایط زمان که طلاب محترم به مناطق‏‎ ‎‏مختلف سفر می کنند و علاقۀ ملت مسلمان بر اجرای فرمان آن رهبر دلسوز مبنی بر‏‎ ‎‏اقامۀ جماعت، آیا همچنان مکروه می دانید یا نظر مبارک تغییر کرده است؟‏

بسمه تعالی، کراهت به معنای قلّت ثواب، نسبت به اقتدای حاضر به حاضر است و اصل نماز و جماعت اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 283

[سؤال 3153]‏ ‏ ‏ ‏----> 664

‏2. در رساله آمده است که از مکروهات نماز است اقتدای کسی که نمازش را تمام‏‎ ‎‏می خواند به کسی که نمازش را شکسته می خواند و بالعکس، آیا این فتوا همچنان به‏‎ ‎‏قوت خودش باقی است؟‏

بسمه تعالی، فتوا تغییر نکرده است و منظور از کراهت، قلّت ثواب است و نماز جماعت صحیح است.

[سؤال 3154]‏ ‏ ‏ ‏----> 4209

‏3. توضیحی برای مسأله 1490 در باب مکروهات نماز جماعت بدهید؛ زیرا این‏‎ ‎‏طور استنباط می شود که مواقعی که ما مسافر هستیم، حتی جایی که نماز جماعت برپا‏‎ ‎‏باشد، باید نمازمان را فرادا بخوانیم و مکروه است که نمازمان را به جماعت بخوانیم.‏

بسمه تعالی، منظور از کراهت در این جا این است که ثواب این نماز از جماعت های دیگر کمتر است؛ پس لازم نیست نماز فرادا خوانده شود، بلکه این نماز جماعت از نماز فرادا ثوابش بیشتر است.

[سؤال 3155]‏ ‏ ‏ ‏----> 1069

‏2. دربارۀ مسأله شماره 1490 رساله عملیه امام در مورد مکروهیت نماز جماعت با‏‎ ‎‏مسافر توضیح دهید که باتوجه به ضرورت وحدت و نتیجه مؤثر آن منظور از این‏‎ ‎‏مکروهیت و تأثیر آن در مقبولیت نماز چگونه است؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است، و کراهت به معنی این است که ثواب آن از جماعت های دیگر کمتر است. 

[سؤال 3156]‏ ‏ ‏ 1559‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏مقصود از کراهت در اقتدای شخص غیر مسافر به مسافر یا بالعکس چیست؟‏

بسمه تعالی، مراد اقلیت ثواب از جماعت های دیگر است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 284

[سؤال 3157]‏ ‏ ‏ 1560‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 2 / 1362‏

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام‏‎ ‎‏خمینی، دامت برکاته‏

‏چون برای این جانب، یکی از رزمندگان لشکر حق در خطه جنوب، سؤالاتی پیش‏‎ ‎‏آمده، لذا آن را خدمت شما مطرح می نمایم تا باشد که با دریافت جواب از طرف شما‏‎ ‎‏به وظیفۀ شرعی ام عمل نمایم.‏

‏1. با توجه به اصل مسأله 1490 از مکروهات نماز جماعت، باید عرض کنم ما که‏‎ ‎‏اکنون در جبهه هستیم و نماز ما شکسته است، وقتی که در نماز جمعۀ شهر اهواز‏‎ ‎‏شرکت کردیم، وظیفۀ ما بعد از دو رکعت نماز جمعه چیست؟ اگر به صورت جماعت‏‎ ‎‏بخوانیم، با توجه به مسأله 1490 نماز مکروه خواهد بود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، خواندن نماز شکسته به جماعت اشکال ندارد و منظور از کراهت، کمتر بودن ثواب است.

‏2. چون در جبهۀ جنوب و جاهای دیگر جبهه، از توالت های صحرایی استفاده می کنند، با توجه به‏‎ ‎‏گرمای جنوب مگس های زیادی در درون توالت و روی غائط می نشینند و وقتی ما به توالت می رویم،‏‎ ‎‏به روی بدن و لباس هایمان می نشینند. آیا با نشستن روی بدن و لباس، نجس می شویم یا خیر و وظیفه‏‎ ‎‏ما نسبت به این مسأله به چه صورت باید باشد؟‏

بسمه تعالی، تا یقین به انتقال نجاست حاصل نشود، محکوم به طهارت است.

[سؤال 3158]‏ ‏ ‏ 1561‏

 ‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با درود و سلام به پیشگاه امام زمان و نایب بر حقش خمینی کبیر و شهدای انقلاب‏

‏بنده ساکن اصفهان و مقلد امام هستم و برای کار هر روز به پولادشهر می آیم وباید‏‎ ‎‏نماز خود را شکسته به جای آورم، آیا با توجه به مسأله شمارۀ 1490 رسالۀ امام که‏‎ ‎‏می فرمایند: (مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت می خواند، مکروه است‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 285

‏در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا نماید و کسی که مسافر نیست مکروه‏‎ ‎‏است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید) و این که امام مسلّماً با توجه داشتن به‏‎ ‎‏فضیلت جماعت، این مسأله را عنوان کرده اند، آیا مجاز است در نماز جماعت کارکنان‏‎ ‎‏این شرکت حاضر شده و نماز را به جماعت بخوانیم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اقتدای حاضر به مسافر و مسافر به حاضر اشکال ندارد.

[سؤال 3159]‏ ‏ ‏ 1562‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 4 / 1361‏

‏مسئول محترم جواب گویی به مسائل دینی دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏پس از تقدیم سلام و آرزوی موفقیت: ‏

‏در مسأله 1490 امام خمینی فرموده است: «مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را‏‎ ‎‏دو رکعت می خواند مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و‏‎ ‎‏کسی که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید».‏

‏ما از بعضی ها سؤال کردیم که امام در این مورد دستور جدید نفرموده است؟‏‎ ‎‏جوابی تا حالا نگرفته ایم و از شما خواهشمندیم که در این مورد ما را یاری و ارشاد‏‎ ‎‏فرمایید. آیا ما که در سفر مأموریت داریم، می توانیم در نمازهای ذکر شده به‏‎ ‎‏پیشنمازی که مسافر نیست اقتدا کنیم یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اقتدای مسافر به حاضر و بالعکس مانع ندارد و صحیح است و کراهت در این مسأله به معنای کمی ثواب است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 286